Içine Çeviriler İngilizce:

  • Finding Nemo   
     
    Kayıp Balık Nemo (film)

"Kayıp Balık Nemo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Tim, Kayıp Balık Nemo ' yu ne kadar sevdiğimi söyle onlaraTim, tell them how much I love Finding Nemo
Bu Kayıp Balık Nemo' dan, değil mi?That' s Finding Nemo, right?
Kayıp Balık Nemo ' ya bayılırımI love Finding Nemo
Kayıp Balık Nemo mesajlarla doluFinding Nemo has great messages
Şu balık aynı Nemo!That fish looks like Nemo
Knudsen çalıntı sonar cihazını kullanarak...... kayıp şehri ararken Balık Adam kostümünü giydiKnudsen wore the Fishman costume as cover...... to search the lake for the lost town using the stolen sonar equipment
Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim, söz...NemoI promise, I will never let anything happen to you
Nemo, caddenin sonuna bakLOOK AT THE END OF THE STREET
Nemo' nun bulduğu bir tozu analiz ediyorumI' m identifying a powder that Nemo found
Nemo, bunu yapmamalıyızNemo, you should not
Nemo' yu gömmek için döndüm...... böylece ruhu gezinmeyecekI went back to put Nemo in the earth... so her spirit won' t wander
NEMO, BU NUMARAYI ARANEMO, THE CALLS
Allan Quatermain, Kaptan NemoAlan Quartermain- Captain Nemo
Nemo, İngiliz İmparatorluğu' ndan nefret ettiğini söylediNemo told me you hate the British Empire
İyisin ya, Nemo?You all right, Nemo?
" Dostum Nemo' ya" To my buddy Nemo
Nemo buna bayılırdıBye, everyone!
Nemo, beni duyuyor musun?Nemo, do you hear my voice?
Nemo, gazeteyi okuNEMO, THE NEWPORT NEWS DSL
Nemo... bunu yapmamalıyızIt should... it should not
Nemo, bilim adamlarını al!Nemo, get the scientists!
Allan Quatermain, Kaptan NemoAllan Quatermain, Captain Nemo
Zamana ihtiyacım var, NemoI need time, Nemo
Kaptan Nemo sana... cumartesi günü katılacağı sidik yarışından söz etmedi mi?Captain Nemo didn' t tell you... about his dick- swinging competition on Saturday?
Gösterilen sayfa 1. 4754 bulundu cümleler eşleşen ifade Kayıp Balık Nemo.2,704 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.