"sincaba benzer" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Kokako da sincaplarla aynı şeyleri yer: meyve, yaprak ve böceklerThe kokako eats much the same thing as squirrels: fruit and leaves and insects
Sıradan bir sincaptı, tamam mı?It' s just a chipmunk, okay?
Muhtemelen, yarasaları, sıçanları...... fareleri, sincapları ve pireleri takip etmiştirProbably followed the bats, rats, mice, squirrels, and fleas
Ben de " Bay Sincap neden sırt üstü yüzüyorsunuz? " dedimI said, " Mr. Squirrel, why are you swimming on your back? "
" Elmas veya şerbet ya da silahlı bir sincap istiyorduk. "" We wanted diamonds or sherbet or a squirrel with a gun. "
Niye şu sincap diğer sincapları takip ediyor?Why' s that squirrel chasing the other squirrel?
Küçük bir sincap, değil mi?She' s just a little squirrel, ain' t she?
Sanırım bir sincap görüyorumI think I see a little chipmunk
Ben de " Bay Sincap neden sırt üstü yüzüyorsunuz? " dedimI said, " Mr Squirrel, why are you swimming on your back? "
Sincap pantolonumdaSquirrel' s up my pants, Hogarth
Sincap' a ‧ dolarAnother ‧ dollars on Squirrel
Gerçi bir sürü sincap yakaladımI got some squirrel-- about a dozen or so
Sincap Günü için öğlen fabrikayı kapatırsam...... Pazartesi gelip, ekipmanın yerini değiştirecek misiniz?If I close the plant for Gopher Day at noon...... then come Monday, you' il start shifting equipment?
Kopukler sacan, korkunc, kudurmus bir sincabim benI' m foaming, very scary rabid squirrel
Bir kez bir sincapla uzun uzun konuştumI had a long talk with a squirrel once
Hey, Marty, fazladan bir sincap varHey, Marty, we got an odd squirrel
Hayır, biz sincabızNo, we' re squirrels, eh?
Gösterilen sayfa 3. 2389 bulundu cümleler eşleşen ifade sincaba benzer.0,651 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.