Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?But it can also mean a potassium overdose?
XRF cihazına göre, potasyum klorürXrf indicated potassium chloride
Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç buThe victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
Şimdi ona, kalbini durdurması için...... hızlı bir şekilde potasyum klorür enjekte ediyorumSo I' il now quickly inject the potassium chloride to stop the heart
Fazla potasyumu geri alırsak-- Zaten sodyum bikarbonat tedavisi yaptıkIf we remove potassium-- we' re already treating with sodium bicarbonate
Potasyum nitratPotassium nitrate
İğneyle idamda, önce bir anestetik madde enjekte edilir...... böylece uykuya dalarsın, sonra felç edici bir madde verilir...... o da diyaframını ve ciğerlerini durdurur, sonra potasyum...... kalbini durdururAnd with lethal injection, they inject an anesthetic first, which puts you to sleep, and then a paralytic, which stops your diaphragm and your lungs, and then potassium, which stops your heart
Baruttaki...... potasyum klorat yüzünden paslanmışIt' s rust... from potassium chlorate in the powder mix
Potasyumla değil, beta blokerla tedavi edilmesi gerektiğiMetoprolol.May I?
Hey, Carla.Bu adama kaç mEq potasyum vermem gerekiyor?How many mEqs of potassium should I give this guy?
Bence hayati organlara kan testi yapıp potasyum seviyesini ölçelimI say we run a post- mortem Chem- ‧ on his major organs to evaluate his potassium levels
Alev testinde potasyumIn a flame test, the potassium will give off
Potasyum ve glukoz seviyeleri yaşayanlarla aynıThe potassium and glucose levels are consistent with the living
Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlıSalt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
Hidrojen sülfat, gümüş nitrat, potasyum siyanür, iyotHydrogen sulphide, silver nitrate, potassium cyanide, elemental iodine
Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilirAnd you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
Potasyum, magnezyumPotassium, magnesium
Gösterilen sayfa 1. 2992 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.0,902 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.