Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
And in Algeria, of courseTabii Cezayir' de de
Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoringKaradağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of MusiciansMitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United StatesSlovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competitionCezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territoriesToplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
" Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on WednesdayAdalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegationsAncak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnÖzel bayrak. Bayrağın tam olarak anlattıkları sağ yandaki sütunda görülebilir
Having the flag means that the ship 's crew will have to be Greek or at least be from a European Community country with a working knowledge of the Greek languageBayrağı taşımak için, gemi personelinin Yunanlı olması veya Avrupa Topluluğu' nun çalışma dili Yunanca olan bir ülkesinden olması anlamına geliyor
From the president of the US and commandant of the marine corps and a grateful nation, please accept this flag as a token of your son' s faithful service to his countryAmerika Birleşik Devletleri başkanı ve deniz kuvvetleri komutanı adına...... oğlunuzun, ulusun birliği adına verdiği hizmetler...... karşılığında, lütfen bu bayrağı kabul edin
I sold them the tail of an asteroid and a flag from EgyptOnlara Mısır' dan gelirken üstüne binilmiş bir deve kuyruğu satmıştım
Today, ships under the Greek flag account for ‧ per cent of the world capacity in dead weight tonnage (dwt), or approximately half of the EU 's capacityGünümüzde Yunan bandıralı gemiler dedveyt tonajı (dvt) açısından dünya kapasitesinin yüzde ‧ ünü veya AB' nin kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor
On the eve of the conference, opponents organised protests and set the NATO flag on fireKonferansın arifesinde, karşıtlar protestolar düzenlediler ve NATO bayrağını yaktılar
What do the stripes on the flag of the United States of America represent?Amerika Birleşik Devletleri bayrağındaki çizgiler neyi simgeler?
In addition, the government-- with the help of the EU-- plans to continue efforts to sell Olympic Airlines, the national flag carrier on the brink of bankruptcyHükümet bunun yanında, AB' nin de yardımıyla, iflasın eşiğindeki ulusal havayolu taşımacılık şirketi Olympic Airlines' ı da satmayı planlıyor
He knew the flags of every country in the worldDünyadaki bütün ülkelerin bayraklarını tanırdı
However, references to Northern Cyprus as the " Turkish Republic of Northern Cyprus " and to ending the isolation of the Turkish Cypriots raised a red flag among the Greek Cypriot authorities, who issued a statement on Wednesday expressing concernAncak Kuzey Kıbrıs' ın " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti " adıyla anılması ve Kıbrıs Türklerinin izolasyonuna son verilmesi, Kıbrıs Rum makamlarının tepkisine yol açtı ve Çarşamba günü endişelerini belirten bir bildiri yayınladılar
Following his assassination, several thousand people marched from the offices of Agos to Istanbul 's Taksim Square, shouting slogans against fascism and holding up flags and photographs of DinkSuikasttan sonra binlerce insan, ellerinde bayraklar ve Dink' in resimleriyle faşizm aleyhtarı sloganlar atarak Agos bürolarından İstanbul' daki Taksim Meydanı' na kadar yürüdü
They are Athanasia Tsoumeleka, winner of the ‧ women 's ‧ km race walk; Fani Halkia, winner of the ‧ women 's ‧ m hurdles; Sofia Bekatorou, winner of the ‧ women 's ‧ m sailing race; and Iliadis, the judoist and flag-bearerBunlar ‧ bayanlar ‧ km yürüme yarışının galibi Athanasia Tsoumeleka ‧ bayanlar ‧ m engelli şampiyonu Fani Halkia ‧ bayanlar ‧ m yelken yarışı şampiyonu Sofia Bekatorou ve judocu altın madalya sahibi Iliadis
Gösterilen sayfa 1. 323935 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.179,181 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.