Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territories
tr Toplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
en " Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on Wednesday
tr Adalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
en Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United States
tr Slovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
en Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoring
tr Karadağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
en However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegations
tr Ancak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
en Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of Musicians
tr Mitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
en And in Algeria, of course
tr Tabii Cezayir' de de
en As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competition
tr Cezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
en Macedonians wave flags during a protest of the possible name change in Skopje last month. [ Getty Images ]
tr Makedonlar, geçtiğimiz ay Üsküp’ te olası isim değişikliğine karşı düzenlenen bir protesto eyleminde bayrak sallıyor. [ Getty Images ]
en When Finance Minister Evangelos Venizelos was cross-examined by euro zone officials on flagging Greek reforms in return for bailouts, it was his German counterpart-- Wolfgang Schaeuble-- who raised the delicate question of whether Greeks could be trusted
tr Maliye Bakanı Evangelos Venizelos kurtarma kredileri karşılığında Yunanistan' daki reformlarda bayrağı taşımak üzere Avro Bölgesi yetkilileri tarafından çapraz incelemeye alındığında, Yunanlılara güvenilip güvenilmeyeceği şeklindeki hassas soruyu gündeme getiren de Alman mevkidaşı Wolfgang Scheauble olmuştu
en Sitting in the crowded Kokugikan stadium, he waved a small Bulgarian flag and shook hands with dozens of other spectators
tr Kalabalık Kokugikan stadyumunda oturan baba küçük bir Bulgar bayrağını salladı ve düzinelerce seyirciyle tokalaştı
en Slovakia, one the five EU nations that have not recognised Kosovo 's independence, demanded that none of the country 's state symbols, including its national flag or coat of arms, would be on display during the meeting
tr Kosova' nın bağımsızlığını tanımamış beş AB ülkesinden biri olan Slovakya, toplantıda ulusal bayrak veya armaları da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin devlet sembollerinin teşhir edilmemesini talep etti
en A total of ‧ beaches and marinas in Turkey have been given the international Blue Flag designation, which recognises clean and safe coastlines
tr Türkiye' de toplam ‧ plaj ve marinaya, temiz ve güvenli bir kıyı şeridinin göstergesi olan uluslararası Mavi Bayrak payesi verildi
en When you wave those flags and shout...... you send fear into the hearts of your brothers
tr O bayrakları sallayıp, bağırarak...... kardeşlerinizin kalplerine korku salıyorsunuz
en They are Athanasia Tsoumeleka, winner of the ‧ women 's ‧ km race walk; Fani Halkia, winner of the ‧ women 's ‧ m hurdles; Sofia Bekatorou, winner of the ‧ women 's ‧ m sailing race; and Iliadis, the judoist and flag-bearer
tr Bunlar ‧ bayanlar ‧ km yürüme yarışının galibi Athanasia Tsoumeleka ‧ bayanlar ‧ m engelli şampiyonu Fani Halkia ‧ bayanlar ‧ m yelken yarışı şampiyonu Sofia Bekatorou ve judocu altın madalya sahibi Iliadis
en Two current developments-- the adoption of a law allowing the use of ethnic flags in Macedonian communities, and the expected start of talks on Kosovo 's status later this year-- may have spurred recent activity by militants, he said
tr Buckovski, militanların son zamanlardaki eylemlerini yakın tarihli iki gelişmenin--- Makedon toplumlarında etnik bayrakların kullanımına izin veren yasanın onaylanması ve Kosova' nın statüsü konulu müzakerelerin bu yıl başlayacak olmasının-- hızlandırmış olabileceğini söyledi
en Greek protesters burned the German flag in front of the parliament during a demonstration earlier this month, which corresponded with lawyers, doctors and the Technical Chamber of Greece calling for a boycott of German products
tr Yunan protestocular, bu ayın başlarında avukatlar, doktorlar ve Yunanistan Teknik Odası' nın Alman ürünlerini boykot etme çağrısında bulunmalarıyla aynı tarihe denk gelen bir gösteride, parlamento önünde Alman bayrağı yaktı
en Unfurl the flag of truce
tr Barış bayrağını açın
en It 's a sight that a few generations ago would have turned heads on Greek islands, yet fast forward to ‧ and the spectacle of little red Turkish flags on luxury yachts anchored in the harbour of picturesque Symi isle is as ubiquitous as the ouzo and grilled octopus served at local seaside tavernas
tr Birkaç nesil önce başını çevirip Yunan adalarına bakan kişi sayı sayısı pek az olsa da ‧ e gelindiğinde güzel Sömbeki adasının limanına demirlemiş lüks yatların üzerindeki kırmızı Türk bayrakları, deniz kenarındaki yerel tavernalarda sunulan uzo ve ızgara ahtapot kadar yaygın hale gelmiş durumda
en Thousands of people took to the streets, waving Albanian flags as well as those of Western nations perceived as supporting the bid for independence
tr Binlerce insan, ellerinde Arnavut ve bağımsızlık hedefini destekleyen ülkelerin bayraklarıyla sokaklara döküldü
en The Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) government on Wednesday (October ‧ th) chose Turkish Airlines as the preferred bidder for the entity 's flag carrier, BH Airlines
tr Bosna- Hersek Federasyonu (BHF) hükümeti ‧ kim Çarşamba günü tarafın devlet havayolu şirketinin tercih edilen teklifçi firması olarak Türk Hava Yolları' nı seçti
Gösterilen sayfa 1. 323935 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.190,798 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.