telaffuz:  

Içine Çeviriler İngilizce:

  • addressograph   

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

adres yazma makinesi.addressograph

"adres yazma makinesi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
O evlerin adreslerini yazmanı istiyorumI need you to write down the addresses of those houses for me
& kde; de panonun nasıl kullanılacağı hakkında daha geniş bilgi için & klipper; el kitabını inceleyin. Kitaba ulaşmak için & konqueror; adres çubuğuna help:/klipper yazmanız yeterliFor more information about using the clipboard in & kde; please see the & klipper; hand book, accessed by typing help:/klipper into the & konqueror; address bar
Adres yazmadan imzalamışSigned it with no address
Bu alan aralarında iki nokta üst üste karakteri olacak şekilde bilgisayarınızın adını ve ekran numarasını içerir. Bu adres sadece bir ipucu niteliği taşır. Bilgisayarınıza erişmek için herhangi bir adresi kullanabilirsiniz. Masaüstü Paylaşımı ağ ayarlarınıza bakarak adresinizi tahmin etmeye çalışır. Bu işlem her zaman başarılı olmayabilir. Eğer bilgisayarınız bir güvenlik duvarı arkasında ise adres farklı olabilir ve/veya diğer bilgisayarlar tarafından erişilmez bir durumda olabilirsinizThis field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
Eğer bu seçeneği seçerseniz K‧b tüm yazma adımlarını lazeri kapalı halde gerçekleştirecektir. Bu, örneğin, daha yüksek bir hızda yazmayı veya sisteminizin doğrudan yazmayı desteklediğini denemek için kullanışlıdır. Uyarı: DVD+R(W) benzetim yazımını desteklememektedirIf this option is checked K‧b will perform all writing steps with the laser turned off. This is useful, for example, to test a higher writing speed or whether your system is able to write on-the-fly. Caution: DVD+R(W) does not support simulated writing
Aşağıdaki yer tutucular yanıtla bölümünde kullanılabilir: % D: tarih % S konu % e: gönderenin adresi % F: gönderenin adı % f: gönderenin baş harleri % T: alıcının adı % t: gönderenin adı ve adresi % C: karbon kopya (CC) isimleri % c: karbon kopya isimleri ve adresleri %%: yüzde işareti % _ boşluk % L: satırsonuThe following placeholders are supported in the reply phrases: %D: date %S: subject %e: sender 's address %F: sender 's name %f: sender 's initials %T: recipient 's name %t: recipient 's name and address %C: carbon copy names %c: carbon copy names and addresses % %: percent sign %_: space %L: linebreak
Adreslere Yanıtla Bu Yanıtla: başlıklarını farklı e-posta adresleri içeren biçimden normal Kimden: adresleri biçimine dönüştürür. Bu benzer rolleri olan insanlarla birlikte çalışılan grup çalışmalarında kullanışlıdır. Örneğin, Kimden alanında kendi e-posta adresiniz olan fakat grup adresinden yanıt alamadığınız tüm iletileri göndermek isteyebilirsiniz. Eğer emin değilseniz bu alanı boş bırakınReply-To addresses This sets the Reply-to: header to contain a different email address to the normal From: address. This can be useful when you have a group of people working together in similar roles. For example, you might want any emails sent to have your email in the From: field, but any responses to go to a group address. If in doubt, leave this field blank
Kimden: alanına e-posta adresinizi girmelisiniz. Aynı zamanda tüm kimlikleriniz için e-posta adresinizi belirlemelisiniz. Bu işlemden sonra her ileti için e-posta adresi girmek zorunda kalmayacaksınızYou must enter your email address in the From: field. You should also set your email address for all identities, so that you do not have to enter it for each message
ACL adresleri (Allow/Deny) Belirlenen konakadı, alan, IP adresi veya ağ' dan erişime İzin verir/Yasaklar. Muhtemel değerler şunlardır: All None *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm Konak ve alan adresleri, konakadı araştırmasının, " HostNameLookups On " aracılığıyla etkinleştirilmiş olmasını şart koşar. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcACL addresses (Allow/Deny) Allows/Denies access from the specified hostname, domain, IP address, or network. Possible values are: All None *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm The host and domain address require that you enable hostname lookups with " HostNameLookups On " above
Pekala, bu program, bilgi bankasındaki adreslerin içinden,Castiana, Sahal ve...... Vagonbrei' in adreslerindeki sembollerden oluşan bir adresi bulacakOkay, this program will cross- reference the addresses in the database with those of Castiana, Sahal and Vagon Brei, searching out planetary designations made up of symbols from all three addresses
Yalnızca bir Hızlı Mesajlaşma Adresi standart mesajlaşma adresi olarak seçilebilir. Standart Hızlı Mesajlaşma Adresi ana düzenleyici penceresinde görüntülenecektir. Diğeruygulamalar bunu hangi Hızlı Mesajlaşma Adresini göstereceklerine karar vermek için kullanabilir. Instant messagingOnly one IM Address can be set as the standard IM Address. The standard IM Address is shown in the main editor window, and other programs may use this as hint for deciding which IM Address to show
Listenizde hiçbir adres yok. Önce adres defterinize adres ekleyin, sonra tekrar deneyinThere are no addresses in your list. First add some addresses from your address book, then try again
BCC (Fotokopi Kopya) adresleri Buraya girdiğiniz adreslere bu kimlik ile gönderilen her iletinin bir kopyası gönderilecektir. Bu iletiler diğer alıcılara gösterilmeyecektir. Bu genellikle göndeilen her iletiyi kendinize ait başka ir hesaba da göndermek için kullanılır. Birden fazla BCC alıcısı belirlemek için e-posta adreslerinin arasına virgül koyun. Eğer emin değilseniz bu alanı boş bırakınBCC (Blind Carbon Copy) addresses The addresses that you enter here will be added to each outgoing mail that is sent with this identity. They will not be visible to other recipients. This is commonly used to send a copy of each sent message to another account of yours. To specify more than one address, use commas to separate the list of BCC recipients. If in doubt, leave this field blank
Bu bulaşık makinesi- çamaşır makinesiThat is the dishwasher- the clothes washer
Yunanistan, yetişkinler arasındaki okuma yazma oranı ‧ yaşın üzerindeki insanların yüzde ‧ sinin okuma yazma bildiği Arnavutluk da dahil olmak üzere diğer GDA ülkelerinin çoğundan daha düşük olsa da, eğitime bakıldığında toplam ‧ lik bir endeksle bölge ülkeleri arasında yine lider konumda bulunuyorIn terms of education, an overall index of ‧ also makes Greece the leading country in the region, although its adult literacy rate is lower than that of most of the other SEE nations, including Albania, where ‧ % of people above ‧ are literate
Sync Bu seçenek, bütün yazma isteklerinin, isteklerin tamamlanmasını beklemeden diske yazılmasını söyler. Bu, bir sunucu arızası durumunda verinin tam güvenliğini beraberinde getirirken verimi düşürür. Öntanımlısı sunucunun hazır olduğunda veriyi yazmasına izin vermektirSync This option requests that all file writes be committed to disk before the write request completes. This is required for complete safety of data in the face of a server crash, but incurs a performance hit. The default is to allow the server to write the data out whenever it is ready
Eğer bu seçenek seçilirse, K‧b sadece bir görüntü oluşturacak ve gerçek bir yazma işlemi yapmayacaktır. Görüntü daha sonra bir CD/DVD' ye birçok yazma programı(K‧b de dahil tabii ki) kullanılarak yazılablirIf this option is checked, K‧b will only create an image and not do any actual writing. The image can later be written to a CD/DVD with most current writing programs (including K‧b of course
Öfkeni harekete geçiren belirli olayları yazmaya başlamanı istiyorum...... ve bu olayları zamanında nasıl hallettiğini yazmanı istiyorumI want you to start recording specific events that prompt your anger... and how you dealt with them in the moment
Sürücüdeki teyp yazma korumalı. Yazma korumasını kaldırıp tekrar deneyinThe tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
Aygıtın bu hesap için yazma izinleri yok. Aygıt üzerindeki yazma izinlerini kontrol edinDevice does not have write permissions for this account. Check the write permissions on the device
Tüm gece uyanık kalmam, yazmam da yazmam gerekiyorI' d stay up all night, just writing and writing
Pekala, Bay Ewell, sİz--Sİzİn okuma yazmanız var mı?Evet efendİm, okumayı ve yazmayı bİlİrİm, Bay Fİnch. GüzelThen it come to me
Yazmanın ilk kuralı, bildiklerini asla yazmaThe first rule of writing is, never write what you know
Lütfen DAO yazma kipinde yazmayı deneyinPlease try again with writing mode DAO
Geçit çevirme sistemi, başlangıç noktası,...... Chulak' ın adresi ve Dünya' nın adresiThat' s the gate dialling system, point of origin, the address to Chulak, and the home address
Gösterilen sayfa 1. 3055 bulundu cümleler eşleşen ifade adres yazma makinesi.7,069 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.