Içine Çeviriler Latince:

  • quattuor   
    (Cardinal number  ) (numeral, adjective (indeclinable)   )
  • IV   

Diğer anlamları:

 
"4" rakamı.
 
Üç ile beş arasında yer alan, Arap sayıları ile 4 olarak, Roma sayıları ile IV olarak gösterilen sayal sayı.
 
Dördüncü doğal sayı (4)

Sözlük Türkçe Latince benzer ifadeler. (11)

altmış dörtsexaginta quattuor
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört1984
doksan dörtnonaginta quattuor
dört yüzquadringenti; quadringentī
elli dörtquinquaginta quattuor
kırk dörtquadraginta quattuor
on dörtquattuordecim
otuz dörttriginta quattuor
seksen dörtoctoginta quattuor
yetmiş dörtseptuaginta quattuor
yirmi dörtvigintiquattuor

"dört" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi.Decem, undecim, duodecim, tredecim, quattuordecim, quindecim, sedecim, septemdecim, duodeviginti, undeviginti, viginti.
Dört kız kardeşim yok.Quattuor sorores non habeo.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.Unum, duo, tria, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem.
Bir köpeğin dört bacağı var.Canis quattor pedes habet.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.Ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem.
Senin dört köpeğin var.Quattuor canes habetis.
Yirmi dört yaşındayım.Viginti quattuor annos nata sum.
Annemin dört erkek kardeşi var.Mater mea quattuor fratres habet.
Onlar dört yıldır evliler.Quattuor annos matrimonio coniuncti sunt.
Gösterilen sayfa 1. 14 bulundu cümleler eşleşen ifade dört.3,864 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.