Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

gramer kurallarına uygun olarak .grammatical

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşerProper etiquette would be to offer your name in return
Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyorIn line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdiConfirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
Böyle itmek kurallara uygun mu?Darrell, is pushing on the last cup legal?
Ormanda kurallara uygun bir adli tarama yapmadıkIt wasn' t like we did a proper forensic sweep of the woods
Şimdiye kadar, et, süt ve diğer süt ürünleriyle uğraşan ve standartlar tarafından peynir ve benzeri ürünleri soğutarak saklamaları gereken bağımsız işletmelerin yaklaşık yarısı kurallara uygun bulunduSo far, about half of independent businesses working with meat, milk and other dairy products-- required by the standards to keep cheese and similar goods refrigerated-- are in compliance
Kendi müdahale kurallarına sahiptirler ve çarpışma durumunda buna uygun hareket edeceklerdir. "They have their rules of engagement and they will act accordingly in the event of combat. "
Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyorChris, this is not going by the book
GAP Institute' ta görevli Rudina Heroi, " Hazinenin serbest pazar ekonomisi kurallarına uygun şekilde dağıtılmadığı ve bunun da işletmelere büyük zarar verdiği yönünde kaygıları dile getirdik. Bu durum şimdi Dünya Bankası raporuyla da doğrulandı. " dedi" We raised the concern that the fiscal coffers are not distributed according to the rules of a free market economy, which has damaged businesses greatly, and which is also confirmed by the World Bank report, " GAP Institute 's Rudina Heroi said
Referandum kurallarına göre, Karadağ' ın Sırbistan ile üç yıl önce kurulmuş olan gevşek birliğinden ayrılabilmesi için, uygun seçmenlerin en az yüzde ‧ sinin Pazar günkü seçimlere katılması ve bunların yüzde ‧ inin Karadağ' ın bağımsızlığından yana oy kullanmaları gerekiyorUnder referendum rules, at least ‧ per cent of eligible voters must participate in Sunday 's poll and ‧ per cent of them must vote in favour of independence for Montenegro to be able to pull out of its loose union with Serbia, established three years ago
Rütbeleri veya görevleri ne olursa olsun bütün şüpheliler için geçerli olduğu belirtilen emirde, " Suçluların herhangi bir askeri tesiste, askeri araçta, askeri uçak veya gemide görülmesi halinde, Sırbistan- Karadağ ordusunun profesyonel mensupları hizmet kurallarına uygun şekilde davranmak ve onları gözaltına almak zorundadır, " ifadesi yer alıyor" When the accused are found at a military facility, military vehicle, military airplane or ship, professional members of the army of Serbia-Montenegro are obliged to act according to their service rules and detain them, " the order said, specifying that it covers all suspects, regardless of their current rank or position
Salı günkü yorumlarında Ungureanu, Romanya' nın yargı ve çevre konularındaki tedbirleri uygulamakta ve rekabet kurallarını AB standartları ve normlarına uygun hale getirmekte biraz geri kaldığını kabul ettiIn his comments Tuesday, Ungureanu acknowledged that Romania is lagging behind slightly in the implementation of judicial and environmental measures and in bringing competition rules in line with EU standards and norms
İstanbul Borsası' na Şeriat Kurallarına Uygun İslami endeks geldiSharia Islamic index added to Istanbul Stock Exchange
Bu da, malların BH' den Hırvatistan' a kurallara ve diğer bütün AB ülkelerine uygun şekilde ihraç edileceği anlamına geliyor. " dediThis means that goods will be exported from BiH to Croatia according to the rules and all other EU countries, " Sucic said
Türk hükümeti, İslami beslenme kurallarına uygun gıdalar için yeni standartlar planlıyorThe Turkish government plans new standards for foods that comply with Islamic dietary laws
Kurallara uygun bir şekilde ödendiğindeWhen it is paid, according to the terms
Bu kurallara uygun değilThis is highly irregular
Tercüme yapabilir ve uygun görgü kuralları konusunda yol gösterebilirim,...... durumunuza bakılırsa, kusura bakmazsanız şayet,...... bunlardan oldukça yoksun durumdasınızI can translate and instruct on appropriate etiquette,Which in your case, sir, if you don' t mind me saying, is sorely lacking
MediaSind, bu alanda faaliyet gösteren çalışan ve işveren örgütleri ile birlikte, mevcut kuralları, yazılı basında ve çevrimiçi sektörde çalışanlara uygun şekilde adapte etmek zorundaFRJ MediaSind, along with professional and employers ' organisations in the field, has to adapt the current rules for those working in the written press and for those in the online sector
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.7,975 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.