telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hadise   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • vaka   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
Something that happens or has happened.
 
An occurrence of social or personal importance.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
occurrence of social or personal importance
 
holding (a meeting)
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
point in spacetime (physics)
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
event (in a meet)
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (62)

A Series of Unfortunate EventsTalihsiz Serüvenler Dizisi
after eventsonraki olay
aggregate eventtoplu olay
asynchronous eventzaman uyumsuz olay
attached eventiliştirilmiş olay
before eventönceki olay
build eventyapı olayı
cascading eventart arda olay
deferred eventertelenen olay
direct event handlingdoğrudan olay işleme
event addressolay adresi
event categoryolay kategorisi
event chronicleolay kroniği
event chronicle ruleolay kroniği kuralı
event classolay sınıfı
event classificationetkinlik sınıflandırması
event collection stored proceduresolay koleksiyonu saklı yordamları
event consumerolay tüketicisi
event consumer providerolay tüketim sağlayıcısı
event filterolay filtresi
event frameworkolay altyapısı
event handlerolay işleyicisi
event horizonolay ufku
event logolay günlüğü
Event Log serviceOlay Günlüğü hizmeti
event loggingolay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notificationolay bildirimi
event of deathölüm
event providerolay sağlayıcısı
event publisherolay yayımcısı
event queryolay sorgusu
event registrationolay kaydı
event registration itemolay kayıt öğesi
event routingolay yönlendirme
event sinkolay alıcısı
event sourceolay kaynağı
event tableolay tablosu
Event Trace for WindowsWindows için Olay İzleme
Event Tracing for WindowsWindows için Olay İzleme
Event ViewerOlay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous patternolay tabanlı asenkron desen
eventfulciddi; önemli
EventsEtkinlikler
extrinsic eventdış olay
feature event receiverözellik olayı alıcısı
intrinsic eventdahili olay
Marketing Event Planning and ExecutionPazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-eventolay sonrası; sonraki olay
pre-eventolay öncesi; önceki olay
process eventişlem olayı
raise an eventolay tetiklemek
routed eventyönlendirilmiş olay
signal eventsinyal olayı
subscription event ruleabonelik olay kuralı
synchronous eventzaman uyumlu olay
system eventsistem olayı
time eventzaman olayı
track-and-field eventsatletizm
transition eventgeçiş olayı
transport eventaktarım olayı
trigger eventtetikleyici olay
Windows Live EventsWindows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
" It is sad that ‧ years after these events, we still do n't know what happened, " said President Traian Basescu last week, calling for a through investigation into the historic eventsCumhurbaşkanı Traian Basescu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada " Bu olaylardan ‧ yıl sonra, neler olduğunu hâlâ bilmediğimiz söyleniyor. " diyerek tarihi olaylarla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrıda bulundu
The inherent difficulties of dealing with the unsolved and often seemingly intractable challenges posed by the Western Balkans could be compounded by events taking place outside the regionBatı Balkanlar' a ilişkin çözülmemiş ve sürekli serkeş bir izlenim veren tehditlerin varlığı, bu bölge dışında meydana gelen olaylardan da nasibini alabilir
I need you to sing on Saturday at an event I plannedCumartesi için planladığım bir organizasyonda rol alman gerek
Poll Rates Politicians, Political Events in CroatiaAnkette Hırvatistan' daki Siyasiler ve Siyasi Olaylar Sıralandı
More than ‧ foreign journalists were there for the event, with top world broadcasters covering it liveEtkinlikte binden fazla yabancı gazeteci hazır bulunurken, dünyanın önde gelen yayın kuruluşları bunu naklen yayınladılar
Stefanie Biller of Germany won the women 's eventBayanlar yarışını Almanya' dan Stefanie Biller kazandı
But today' s events can' t hurt, right?Ama bugünkü olayların bir zararı olmadı, değil mi?
Also in the news: cultural events in Kosovo and Albania celebrate Kosovo 's independence, and the ‧ nternational Spring Book Fair will begin in Novi SadHaberlerde ayrıca: Kosova' nın bağımsızlığı Kosova ve Arnavutluk' taki kültürel etkinliklerle kutlandı ve ‧ luslararası Bahar Kitap Fuarı Novi Sad' da başlayacak
Enable & polling to autodetect card events& Kart olaylarını otomatik algıla
The event coincides with the start of the Summer OlympicsEtkinlik, Yaz Olimpiyatlarının başlayışıyla aynı tarihe denk geldi
However, the party 's move has been rendered meaningless, practically speaking, by events surrounding the constitution 's adoptionAncak partinin bu hareketi, açıkça konuşmak gerekirse anayasanın kabulünün etrafında gelişen olaylarla anlamını yitirdi
The international theatre event is celebrating its ‧ th anniversaryUluslararası tiyatro etkinliği ‧ yıldönümünü kutluyor
The Greek Olympic team will be the largest one ever to go abroad, with ‧ athletes-- compared to the ‧ in Sydney-- participating in ‧ eventsYunan Olimpiyat ekibi ‧ dalda yarışacak toplam ‧ sporcuyla- bu rakam Sydney' de ‧ du- yurtdışına gönderilen en büyük kafile olacak
I shouted at them, telling them to move their camera out of the face of this guy because it has nothing to do with the event... the fightingOnlara, kameraların bu adamın yüzünü çekmemelerini söyleyerek bağırdım,Çünkü olay... çatışma karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu
The event-- co-organised by the Transport and Communications Ministry, the OSCE Mission and local NGOs-- drew representatives of telecom operators, IP providers, businessmen and internet users to discuss the availability and improvement of broadband technology and servicesUlaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, AGİT Misyonu ve yerel STK' lar tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe telekom operatörleri, IP sağlayıcılar, iş adamları ve İnternet kullanıcıları katılarak geniş bant teknoloji ve hizmetlerinin mevcudiyeti ve geliştirilmesini tartıştılar
The generals had earlier said they would turn themselves in voluntarily in the event they were indictedGeneraller önceki açıklamalarında, suçlanmaları halinde gönüllü teslim olacaklarını söylemişlerdi
To mark this event we held a conference entitled ‘ Identifying Europe ’ s information needs for effective drug policy ’ .Bu günün önemine uygun olarak , “ Etkili uyuşturucu politikası için Avrupa ’ nın bilgi ihtiyaçlarının saptanması ” başlıklı bir konferans düzenledik .
In addition, the document explicitly lays out the possibility that talks could be suspended in the event of a " serious and persistent breach by Turkey of the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law on which the Union is founded "Buna ek olarak belgede, " Türkiye' nin Birliğe temel teşkil eden özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini ciddi ve sürekli şekilde ihlal etmesi " durumunda müzakerelerin askıya alınması olasılığı da açık şekilde dile getirildi
Best two out of three eventsÜçden ikisini kazanan kazanır
The Turkish chapter of National Geographic 's International Photography Competition announced on Monday (November ‧ th) the selection of works that will represent the country in the eventNational Geographic' in Uluslararası Fotoğraf Yarışması' nın Türkiye bölümü ‧ asım Pazartesi günü ülkeyi etkinlikte temsil edecek çalışmaların seçkisini açıkladı
With the four checkboxes below the big list you can decide, which events are displayed in the list. You have to press Update to see the results. If the log level of your samba is too low, you wo n't see everythingBüyük listenin altındaki dört işaretleme kutusundan, listede hangi olayların gösterileceğini seçebilirisiniz. Sonuçları görmek için Güncelle düğmesine basmanız gerekir. Sambanızın kayıt seviyesi çok düşükse hiçbir şey görmezsiniz
Perhaps the allure of fingertip access to world events makes us more gullible, or perhaps there just are n't enough fact-checkers to keep up with the torrents of dataBelki dünya olaylarına bir parmak dokunuşuyla ulaşmanın cazibesi bizleri daha saf hale getiriyor, belki de bilgi selleriyle başa çıkacak yeterli sayıda gerçek denetleyicisi yok
Gösterilen sayfa 1. 3287 bulundu cümleler eşleşen ifade event.12,062 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.