Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United States
tr Slovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
en Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of Musicians
tr Mitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
en " Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on Wednesday
tr Adalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
en As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competition
tr Cezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
en In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territories
tr Toplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
en And in Algeria, of course
tr Tabii Cezayir' de de
en Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoring
tr Karadağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
en However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegations
tr Ancak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
en Their wards at Istanbul 's Avicenna Hospital are draped with Turkish flags, the tricolour of the Libyan rebels, and the banner of IHH, the Turkish Islamic charity that brought them here
tr İstanbul' daki Avicenna Hastanesi' nde yatırıldıkları servis Türk bayrakları, Libyalı isyancıların üç rengi ve onları buraya getiren Türk İslamcı yardım derneği İHH' nın pankartlarıyla süslenmiş durumda
en The former Finnish president has recommended that Kosovo be granted EU-supervised independence with trappings of statehood, including a constitution, flag, anthem and rights to membership in international organisations
tr Eski Finlandiya cumhurbaşkanı, Kosova' ya devlet olmanın gerektirdiği anayasa, bayrak ve uluslararası örgütlere üye olma hakkı da dahil olmak üzere AB denetimi altında bağımsızlık verilmesini tavsiye etti
en The flag-bearer in the opening ceremony will be Jasna Sekaric, considered the top member of the Serbian delegation because she already has five Olympic medals in shooting
tr Açılış töreninde bayrağı, atıcılık dalında beş Olimpiyat madalyasına sahip olduğu için Sırp kafilesinin bir numarası kabul edilen Jasna Sekariç taşıyacak
en This gave the Greek flag carrier an unfair advantage over competitors, the commission ruled, demanding that the company return an as yet unspecified amount of the funds
tr Bunun Yunan devlet havayollarına rakipleri karşısında adil olmayan bir avantaj sağladığına karar veren Komisyon, şirketin henüz belirtilmeyen miktarda fonu geri ödemesini talep etti
en A protester riding a scooter bearing a Hungarian flag passes in front of riot policemen during an October demonstration in central Budapest
tr Ekim ayında Budapeşte şehir merkezinde yapılan gösterilerden birinde, Macaristan bayraklı motosikletiyle bir gösterici, isyanı kontrol altına almakla görevli polislerin önünden geçiyor
en However, due to the nature of the offer, many media experts are seeing red flags
tr Fakat teklifin doğası gereği, bir çok medya uzmanı tehlike işaretleri görüyor
en In Pristina, people drove around with the flags of Kosovo, the US, Albania and the EU sticking out of their windows
tr Priştine' de insanlar camlardan sarkarak Kosova, ABD, Arnavutluk ve AB bayrakları salladılar
en Today, ships under the Greek flag account for ‧ per cent of the world capacity in dead weight tonnage (dwt), or approximately half of the EU 's capacity
tr Günümüzde Yunan bandıralı gemiler dedveyt tonajı (dvt) açısından dünya kapasitesinin yüzde ‧ ünü veya AB' nin kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor
en The fascist flag and the swastika...... the colors of both nations, are blowing in the wind
tr Gamalı haç, faşizmin sembolüyle buluşuyor.İki ulusun bayrakları rüzgarda yan yana dalgalanıyor
en European diplomats and regional foreign ministers attended the raising of the EU flag in Bucharest
tr Avrupalı diplomatlar ve bölge dışişleri bakanları Bükreş' teki AB bayrağını göndere çekme törenine katıldılar
en They carried blue balloons and EU flags as they walked from the Faculty of Philosophy to the government building in the centre of Belgrade
tr Kalabalık, Felsefe Fakültesinden Belgrad şehir merkezindeki hükümet binasına kadar ellerinde mavi balonlar ve AB bayraklarıyla yürüdü
en Crowds of people cheering, waving flags
tr Alkışlayan insanlar, sallanan bayraklar
en Many joined celebrations in Pristina 's main square, where flags of the countries that have recognised the new state flew. [ Laura Hasani ]
tr Yeni devleti tanıyan ülkelerin bayraklarının dalgalandığı Priştine' nin ana meydanında düzenlenen kutlamalara pek çok kişi katıldı. [ Laura Hasani ]
Gösterilen sayfa 1. 323936 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.113,495 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.