Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

gramer kurallarına uygun olarak .grammatical

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyorIn line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdiConfirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşerProper etiquette would be to offer your name in return
" Vlll. Henry ve Aragonlu Katherine...... arasındaki evliliğin...... kesin ve kilise kurallarına uygun olduğunu...... ve evliliklerinin hala...... yasal ve meşru olduğunu beyan ederiz. "" We pronounce that the marriage between Henry Vill and Catherine of Aragon stands firm and canonical and their issue still stands lawful and legitimate. "
İstanbul Borsası' na Şeriat Kurallarına Uygun İslami endeks geldiSharia Islamic index added to Istanbul Stock Exchange
Bu yüzden küçük Vincent' a yardım etmemiz.. kurallarımıza göre pek de uygun olamayacaktır" Vincent' s case seems to be one of simple abandonment... and as such, he' s ineligible for aid. "
Türk hükümeti, İslami beslenme kurallarına uygun gıdalar için yeni standartlar planlıyorThe Turkish government plans new standards for foods that comply with Islamic dietary laws
Kurallara uygun bir şekilde ödendiğindeWhen it is paid, according to the terms
İngilizce yayınlanan Nine o' olock gazetesinin yazı işleri müdür yardımcısı Victor Lupu Southeast European Times gazetesine verdiği demeçte, " UAD' nin kararı genel kurallara uygun: hiçbir taraf tam memnun veya memnuniyetsiz değil" The ICJ ruling... observes general rules: no party is completely satisfied or completely dissatisfied
Bu kurallara uygun değilThis is highly irregular
Kurallara uygun bir ilk temas kuralımLet' s try to make first contact the right way
Kurallara uygunduIt was a clean shooting
AGİT' e göre Ekim ‧ den bu yana,- genelde gittikleri ülkelerde göçmenlik kurallarını ihlal ettikleri için- Arnavutluk' a geri gönderilen kadınlar, adli danışmanlık ve yardım için uygun kabul ediliyorlarSince October ‧ the OSCE says, women who have been repatriated to Albania-- usually because of immigration infractions in their destination countries-- have been eligible for legal advice and assistance
Hükümet, halkın ihtiyaçlarına AB kurallarına uygun şekilde hizmet edecek küçük, düzenli ve etkili bir kamu idaresine duyulan gereği kabul ediyorThe government has acknowledged the need for a small, streamlined and effective state administration that should serve the public needs based on EU rules
Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyorChris, this is not going by the book
Bu da, malların BH' den Hırvatistan' a kurallara ve diğer bütün AB ülkelerine uygun şekilde ihraç edileceği anlamına geliyor. " dediThis means that goods will be exported from BiH to Croatia according to the rules and all other EU countries, " Sucic said
Toplantı bildirisinde, söz konusu kuralların mali kurumun yönetim kurulunun tazminatın büyüklüğü ve ilgili risk üzerinde uygun bir denetime sahip olmasını sağlayacak tedbirler öngörülmesi gerektiği ifade edildiThe rules should envision measures to ensure that the board of a financial institution has appropriate oversight on the size of compensation and the risk involved, the communique from the meeting said
Kurallara uygun olmalıIt' s gonna go according to schedule
Sırbistan Kentler ve Belediyeler Daimi Konferansı başkanı Corce Staniciç' e göre, bazı belediyeler AB standartlarına uygun kural ve yönetmeliklerin konması konusunda merkezi idare ile görüşme halindeAccording to Djordje Stanicic, president of the Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia, some municipalities are in talks with the central administration regarding the introduction of rules and regulations in accordance with EU standards
Böyle itmek kurallara uygun mu?Darrell, is pushing on the last cup legal?
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.12,581 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.