"red squirrel" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Werner, be a flying squirrel!Werner, uçan bir sincap ol!
The Medfield Squirrels tonight are getting their nuts buried, trailing by ‧ at intermissionMedfield Sincapları çok kötü durumdalar...... soyunma odasına ‧ sayı geride gittiler
Lera, do you remember that promised to go with this in the park to eat squirrelLera, yarın parka gideceğimizi hatılıyor musun
I propose to you any disease a rat could spread, a squirrel could equally carrySıçanın yaydığı herhangi bir hastalığı...... sincabın da taşıdığını ileri sürüyorum
Squirrel killerSincap katili!
Rats, squirrels, crows, buzzardsFareler, sincaplar, kargalar, akbabalar
That squirrel can' t hide from me!O sincap benden saklanamaz!
We' ve been trying to kill moose and squirrel for ‧ yearsVe asla yaklaşamadık bile
look up at the tree, what do you see? a bird a bird and its home and below is a squirrel down is a little rabbit in his home all these animals are depending on you you can do itŞu ağacın tepesine bak.Ne görüyorsun? Bir kuş
After ‧ years of waiting, one more chance to crush moose and squirrel!yıl bekledikten sonra, mus ve sincabı ezmek için bir şans daha!Oh, Korkusuz Lider, sen bizim için çok iyisin!
I swear that stew had some squirrel meat in itBu yahnide biraz sincap eti olduğuna dair yemin edebilirim
" No, I' m a fucking squirrel. "Hayır, ben sadece sikik bir sincabım. "
So you killed a squirrelNeşelen baba
Definitely a squirrelEvet sincap
Someone put a dead squirrel inside my little Troy' s lockerBiri benim küçük Troy' umun dolabına ölü bir sincap koymuş
Another ‧ dollars on SquirrelSincap' a ‧ dolar
I may have a couple squirrelled away in there... for a rainy dayVardir bir iki tane daha kullanmadigim... zor gunler icin
Talking squirrels and magic and stuffKonuşan sincaplar, sihir ve dahası
Hi, little squirrelSelam küçük sincapçık.Tut bakalım
Made friends with a squirrelBir sincapla arkadaş olmuştu
There was nothing here but scrub brush and squirrels, and you know what?Çalı çırpıdan, sincaplardan başka bir şey yoktu, ve ne oldu dersiniz?
Squirrels always eat nuts with two handsSincaplar fındıkları daima iki elle yerler
Stan the squirrel taught you to be honest with your audienceSincap Stan sana seyircilerine karşı dürüst olmayı öğretti
It' s our little squirrel friend, ZippyBu bizim küçük sincap dostumuz, Zippy!
Gösterilen sayfa 3. 3290 bulundu cümleler eşleşen ifade red squirrel.11,265 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.