telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hadise   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • vaka   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
Something that happens or has happened.
 
An occurrence of social or personal importance.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
occurrence of social or personal importance
 
holding (a meeting)
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
point in spacetime (physics)
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
event (in a meet)
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (62)

A Series of Unfortunate EventsTalihsiz Serüvenler Dizisi
after eventsonraki olay
aggregate eventtoplu olay
asynchronous eventzaman uyumsuz olay
attached eventiliştirilmiş olay
before eventönceki olay
build eventyapı olayı
cascading eventart arda olay
deferred eventertelenen olay
direct event handlingdoğrudan olay işleme
event addressolay adresi
event categoryolay kategorisi
event chronicleolay kroniği
event chronicle ruleolay kroniği kuralı
event classolay sınıfı
event classificationetkinlik sınıflandırması
event collection stored proceduresolay koleksiyonu saklı yordamları
event consumerolay tüketicisi
event consumer providerolay tüketim sağlayıcısı
event filterolay filtresi
event frameworkolay altyapısı
event handlerolay işleyicisi
event horizonolay ufku
event logolay günlüğü
Event Log serviceOlay Günlüğü hizmeti
event loggingolay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notificationolay bildirimi
event of deathölüm
event providerolay sağlayıcısı
event publisherolay yayımcısı
event queryolay sorgusu
event registrationolay kaydı
event registration itemolay kayıt öğesi
event routingolay yönlendirme
event sinkolay alıcısı
event sourceolay kaynağı
event tableolay tablosu
Event Trace for WindowsWindows için Olay İzleme
Event Tracing for WindowsWindows için Olay İzleme
Event ViewerOlay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous patternolay tabanlı asenkron desen
eventfulciddi; önemli
EventsEtkinlikler
extrinsic eventdış olay
feature event receiverözellik olayı alıcısı
intrinsic eventdahili olay
Marketing Event Planning and ExecutionPazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-eventolay sonrası; sonraki olay
pre-eventolay öncesi; önceki olay
process eventişlem olayı
raise an eventolay tetiklemek
routed eventyönlendirilmiş olay
signal eventsinyal olayı
subscription event ruleabonelik olay kuralı
synchronous eventzaman uyumlu olay
system eventsistem olayı
time eventzaman olayı
track-and-field eventsatletizm
transition eventgeçiş olayı
transport eventaktarım olayı
trigger eventtetikleyici olay
Windows Live EventsWindows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Our interest lies in her mental state leading to the eventBizi asıl ilgilendiren, olay anında onun ruhsal durumu
The event was hosted by Prime Minister Milo DjukanovicForuma Başbakan Milo Cukanoviç ev sahipliği yaptı
That 's a great achievement... considering what has happened to other, similar industries and other, similar events, " he addedBu da... benzer sektörlerde ve diğer benzer etkinliklerde yaşananlar göz önüne alındığında büyük bir başarıdır. " diye de ekledi
Upon your arrival, there' il be a state event in progressSizin gideceğiniz zaman orada resmi bir davet olacak
" In the event of default...... OCP shall have the uncontested right of foreclosure on all city assets. "Borcun ödenmemesi hâlinde OCP şehrin mallarına el koyar
How fascinating that an astronomical event can affect the qualityAstronomik bir olayın şarabın kalitesini etkileyebilmesi
A total of ‧ competitors from ‧ countries participated in the eventYarışmaya ‧ ülkeden toplam ‧ yarışmacı katıldı
" We wanted to show the connection of tradition with the modern times; and to prove that in times of crisis, Sarajevo 's streets can look like those of Brazil during its carnival, " said the director of the opening event, Nedzad BegovicAçılış etkinliğinin direktörü Necad Begoviç, " Geleneğin modern zamanlarla bağlantısını göstermek ve kriz zamanlarında, Saraybosna sokaklarının karnaval zamanı Brezilya' daki gibi görünebileceğini kanıtlamak istedik. " dedi
Daniel Craig(left, with Sarajevo Film Festival director Mirsad Purivatra) was one of the many international luminaries attending the eventDaniel Craig(solda, Saraybosna Film Festivali direktörü Mirsad Purivatra ile birlikte), bu yılki festivale katılan uluslararası üne sahip isimlerden biriydi
Events have not yet disclosed to me all that I amNasıl biri olduğumu bütün çıplaklıyla ortaya çıkaracak olaylar yaşanmadı henüz
The event runs from Monday (November ‧ th) to SundayEtkinlik ‧ asım Pazartesi' den Pazar gününe kadar devam edecek
The event is co-organised by the Croatian KULTURTREGER association and Bosnia and Herzegovina 's (BiH) Association of Writers and PublishersEtkinliği Hırvat KULTURTREGER derneğiyle Bosna- Hersek' in (BH) Yazarlar ve Yayıncılar Derneği ortaklaşa düzenliyor
I used to want something like this to happen, some kind of cataclysmic eventEskiden, böyle bir şeyin olmasını isterdim, tufan gibi bir şey
Some ‧ artists from all over the world are participating in the annual eventHer yıl düzenlenen sergiye tüm dünyadan ‧ sanatçı katılıyor
The British Council in BiH organised the eventEtkinliği BH' deki British Council düzenledi
Other events include a traditional poetry evening dedicated to Caribbean poetry, readings called " Night without Punctuation " will be organised, and a book of poetry, " Pleiades " and anthologies of poetry by Macedonian authors will be publishedDiğer etkinlikler arasında Karayib şiirine adanmış bir geleneksel şiir akşamı yer alıyor, " Noktalamasız Gece " adlı okumalar düzenlenecek ve " Pleiades " adlı bir şiir kitabıyla Makedon yazarlarının bir şiir antolojisi yayınlanacak
Sync only events newer thanSadece bundan daha yeni olayları eşzamanla
We' re told the President will have only a few remarks...... about today' s extraordinary events...... and that he won' t be taking any questions from the pressBaşkanın bugünkü olaylar hakkında...... birkaç yorum yapacağı...... ve basının sorularını kabul etmeyeceği bildirildi
It is a music event where it is no good to sleep, " Annie Pedrono of France told SETimesUyumanın işe yaramadığı bir müzik etkinliği. " şeklinde konuştu
It' s his first event, so he' s fresh, tooİlk seferi bu
Organised by the Istanbul Culture and Art Foundation, the event will feature ‧ films from ‧ countriesİstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe ‧ ülkeden ‧ film katılacak
The event, held under the motto " By Improving Ourselves We Improve the Environment " brought together Montenegrin artists and international DJs, united by the idea of promoting ecology, encouraging sports and entertainment, protecting natural and cultural heritage and boosting tourism" Kendimizi İyileştirerek Çevreyi İyileştiririz " mottosu altında düzenlenen etkinlik, ekolojiyi tanıtma, spor ve eğlenceyi teşvik etme, doğa ve kültür mirasını koruma ve turizmi geliştirme fikrinde birleşen Karadağlı sanatçılar ve uluslararası DJ' leri bir araya getirdi
Previously, the members of Kosovo 's Unity Team appeared split in their support for a unilateral declaration of independence in the event no solution is reached by December ‧ thDaha önceden, Kosova Birlik Ekibi üyeleri ‧ ralık' a kadar çözüme ulaşılmadığı takdirde tek taraflı bağımsızlık ilanına destek verme konusunda ikiye bölünmüştü
The most recent one, the one we' re living in right now, is believed to be the result of a rather remarkable chain of eventsEn sonuncusunun,- şu an içinde yaşadığımızın-...... oldukça olağanüstü bir olaylar zincirinin neticesi olduğu düşünülüyor
And Connor has been kind enough to allow me to organize the eventConnor olayı organize etmem için bana izin vererek nezaket gösterdi
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.2,754 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.