Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoringKaradağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
" Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on WednesdayAdalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territoriesToplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
And in Algeria, of courseTabii Cezayir' de de
As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competitionCezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of MusiciansMitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegationsAncak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United StatesSlovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
This flag allows adding, renaming and deleting of files. Note that deleting and renaming can be limited using the Sticky flagBu bayrak, dosyaları eklemeye, silmeye, yeniden isimlendirmeye izin verir. Silme ve isimlendirme Yapışkan bayrak kullanımıyla kısıtlanabilir
Vassilis Tsakiris ‧ a cross-country skier who will make his fifth appearance at a Winter Olympics, was chosen to bear the classic blue and white of the Greek flag at the " parade of nations " during opening ceremoniesAçılış törenindeki “ ülkeler geçidinde ” mavi- beyaz renklerdeki Yunan bayrağını taşıma görevi, Kış Olimpiyatlarına beşinci kez katılan ‧ yaşındaki kros kayakçı Vassilis Tsakiris’ e verildi
Occupation will be us rolling into the center of town and raising the American flagBize göre işgal, kentin merkezine doğru gitmek ve orada Amerikan bayrağını yükseltmektir
Back in Symi, where sun-drenched turn-of-the century neoclassic buildings amphitheatrically overlook the tiny harbor, one local tourism professional touched on what 's " common knowledge " regarding the bevy of Turkish-flagged mega-yachts and pleasure craft often anchored in the local marinaGeçen yüzyıldan kalma neoklasik binaların amfiteatr benzeri bir havayla limana baktığı Sömbeki adasında bir turizmci yerel marinada demirlemiş olan Türk bandıralı megayat ve keyif tekneleri sürüsü hakkındaki " genel kanıya " değindi
Offices in Virginia, Delaware, registered in Panama.They own a boat that' s flagged out of LibyaŞirket Panama' ya kayıtlı Virginia ve Delaware' de büroları...... ve Libya bandıralı bir gemileri var
Initial media reports said minority-dominated communities would no longer be able to fly their flags in front of or inside municipality buildings, government offices or at receptions for domestic and foreign state leadersBasında çıkan ilk haberlerde, azınlık nüfusunun çoğunlukta olduğu toplumların bundan böyle bayraklarını belediye binaları, devlet dairelerinin içinde veya önünde veya yerli ve yabancı liderleri katıldığı resepsiyonlarda dalgalandıramayacakları ileri ifade edildi
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it standsAmerika Birleşik Devletleri...... bayrağına ve onun simgelediği,...... Tanrı' nın yönetimindeki, bölünemez
Having the flag means that the ship 's crew will have to be Greek or at least be from a European Community country with a working knowledge of the Greek languageBayrağı taşımak için, gemi personelinin Yunanlı olması veya Avrupa Topluluğu' nun çalışma dili Yunanca olan bir ülkesinden olması anlamına geliyor
In addition, the government-- with the help of the EU-- plans to continue efforts to sell Olympic Airlines, the national flag carrier on the brink of bankruptcyHükümet bunun yanında, AB' nin de yardımıyla, iflasın eşiğindeki ulusal havayolu taşımacılık şirketi Olympic Airlines' ı da satmayı planlıyor
Authorities renamed a street in front of parliament in Bush 's honour, and Moisiu awarded his US counterpart with the Order of the Albanian FlagYetkililer parlamentonun önündeki bir caddeye Bush' un adını verdiler ve Moisiu da ABD' li mevkidaşına Arnavutluk Bayrak Nişanı taktı
the flag of the Snake' s Fist still flies!Yılan Yumruğu bayrağı dalgalanacak
Some of the vandals jumped onto a first-floor balcony, ripped the US flag off its pole, replacing it briefly with that of SerbiaSaldırganların bir kısmı birinci katın balkonuna çıktı, ABD bayrağını direğinden kopardı ve kısa bir süreliğine yerine Sırbistan bayrağını dikti
Silent Changing the flags of message %‧ failed with %% ‧ iletisinin bayraklarını % ‧ ile sessiz değiştirme işlemi başarısız oldu
I left a picture of my late mother, my late father, and His Holiness, the Dalai Lama, and also a little toy I got for my ten- month- old daughter, and a prayer flag as an offering for Chomolungma, the mother goddess of the worldAnnemin, babamın ve Papa Hazretleri...... Dalai Lama' nın fotoğraflarını...... ve ‧ aylık kızıma aldığım küçük bir oyuncağı da...... ve dünyanın ana tanrıçası Chomolungma için adak olarak bir duacı bayrağını...... oraya bıraktım
Gösterilen sayfa 1. 329707 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.627,919 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.