Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Potasyumla değil, beta blokerla tedavi edilmesi gerektiğiMetoprolol.May I?
Camlaşmış potasyumVitreous potassium
Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?But it can also mean a potassium overdose?
Fazla potasyumu geri alırsak-- Zaten sodyum bikarbonat tedavisi yaptıkIf we remove potassium-- we' re already treating with sodium bicarbonate
Potasyum düşüklüğünün nedenini bulmamız gerekiyorWhat did you really do last night?
Sonra Potasyum Klorür' ü daha etkili bir şeyle değiştirdimThen I switched the potassium chloride with something a little more... deliberate
Düşük potasyumun sebebini bulmalıyızWe need to find the cause of your low potassium
Şimdi ona, kalbini durdurması için...... hızlı bir şekilde potasyum klorür enjekte ediyorumSo I' il now quickly inject the potassium chloride to stop the heart
Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlıSalt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
XRF cihazına göre, potasyum klorürXrf indicated potassium chloride
Stronsiyum, magnezyum, potasyum ve sülfürStrontium, magnesium, potassium and sulfur
Dosyasında potasyum seviyesi düşük diyorChart said her potassium' s low
Potasyum, magnezyumPotassium, magnesium
Alev testinde potasyumIn a flame test, the potassium will give off
Potasyum iyodit kalıntıları bulunmuşYou know, there are traces of potassium iodide
Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilirAnd you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
Düşük potasyum, atlamadığı ve düşmediği anlamına gelirLow potassium means no jump, means no trauma
Sodyum Pentotal, bir tür uyuşturucu;Pancuronyum Bromid solunum sistemini felçetmek için; ve kalbi durdurmak için Potasyum KloritSodium Pentothal, an anesthetic; pancuronium bromide to paralyze the respiratory system; and potassium chloride to stop the heart
Rabdo potasyumu yükseltirRhabdo elevates potassium
Potasyumklorid potasyum atomuna sahiptirPotassium chloride has a potassium atom
Biraz potasyum verelimLet' s get some potassium going
Gösterilen sayfa 1. 3005 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.0,7 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.