Içine Çeviriler İngilizce:

  • Finding Nemo   
     
    Kayıp Balık Nemo (film)

"Kayıp Balık Nemo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Tim, Kayıp Balık Nemo ' yu ne kadar sevdiğimi söyle onlaraTim, tell them how much I love Finding Nemo
Bu Kayıp Balık Nemo' dan, değil mi?That' s Finding Nemo, right?
Kayıp Balık Nemo ' ya bayılırımI love Finding Nemo
Kayıp Balık Nemo mesajlarla doluFinding Nemo has great messages
Şu balık aynı Nemo!That fish looks like Nemo
Knudsen çalıntı sonar cihazını kullanarak...... kayıp şehri ararken Balık Adam kostümünü giydiKnudsen wore the Fishman costume as cover...... to search the lake for the lost town using the stolen sonar equipment
Balık, balık, balık, balık, balıkFish, fish, fish, fish, fish!
Balık tutup içemeye, içip balık tutmaya.Bazen hatta, balık tutup içmeye ve içip balık tutmayaAnd sometimes even fish and drink, and drink and fish
Nemo, senin için bir değerim var mı?Nemo is what I intend for you?
Nemo adını seviyorumOK, we' re done
Nemo' nun bulduğu bir tozu analiz ediyorumI' m identifying a powder that Nemo found
NEMO, BU NUMARAYI ARANEMO, THE CALLS
Beni tanımıyor gibisin, NemoYou do not know me, Nemo
Nemo adındaki adam, Bay TulkinghornThe man called Nemo, Mr Tulkinghorn
Nemo, caddenin sonuna bakLOOK AT THE END OF THE STREET
Nemo ile hatunuIt' s Nemo and the lady
Nemo, bunu yapmamalıyızNemo, you should not
Nemo, İngiliz İmparatorluğu' ndan nefret ettiğini söylediNemo told me you hate the British empire
Nemo, bilim adamlarını al!Nemo, get the scientists!
" Dostum Nemo' ya" To my buddy Nemo
Nemo buna bayılırdıBye, everyone!
Nemo... bunu yapmamalıyızIt should... it should not
Nemo' yu gömmek için döndüm...... böylece ruhu gezinmeyecekI went back to put Nemo in the earth... so her spirit won' t wander
Nemo fikrini de bu şekilde batırmıştınThis is how you blew with Nemo
Hepimiz senin için endişeleniyoruz, NemoWe are all very worried for you, Nemo
Gösterilen sayfa 1. 4754 bulundu cümleler eşleşen ifade Kayıp Balık Nemo.8,159 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.