Içine Çeviriler Türkçe:

  • Rubik Küpü   

"Rubik’s Cube" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Un demi- milliard de mètres cubes d' oxygène généréYarım milyon metre küp oksijen üretildi
Ce petit cube est le cadeau incontournable deBu küçük küp ‧' in en sıradışı hediyesi
Cube ‧x‧x‧, ‧ déplacementsx‧x‧ küp, ‧ hareket
Limite le nombre de couleurs allouées dans le cube de couleurs pour un affichage sur ‧ & ‧‧; bits, si l' application utilise les spécifications de couleurs QApplication::ManyColorEğer uygulama QApplication:: ManyColor özelliğini kullanıyorsa, ‧-bitlik bir görüntü üzerinde renk küpünde yeralan renklerin sayısını sınırlar
État du Cube Borg?Borg küpünün durumu nedir?
Unités de volume gérées & ‧‧;: l (litre), tsp (cuiller à café), tbs (cuiller à soupe), oz (ounce liquid), cup, pt (pint), qt (quart), gal (gallon), barrel, m‧ (mètre cube), mi‧ (mile cubique), Nmi‧ (mile nautique cubique), in‧ (pouce cube), ft‧ (pied cube), yd‧ (yard cubeDesteklenen hacim birimleri: l (litre), tsp (çaykaşığı), tbs (yemekkaşığı), oz (ons sıvı), cup, pt (pint), qt (quart), gal (galon), fıçı, m‧ (metre küp), mi‧ (mil küp), Nmi‧ (denizmili küp), in‧ (inç küp), ft‧ (ayak küp), yd‧ (yarda küp
millimètre cubemilimetre küp
On doit détruire le CubeKüp' ü yok etmeliyiz
Afficher deux vues de ce cubeBu küpün iki görünümünü göster
On peut recueillir Les radiations du Cube dans cette boîteKüpün radyasyonunu alabilir ve bu kutunun içine verebiliriz
Dimensions du cube &Küp boyutları
Afficher une seule vue du cube, de devantBu küpün önden görünümünü göster
Dimensions du cube & ‧‧;: %‧x%‧x%Küp boyutları: % ‧x% ‧x%
Avant le commencement des temps était le CubeZamanın başlangıcından önce " Küp " vardı
Afficher trois vues de ce cubeBu küpün üç görünümünü göster
kilomètre cubekilometre küp
Tourner tout le cubeTüm küpü döndür
Je compte ‧ molécules par millimètre cubeSayımıma göre her milimetre küpte ‧. ‧ molekül var
Gösterilen sayfa 1. 88 bulundu cümleler eşleşen ifade Rubik’s Cube.1 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.