Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

gramer kurallarına uygun olarak .grammatical

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşerProper etiquette would be to offer your name in return
Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyorIn line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdiConfirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
İstesinler istemesinler, bir takım insanların kural olarak... öbür insanlar üzerinde kurdukları eşitsizliğe karşı,... bir takım ırkların kural olarak,... öbür ırklar üzerinde kurdukları eşitsizliğe karşı,... bir takım sınıfların kural olarak,... öbür sınıflar üzerinde kurdukları... eşitsizliğe karşıThe anger of entire cities, whether they like it or not, against the principle of inequality advanced by one people against another.The principle of inequality advanced by certain races against other races. The principle of inequality advanced by certain classes against other classes
Yapardım ama kuralları siz koymuyorsunuz o yüzden oyun kurallara uygun değildiI would, but it wasn' t a legitimate bet.You' re not the shooter
Kurallara uygun bir ilk temas kuralımLet' s try to make first contact the right way
Aligrudiç, " birisi milletvekillerinin haklarını ihlal ederek onları sürekli olarak kışkırtır, kurallar icat eder, art niyetli olarak usul kurallarını bozar ve milletvekillerine müdahale ederse, bu gerçekten çizgiyi aşmaktır. " dediHe explained that " if someone constantly provokes MPs by violating their rights, invents rules, maliciously breaches the rules of procedure interrupts MPs, then that is really out of line. "
Kuralına göre oynamayan biri olarak çok kuralın varYou have a lot of les for a guy who doesn' t play by them
Nano, " Ülkenin uzlaşma eksikliğinin yol açtığı yapay krizlere daha fazla ihtiyacı olmadığı yönündeki konseptime uygun olarak ve " ihtilaf siyasetine " son verme hedefi doğrultusunda, devlet başkanlığı için en uygun aday olduğumu düşünüyorum. " dedi" In line with my concept that the country needs no more artificial crises which are provoked by the lack of consensus, and with the aim of putting an end to 'conflict politics ', I think that I am the best candidate for head of state, " Nano said
Makedonya' nın seçim komisyonuna göre, ülkede Temmuz ayında yapılan parlamento seçimlerinde yalnızca yedi parti kampanya finansman kurallarına uygun davrandıDuring the July parliamentary elections in Macedonia, only seven parties complied with campaign finance regulations, according to the country 's election commission
Bu yasa, parlamentoda önümüze konan şekliyle değil, UNESCO ilkelerine dayanılarak, dünya mirası kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıydı. " dediThis law should be based on world heritage rules, based on the principles of UNESCO, not in the way that we have received this law in parliament, " he said
Böyle itmek kurallara uygun mu?Darrell, is pushing on the last cup legal?
Kurallara uygun bir şekilde ödendiğindeWhen it is paid, according to the terms
Sanırım her şey kuralına uygunI think you' il find everything' s in order
Öyleyse herşeyi kuralına uygun yapalım, tamam mı?So let' s do everything by the book, shall we?
Avrupa Komisyonu Çarşamba günü Yunanistan' ın bütçe açığını ‧ yılı sonuna kadar AB kurallarına uygun hale getirme çabalarına övgüde bulunduThe European Commission praised Greece on Wednesday for working to bring its budget deficit in line with EU rules by the end of
O yüzden, kurallara uygun şekilde,Bu kavgada tek bir şey yok. Silah kullanmak yokTherefore, with proper respect for the rules, this fight is engaged with only one rule-- no weapons
İş dünyası: Yunanistan açığını AB kurallarına uygun hale getirdiBusiness: Greece brings its deficit into line with EU rules
Salı günkü yorumlarında Ungureanu, Romanya' nın yargı ve çevre konularındaki tedbirleri uygulamakta ve rekabet kurallarını AB standartları ve normlarına uygun hale getirmekte biraz geri kaldığını kabul ettiIn his comments Tuesday, Ungureanu acknowledged that Romania is lagging behind slightly in the implementation of judicial and environmental measures and in bringing competition rules in line with EU standards and norms
Düzenlediği basın toplantısında Almunia, Atina' nın bütçe açığını ‧ yılında İstikrar ve Büyüme Paktı' nın % ‧ tavanının altına çekerek AB kurallarına uygun hale getirdiğini belirttiDuring a news conference, Almunia said Athens has managed to bring its deficit into line with EU rules, cutting it below the Stability and Growth Pact ceiling of ‧ % GDP in
Başvurular, EAR kurallarına uygun bir dizi sabit kritere göre eş zamanlı şekilde değerlendirildiThe applications were evaluated simultaneously by a fixed set of criteria in accordance with EAR rules
Toplantı bildirisinde, söz konusu kuralların mali kurumun yönetim kurulunun tazminatın büyüklüğü ve ilgili risk üzerinde uygun bir denetime sahip olmasını sağlayacak tedbirler öngörülmesi gerektiği ifade edildiThe rules should envision measures to ensure that the board of a financial institution has appropriate oversight on the size of compensation and the risk involved, the communique from the meeting said
Kendi müdahale kurallarına sahiptirler ve çarpışma durumunda buna uygun hareket edeceklerdir. "They have their rules of engagement and they will act accordingly in the event of combat. "
Hep kazanmak için oynardı, sert, ama kurallara uygun oynardıHe always played to win, played hard, but clean
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.6,301 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.