Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en " Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on Wednesday
tr Adalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
en And in Algeria, of course
tr Tabii Cezayir' de de
en As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competition
tr Cezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
en Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoring
tr Karadağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
en Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United States
tr Slovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
en However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegations
tr Ancak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
en Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of Musicians
tr Mitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
en In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territories
tr Toplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
en The Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) government on Wednesday (October ‧ th) chose Turkish Airlines as the preferred bidder for the entity 's flag carrier, BH Airlines
tr Bosna- Hersek Federasyonu (BHF) hükümeti ‧ kim Çarşamba günü tarafın devlet havayolu şirketinin tercih edilen teklifçi firması olarak Türk Hava Yolları' nı seçti
en Protesters wave flags during a march in Belgrade on October ‧ th ‧ marking the third anniversary of the popular revolt that triggered the fall of the Milosevic regime. [ Reuters ]
tr Miloseviç rejiminin devrilmesini tetikleyen halk ayaklanmasının üçüncü yıldönümü olan ‧ kim ‧ te, Belgrad' da düzenlenen bir mitingde bayrak sallayan göstericiler. [ Reuters ]
en Changing the flags of message %‧ failed with %
tr % ‧ iletisinin bayraklarını % ‧ ile değiştirme işlemi başarısız oldu
en The event opened with the raising of the festival flag in the historic square between Sibenik 's renaissance Cathedral of St Jacob and the old city hall
tr Etkinlik, festival bayrağının, Sibenik’ in rönesans döneminden kalma Aziz Jakob Katedrali ile eski belediye sarayı arasında bulunan tarihi meydanda göndere çekilmesi ile açıldı
en This is the flag of Japan.
tr Bu Japonya'nın bayrağı.
en On the eve of the conference, opponents organised protests and set the NATO flag on fire
tr Konferansın arifesinde, karşıtlar protestolar düzenlediler ve NATO bayrağını yaktılar
en As they seized the building, they ripped the UNMIK plaque from its facade and removed the UN flag, replacing it with that of Serbia
tr Kalabalık binayı işgal eder etmez UNMIK plaketini binanın cephesinden söktü ve Bm bayrağını indirip yerine Sırp bayrağını çekti
en And Jamling' s prayer flag fluttered in the wind at the top of the world... and sent a different kind of message
tr Ve Jamling' in duacı bayrağı dünyanın zirvesinde rüzgarda dalgalanıp...... farklı bir tür mesaj gönderiyordu
en Because of a paper flag?
tr Kağıt bayrak yüzünden mi?
en As the ceremony came to a close, the Olympic flag was lowered and Athens Mayor Dora Bakoayanni handed it over to Wang Qishan, the mayor of Beijing, which will host the next Summer Olympics in
tr Tören sona ermeye yaklaşırken Olimpiyat bayrağı indirildi ve Atina Belediye Başkanı Dora Bakoayanni bayrağı ‧ yılında yapılacak bir sonraki Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Pekin’ in belediye başkanı Wang Qishan’ a teslim etti
en Offices in Virginia, Delaware, registered in Panama.They own a boat that' s flagged out of Libya
tr Şirket Panama' ya kayıtlı Virginia ve Delaware' de büroları...... ve Libya bandıralı bir gemileri var
en Slovakia, one the five EU nations that have not recognised Kosovo 's independence, demanded that none of the country 's state symbols, including its national flag or coat of arms, would be on display during the meeting
tr Kosova' nın bağımsızlığını tanımamış beş AB ülkesinden biri olan Slovakya, toplantıda ulusal bayrak veya armaları da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin devlet sembollerinin teşhir edilmemesini talep etti
en Ozkok met with political and military figures briefly and then toured the city centre of Prizren where he was surrounded by hundreds of people who cheered and waved Turkish flags
tr Siyasi ve askeri isimlerle kısa görüşmeler yapan Özkök, sonrasında etrafında sevinç nidalarında bulunan ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayan yüzlerce kişiyle birlikte Prizren şehir merkezinde bir gezi yaptı
Gösterilen sayfa 1. 323936 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.90,227 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.