Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

gramer kurallarına uygun olarak .grammatical

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyorIn line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdiConfirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşerProper etiquette would be to offer your name in return
İstesinler istemesinler, bir takım insanların kural olarak... öbür insanlar üzerinde kurdukları eşitsizliğe karşı,... bir takım ırkların kural olarak,... öbür ırklar üzerinde kurdukları eşitsizliğe karşı,... bir takım sınıfların kural olarak,... öbür sınıflar üzerinde kurdukları... eşitsizliğe karşıThe anger of entire cities, whether they like it or not, against the principle of inequality advanced by one people against another.The principle of inequality advanced by certain races against other races. The principle of inequality advanced by certain classes against other classes
Yapardım ama kuralları siz koymuyorsunuz o yüzden oyun kurallara uygun değildiI would, but it wasn' t a legitimate bet.You' re not the shooter
Kurallara uygun bir ilk temas kuralımLet' s try to make first contact the right way
Aligrudiç, " birisi milletvekillerinin haklarını ihlal ederek onları sürekli olarak kışkırtır, kurallar icat eder, art niyetli olarak usul kurallarını bozar ve milletvekillerine müdahale ederse, bu gerçekten çizgiyi aşmaktır. " dediHe explained that " if someone constantly provokes MPs by violating their rights, invents rules, maliciously breaches the rules of procedure interrupts MPs, then that is really out of line. "
Kuralına göre oynamayan biri olarak çok kuralın varYou have a lot of les for a guy who doesn' t play by them
Nano, " Ülkenin uzlaşma eksikliğinin yol açtığı yapay krizlere daha fazla ihtiyacı olmadığı yönündeki konseptime uygun olarak ve " ihtilaf siyasetine " son verme hedefi doğrultusunda, devlet başkanlığı için en uygun aday olduğumu düşünüyorum. " dedi" In line with my concept that the country needs no more artificial crises which are provoked by the lack of consensus, and with the aim of putting an end to 'conflict politics ', I think that I am the best candidate for head of state, " Nano said
Bu öylesİne cİddİ bİr kuraldır kİ, onu İhlal eden, bİrlİkte yaşamaya... uygun değİl dİye aramızdan kovulur.İşledİğİ suçun kanıtını... yok etmek zorundaydı. Pekİ ama suçunun kanıtı neydİ? Tom Robİnson, yanİ bİr İnsanHe' s got it, all right, Mr. Finch
Kurallara uygun bir piramit sahası kurmanın direnişin önceliği olduğunu bilmek güzelNice to know installing a regulation pyramid court ... was one of the priorities of the Resistance
Herşey kurala uygun gibiEverything seems to be in order.But
Tercüme yapabilir ve uygun görgü kuralları konusunda yol gösterebilirim,...... durumunuza bakılırsa, kusura bakmazsanız şayet,...... bunlardan oldukça yoksun durumdasınızI can translate and instruct on appropriate etiquette,Which in your case, sir, if you don' t mind me saying, is sorely lacking
Evlenme ilanını yakında açıklar ve her şeyi kurallara uygun yaparlarsa değilNot if the banns are read soon and all' s done right and proper
Kurallara uygun bir hamleydiHe made a fair move
O kalenin kurallara uygun olmasını hayal bile edemiyorumI can' t imagine that castle' s up to code
Başçavuş’ um, bu askerin altı hafta içinde kurallara uygun ağırlıkta olmasını istiyorumSergeant, I want him at regulation weight in six weeks
Her şey kurallara uygun, CarterEverything done by the rules, Carter
Sırbistan Kentler ve Belediyeler Daimi Konferansı başkanı Corce Staniciç' e göre, bazı belediyeler AB standartlarına uygun kural ve yönetmeliklerin konması konusunda merkezi idare ile görüşme halindeAccording to Djordje Stanicic, president of the Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia, some municipalities are in talks with the central administration regarding the introduction of rules and regulations in accordance with EU standards
Ormanda kurallara uygun bir adli tarama yapmadıkIt wasn' t like we did a proper forensic sweep of the woods
GAP Institute' ta görevli Rudina Heroi, " Hazinenin serbest pazar ekonomisi kurallarına uygun şekilde dağıtılmadığı ve bunun da işletmelere büyük zarar verdiği yönünde kaygıları dile getirdik. Bu durum şimdi Dünya Bankası raporuyla da doğrulandı. " dedi" We raised the concern that the fiscal coffers are not distributed according to the rules of a free market economy, which has damaged businesses greatly, and which is also confirmed by the World Bank report, " GAP Institute 's Rudina Heroi said
Popov ise buna karşılık JNA askerlerinin eylemlerinin hem müdahale kurallarına hem de Belgrad ve ordudan gelen talimatlara uygun olduğunu iddia ettiPopov, in turn, claimed that the JNA troops ' actions were in line with both the rules of engagement, as well as the instructions that came from the government in Belgrade and the military
Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyorChris, this is not going by the book
Hiç biri kurala uygun değilIt...None of it is up to code
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.14,688 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.