Içine Çeviriler İngilizce:

  • family tree   
  • pedigree   
    (noun, adjv   )

"soy ağacı" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Soyunuzun izini ulaştığı en eski noktaya kadar sürebilseydiniz...... soy ağacınızda patlayan bir yıldız bulurdunuzThe near spacecraft even transmitted information back to earth for about two weeks while on the surface
Saraybosna' daki Felsefe Fakültesi' nde görevli Saraybosnalı öğretim üyesi, arkeolog ve tarihçi Enver İmamoviç, Bosnalı kraliyet ailelerinin soy ağacını geçtiğimiz günlerde tamamladıSarajevo professor, archeologist and historian Enver Imamovic, from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, recently completed a genealogical tree of the Bosnian royal families
Annesinin ona Incil' den sürekli okuduğu dizinlerden bir bölüm. şu " falanca filancanın babasıydı " Bilirsiniz, soy ağacıyla ilgili olanBy the Bible, one of those lists his mother was always reading to him.Those " begat, so and so, begat.... " You know, genealogy
Çocuklarım soy ağaçlarının yarısını kaybettiler!We' ve lost half our family tree!
Soy ağacımla hiç ilgilenmedin kiWell, you were never exactly interested in my family tree
Bir de seni neden soy ağacıma eklemediğimi merak edersinAnd you wonder why I left you off my family tree
Belki de o kadın öldüğünde...Tarih öncesindeki kadın...... ait olduğun soy ağacının çizgisini değişmiştirMaybe in dying, a prehistoric woman deleted progeny which you belong
Aile soy ağacı raporumu, büyük büyük dedem hakkında yapmaya karar verdim...... ünlü biri, Kaptan Archibald WitwickySo, for my family genealogy report,I decided to do it on my great- great- grandfather, who was a famous man, Captain Archibald Witwicky
Soy ağacımız burada başlıyorOur family tree begins here
Ailesinin soy ağacını biliyorumI have his family tree
Soy ağacı araştırması için, şu doğum belgelerini, bulmam lazımWhether my Birth Certificate for that tree
Sen soyun, ben de soyunayımYou get naked, and I' il get naked
Soyunun, soyunun!Strip down, strip down!
Basit bir soydanmış gibi görünebilir...... ama özel tarihçilerim onun çok eski bir...... kraliyet soyundan geldiğini keşfettiHe may appear to be of humble origins...... but my personal historians have discovered...... that he descends from an ancient royal line
Çam ağaçlarına, meşe ağaçlarına, sedir ağaçlarına, söğütlereI climbed pine trees, oak trees, fig trees... maple trees, uh, birch trees, willow trees
Yine de kimse ağaç dikmiyor ve sezon geldiğinde yetkililer ‧ veya ‧ ağaç diktiğini söylerken, Makedonya gibi komşu ülkeler bir sezonda beş milyon kadar ağaç dikiyor. " dediYet, nobody is planting trees and when the season comes, authorities say that they planted ‧ or ‧ trees, when in neighbouring countries like Macedonia they plant some five million trees in a season, " Mato told SETimes
Afrika nerdeyse baştan başa ağaçlarla örtülüydü... ve ağaçtan ağaca dolaşan bu maymunun.... nasıl olup da iki ayaklı afarensise dönüştüğünün...... sırrını taşıyan da bu ormandırAfrica is covered in thick forest almost from edge to edge, and it' s the forest and what happens to it that holds the secret to why an ancient tree- swinging ape was transformed into a two- footed afarensis
Çam ağaçlarına, meşe ağaçlarına...... sedir ağaçlarına, söğütlereI climbed pine trees, oak trees, fig trees... maple trees, uh, birch trees, willow trees
Ve bu ağacın...... bu ağacın adı özgürlük ağacı olacakAnd this tree... this tree will be called the liberty tree
asım Çarşamba günü kutlanan Ağaç Bayramı- ' Geleceğini Dik ' etkinliği kapsamında vatandaşlar, Makedonya' nın dört bir yanındaki ‧ den fazla noktada yaklaşık altı milyon adet ağaç diktilerCitizens planted nearly six million trees in over ‧ locations throughout Macedonia as part of the Tree Day-- Plant Your Future event Wednesday (November ‧ rd
Amerika' nın kozalaklı ağaç ormanları hayvan yaşamı açısından zengin olmayabilir, ama ağaçları olağandışıdırThe American conifer forests may not be the richest in animal life but their trees are extraordinary
Şimdi ağaçtan ağaca süzülüyorIt now glides from tree to tree
Eğer bir ana dil ile uzun bir zaman içinde yetişmiş bir ağacı karşılaştırırsak, Esperanto yapay olarak yapılmış bir ağaçla karşılaştırılabilir.If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Sonra o elmalar büyük bir ağaç oldular, ve siperdekiler ağaca tırmanarak, boynuzlu atların ve arpların olduğu...... sihirli topraklara ayak bastılarAnd they grew into a big tree, and they all climbed up the tree into a magical land... with unicorns and a harp
Okaliptüs ağaçlarının dibinde hiçbir şey yetişemiyor çünkü yaprakları ağacın dibinde diğer bitkiler için zehirli bir zemin oluşturuyorAt the foot of these eucalyptus trees, nothing grows because their leaves form a bed that is toxic for most other plants
Gösterilen sayfa 1. 2698 bulundu cümleler eşleşen ifade soy ağacı.1,861 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.