Içine Çeviriler İngilizce:

  • inventive   
    (adjv   )

"icat etmekle ilgili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Bir şeyler icat etmekle meşgulümI' m too busy inventing things
Yeniden icat etmekten bahsediyorumI' m talking about reinvention
Daha önceki seferlerde...... birkaç toplantımızı aday değerlendirmeleri için...... yönerge icat etmekle geçirirdikWhen we did this before, we spent a few sessions devising a rubric for candidate evaluations
Merlin yeni bir icatla ilgili araştırma yapıyorduMerlin was conducting research on some kind of new invention
Stratejinin başlıca amacı çocuklar ve hamile kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, genç çiftlere konut kredisi gibi maddi teşvikler sağlanması ve bebek bakımıyla ilgili bir ağ kurulması da dahil olmak üzere farklı tedbirler yoluyla " bir kalite üretimi " elde etmekThe main goal of the strategy is to achieve " a reproduction of quality " through different measures, including improving healthcare for children and pregnant women, providing financial incentives to young couples, such as housing credits, and establishing a network of infant childcare
Bir sıçanı kurban etmekle ilgili sorunum yokHey, I got no problem sacrificing a rat
Kosova Başbakanı İbrahim Rugova da saldırıyı kınayarak, " Kosova' nın uluslararası konumuyla ilgili olarak kaydettiğimiz ilerlemeleri yok etmek isteyenler tarafından yapılabilecek acımasiz propagandayı " mümkün olan en kısa sürede önlemek için, polisi olayı çözmeye çağırdıKosovo President Ibrahim Rugova also condemned the attack, calling on police to solve the crime as soon as possible to avoid " deplorable propaganda abuse by those keen on undermining the progress we have made and Kosovo 's international standing "
Miriç, " Bu Tadiç ile Josipoviç arasındaki samimi bir ilişkiyle ilgili bir durum değildir, daha çok AB' yi memnun etmek için iyi ilişkilere sahip olmak zorundalar. " dedi" This is not a case of sincere friendship between Tadic and Josipovic, but rather that they have to have good relations in order to satisfy the EU, " she said
Karadziç ile ilgili iddianamede soykırıma ilişkin maddelere ek olarak insanlık suçu işlemek, savaş kanunları ve geleneklerine aykırı hareket etmek ve ‧ enevre konvansiyonunun ağır ihlali suçlarıyla ilgili dokuz madde yer alıyorIn addition to the genocide counts, it charges Karadzic with a total of nine other counts of crimes against humanity, violations of the laws or customs of war and grave breaches of the Geneva conventions of
Deðerlendirmeler , öncelikle bir ziyaret ve deðerlendirme organýnýn listede yer alan gereksinimleri yerine getirip getirmediklerini , ikinci olarak ilgili programý akredite etmek için deðerlendirme raporunun Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieiçin tatmin edici birtemelsunup sunmadýðý ile ilgilenen Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie ' in akreditasyon çerçevesi ile uyumlu olarak yürütülmesi gerekmektedir .Evaluations have to be carr ied out in accordance with the accreditation framework of the Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie which considers , first , wh ether a visiting and assessment body satisfies the requirements for inclusion in the list and , secondly , whether the evaluation report offers a sufficient basis for the Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie to accredit the programme concerned .
Öte yandan FBI Müdürü Robert Mueller, Oyunlarla ilgili güvenlik düzenlemelerini teftiş etmek üzere Perşembe günü Atina' ya gelecekIn other news, FBI Director Robert Mueller is due to visit Athens on Thursday to inspect the security arrangements for the Games
Olayla ilgili derin üzüntülerini dile getiren Zannier, ilgili yasa uygulama mercilerinin " failleri adalet teslim etmek için acil tedbirler alması " gerektiğini kaydettiExpressing deep regret over the violence, Zannier noted that the relevant law enforcement authorities must " take urgent measures to bring the perpetrators to justice "
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü ’ nün , öncelik tanıdığı en önemli konulardan birisi de , gençlere ulaşmak , onların görüşlerini dinlemek ve çevreyle ilgili faaliyetlere onları dahil etmektir .One of the European Commission Environment DG s majorpriorities ’ is to reach out to young people , hear their views , and involve them in environmental issues .
Emirlere itaat etmekle ilgili bir şikayetiniz varsa, Bnb Allshard' a, yazılı olarak bildirebilirsinizIf you have complaints about my orders...... submit them to Major Allshard in writing
Emniyetin açıklamasında, " Bu yasadışı faaliyetle mücadele etmek, Bölge Savcılığına bağlı Görev Gücünün ortak soruşturma birimiyle yakın işbirliği içinde çalışan, Durres' teki Mali Suçlar birimininin öncelikli görevleri arasında yer alıyor ", denildi. Ayrıca yolsuzluk, kaçakçılık, sahtecilik ve vergi kaçırma ile ilgili davaların soruşturmalarında özel yöntemler kullanıldığı belirtildi" Fighting this illegal activity has been defined as one of the priorities of the work done from the Financial Anti-Crime structure in Durres, which co-operates closely with the joint investigation unit Task Force, at the District Prosecution 's Office, " police said, adding that special methods are being used to investigate cases related to corruption, smuggling, forgery and tax evasion
Gösterilen sayfa 1. 26232 bulundu cümleler eşleşen ifade icat etmekle ilgili.9,118 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.