Içine Çeviriler Fransızca:

  • Guerre russo-turque de 1828-1829   

"1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Sykes ve Picot savaştan sonra Fransa ve ıngiltere' nin...... Osmanlı Devletini paylaşmasına karar verdilerM.Sykes et M. Picot ont décidé ensemble qu' après la guerre
Ruslar Amerikan topraklarında başkanlarına suikastı...... savaş nedeni olarak görürlerLes Russes considèreront l' assassinat de leur Président sur le sol Américain comme un acte de guerre
Soğuk Savaşta Amerikalılar ve Ruslarles Américains et les Soviétiques
Bu durum bize bir manevra yapmak için...... bir şans bırakmıyor ve sonunda Ruslarla birlikte...... savaşa sürüklenmiş olacağızEt l' inévitable réponse soviétique nous forcera à la guerre
Eski Rus savaş pilotuEx- pil o te de chasse s o viétique
İşte bu Rus Korabl roketinin gizli filmleri.Bunlar da savaştan sonra ellerine geçirdikleri Alman bilim adamlarıVoici un extrait top- secret... sur la fusée Korabl et les savants allemands capturés par les Russes
Hayalgücüne geçiş kapısını soğuk savaş esnasında Ruslara karşı kullanmak için imal ettik, ama aslaOn a créé un portail vers l' imagination pour contrer les Russes pendant la guerre froide, mais
Her ihtimale karşı Ruslar gelirse büyük bir tank savaşı yapmak zorunda kalabilirizAu cas où les Russes déboulent avec les leurs
Ruslar kendilerini kutsal savaştaki haçlılar gibi görüyorlarLes Russes se voient comme des croisés dans une guerre sainte
Eğer Rus domuzları buraya girecek olurlarsa...... kendi savaş istasyonumda, gazı açıp öleceğim.Yani, mutfaktaSi ces porcs de Russes arrivent, j' ouvrirai le gaz de ma cuisinière
Eğer Ruslar gelirse,...... toplumdaki yeri için herkes yeniden savaş vermeliSi les Russes arrivent il faudra à nouveau se battre pour avoir une place dans la société
İki numaralı kurban, Bir Rus savaş sanatları ustasıVictime numéro ‧: un Russe expert dans les arts de combat
Eğer Ruslar gelirse,...... toplumdaki yeri için herkes yeniden savaş vermeliQuand les Russes seront là, chacun devra regagner sa place dans la société
Dünya Savaşı' nda...... Stalingrad' daki Rus askerlerine cephede geçen bir yılın ardından...... sadece ‧ saatlik izin verildiğini söylemiştiLes soldats russes à Stalingrad ont reçu ‧ heures de permission après un an au front
Bir gün, Osmanlı sultası altındaki...... Yunanlılar' ın, özgürlüklerini geri almak için...... silâhlandıklarını öğrenmişUn jour, il apprit que les Grecs... alors sous le joug ottoman, avaient pris les armes... pour reconquérir leur liberté
Koskoca Osmanlı Sultanı himayesinde diyorSous le patronage du Grand Sultan Ottoman
" Osmanlı Sultanı, Cannonball kasabasını, Tophane ile kardeş kasaba ilan etmiştir" Le Sultan Ottoman a jumelé...... Tophane avec Cannonball
Bu, Osmanlı Sultanının, Çin hükümdarına bir hediyesiC' est un cadeau du Sultan r l' Empereur de Chine
Osmanlı' ymışsınız galiba, Aziz Bey?Vous etes Ottoman, Monsieur Aziz
Savaş...... suç yeraltı dünyası için... fırsatları da beraberinde getirmekteLa guerre offre des opportunités aux criminels
Yaklaşan savaşın ilk maymun ölümüLe premier singe mort de la guerre
Savaşlarımızın sona ermesinden önce...... maden açma yoluna gittilerAvant la fin de notre guerre, c' est devenu une base minière
Faydalı bir çalışma programı için verdiğim savaşı, yok sayıyorsunEt vous ignorez mes efforts pour un programme de travail constructif
Hiç buna bener bir savaşta bulunmamıştım" Je n' avais jamais livré de bataille comme celle- ci
Belki de, Norveç' le aramızda savaş çıktıOn est peut- être en guerre avec la Norvège
Gösterilen sayfa 1. 4251 bulundu cümleler eşleşen ifade 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı.2,299 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.