Içine Çeviriler Türkçe:

  • koala   

Diğer anlamları:

 
(colloquial) A koala.

    Ad çekimini göster

"koala bear" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
I have a bear that wants to meet you, Mr. Koala BearSeninle tanışmak isteyen bir koala var burada, Bay Koala
You should have seen you, trying to bend in there like a koala bear trying to get in a matchboxKendini görmeliydin.Koala ayısının kibrit kutusuna girmeye çalışması gibi, oraya eğilmeye çalışıyordun
Do you like koala bears, Robin?Koalaları sever misin, Robin?
Okay, I went to the zoo yesterday, now I' m a koala bearTamam, ben de dün hayvanat bahçesine gitmiştim ve şimdi bir koalayım
Koala bear, when you said that you were in love with him, there might beKediciğim, ona aşık olduğunu söylerken, bunun bir
Okay, what is your favorite thing about koala bears?Öyle misin?Ne kadar havalı!
Authentic koala bearOrijinal koala
" We were miraculously saved at the zero hour... by a koala- fish mutant bird. "" Son anda mucizevi olarak kurtarıldık... bir mutant koala- balığı kuşu tarafından. "
It' s the Big KoalaBu Büyük Kuala
He got her a koalaOna koala ayısı almış
The male koala ' s penis is forked like a snake' s tongueErkek koaIanın penisi, yıIan diIi gibi iki ucIudur
In a month I' il turn that bear into a bear you will be proud to have bear cubs with, OK?Onu bir ayda kendinden yavru yapmak istenir bir ayıya dönüştüreceğim, tamam mı?
I will help you bear this burden, Frodo Baggins...... as Long as it is yours to bearBu yükü taşımana yardım edeceğim, Frodo Baggins...... sen taşıdığın sürece
If you are not strong enough to kill the bear,...... use the bear' s strength to kill itAyıyı öldürecek kadar güçlü değilsen,...... ayının gücünü onu öldürmek için kullan
Can the circus bear relate to a forest bear?Sirk ayısı, orman ayısıyla çiftleşebilir mi?
I assume the lumber companies have a lot of crowd but I do know a few endangered species living in the forest who definitely have lost the protective how am I gonna find how many endangered animals living in the forest you can ask Eugine we find the endangered species the females killed by the poachers it' s the only western Pacific bear at least one bear has to be protected, right?Ormanları kesen şirketlerin güçlü bağlantıları vardır.Ama bu ormanda yaşayan birkaç yok olma tehlikesi içinde olan tür biliyorum. Bunlar da tamamen korunmasız
The country is home to ‧ bears, or ‧ % of Europe 's total bear population, but their habitat is threatened by deforestationÜlke ‧ bin ‧ ayıyı, bir başka deyişle Avrupa' daki toplam ayı nüfusunun % ‧ ını barındırmasına karşın, ayıların yaşam alanı ormanların azalmasıyla tehdit altında bulunuyor
I will help you bear this burden, Frodo Baggins...... as long as it is yours to bearOnu götürmende sana yardımcı olurum, Frodo Baggins.... yeter ki onu sen taşı
ln fact, some are so different that the offspring of one generation bear no more resemblance to their parents than a sheep bears to a goat!Hatta bazıları o kadar farklıydı ki bir neslin dölü...... bir koyun bir keçiden ne kadar farklıysa aileye o kadar benzemiyordu
A bear raised by " circus folk " wouldn' t know how to feed itself or interact with real bears...... let alone make it through its first winter" Sirk halkı " tarafından yetiştirilmiş bir ayı, ilk kışını geçirmesi için yalnız bırakılsa, beslenmeyi veya ilişki kurmayı bilemez
Me, Little Bear and Big BearBen, Küçük Ayı ve büyük Ayı
But your bear-- Now, now, your bear is specialAma senin ayın...Bak senin ayın çok özel
The bear-- Burns' s bearAyı..... Burns' un ayısı
Moths may seem a meager meal for a bear, but their bodies are rich in fat and can make all the difference in a bear' s annual struggle for survivalGüveler, bir ayı için zayıf bir besin olarak görünebilir ama vücutları yağ açısından zengindir ve bu ayının yıllık hayatta kalma savaşında çok şeyi değiştirir
And rounding out the panel, we have Billy Bear' s wife, Bonnie BearToplantımızı bitirirken son jüri üyesi, Sevgili Ayı Billy' nin karısı, Ayı Bonnie
Gösterilen sayfa 1. 1957 bulundu cümleler eşleşen ifade koala bear.18,928 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.