Içine Çeviriler Türkçe:

  • Cezayir Bayrağı   

"Flag of Algeria" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
However, most of the countries from the southern Mediterranean shore-- including Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia-- were represented by lower-level delegationsAncak Akdeniz' in güney kıyı ülkelerinin çoğunu-- Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye ve Tunus' u alt düzeydeki heyetler temsil etti
Montenegro 's new score of ‧ up from ‧ a year ago, allowed it to move up three positions to join Croatia and Slovakia in the ‧ th, while Kosovo improved its mark by ‧ points to be placed ‧ th, along with Algeria, Egypt, Moldova, Senegal and Vietnam, all scoringKaradağ geçen yıla göre ‧ den ‧ a çıkan yeni puanıyla üç sıra yükselerek Hırvatistan ile Slovakya' nın yanında ‧ sıraya yerleşirken, Kosova puanını ‧ artırarak ‧ puanı paylaşan Cezayir, Mısır, Moldova, Senegal ve Vietnam ile ‧ sırada yer aldı
Eight orchestras and ‧ top musicians from Greece, France, Algeria, Russia, Cyprus and Serbia turned out for the event, organised by the Mitrovica Association of MusiciansMitroviça Müzisyenler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Yunanistan, Fransa, Cezayir, Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Sırbistan' dan ‧ grup ve ‧ ünlü müzisyen katıldı
" Of the ‧ who were stripped of Bosnian citizenship, most come from Turkey, Egypt, Algeria, Syria, Tunisia, Sudan and Russia, " Reuters quoted Justice Minister Barisa Colak as saying at a news conference in Sarajevo on WednesdayAdalet Bakanı Barisa Colak Çarşamba günü Saraybosna' da düzenlediği basın toplantısında Reuters tarafından kaydedilen sözlerinde, " Bosna vatandaşlığı geri alınan ‧ kişinin çoğu Türkiye, Mısır, Cezayir, Suriye, Tunus, Sudan ve Rusya' dan geliyor. " dedi
Slovenia 's victory over Algeria on Sunday (June ‧ th) was its first in a World Cup tournament, and the team-- popularly known as Zmajecki (dragons)-- currently leads Group C, ahead of England and the United StatesSlovenya' nın ‧ aziran Pazar günü Cezayir karşısındaki zaferi bir Dünya Kupası turnuvasında aldığı ilk galibiyetti ve takım- halk arasında Zmajecki (Ejderler) bilinen- şu anda C Grubu' nda İngiltere ve ABD' nin önünde lider durumunda
And in Algeria, of courseTabii Cezayir' de de
As Algeria 's Mohammed Bedjaoui, current EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner of Austria and Ecuadorean politician and diplomat Ivonne Baki also quit eventually, Hosni and Bokova were the last to remain in the competitionCezayirli Mohammed Bedjaoui, görevdeki AB' nin Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Avusturyalı Benita Ferrero- Waldner ve Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki' nin de sonunda çekilmesiyle, Hosni ve Bokova yarıştaki tek adaylar olarak kaldılar
In all, the new regional organisation includes the ‧ member states and the Balkan countries of Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Turkey, as well as Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Monaco, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and the Palestinian territoriesToplamda, yeni bölgesel örgüt ‧ üye ülkesi ve Balkanlar' dan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Karadağ ve Türkiye' nin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Monaco, Fas, Moritanya, Suriye, Tunus ve Filistin topraklarından oluşuyor
Slovakia, one the five EU nations that have not recognised Kosovo 's independence, demanded that none of the country 's state symbols, including its national flag or coat of arms, would be on display during the meetingKosova' nın bağımsızlığını tanımamış beş AB ülkesinden biri olan Slovakya, toplantıda ulusal bayrak veya armaları da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin devlet sembollerinin teşhir edilmemesini talep etti
The Read flag allows viewing the content of the fileOkuma seçeneği, dosyanın içeriğinin görüntülenmesini sağlar
The blue-and-white flag will wave in the hands of the ‧ judo gold medalist, Ilias IliadisMavi beyaz bayrak ‧ yılında judoda altın madalya kazanan İlias Iliadis' in ellerinde dalgalanacak
Supporters of the joint opposition Sun Coalition for Europe wave national, party and EU flags at a rally in Skopje. [ Tomislav Georgiev ]Ortak muhalefet Avrupa için Güneş Koalisyonunun destekçileri Üsküp' te düzenlenen mitingde ülke, parti ve AB bayraklarını sallıyorlar. [ Tomislav Georgiev ]
The EU flag was raised outside of Serbia 's parliament after the country was given the green light for Union candidacy. [ Nikola Barbutov/SETimes ]Ülkeye Birlik adaylığı için yeşil ışık yakıldıktan sonra, Sırbistan parlamentosunun önüne AB bayrağı çekildi. [ Nikola Barbutov/SETimes ]
In Pristina, people drove around with the flags of Kosovo, the US, Albania and the EU sticking out of their windowsPriştine' de insanlar camlardan sarkarak Kosova, ABD, Arnavutluk ve AB bayrakları salladılar
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the groupEğer bu dosya çalıştırılabilir bir dosya ise ve bayrak öyle ayarlanmışsa grubunun izinleri ile çalıştırılabilecektir. File permission
Most of the ‧ recruits at Manjaca swore to defend " Republika Srpska " (RS) instead of " Bosnia and Herzegovina " (BiH), while several thousand family members and friends vocally protested the BiH flag and anthemManjaca' daki ‧ acemi erin büyük çoğunluğu " Bosna- Hersek " (BH) yerine " Sırp Cumhuriyeti' ni " (SC) savunmaya yemin ederken, binlerce aile ferdi ve arkadaşları BH bayrak ve marşını sesli olarak protesto ettiler
The flag of AntarcticaAntarktika’ nın bayrağı
Macedonians wave flags during a protest of the possible name change in Skopje last month. [ Getty Images ]Makedonlar, geçtiğimiz ay Üsküp’ te olası isim değişikliğine karşı düzenlenen bir protesto eyleminde bayrak sallıyor. [ Getty Images ]
European diplomats and regional foreign ministers attended the raising of the EU flag in BucharestAvrupalı diplomatlar ve bölge dışişleri bakanları Bükreş' teki AB bayrağını göndere çekme törenine katıldılar
It would allow Kosovo to adopt a constitution and national symbols, such as a flag and an anthem, within the framework of internationally supervised self-rulePlanda Kosova' ya, uluslararası denetimli bir egemenlik çerçevesinde bir anayasa ve bayrak ve ulusal marş gibi ulusal sembolleri kabul etme hakkı veriliyor
Gösterilen sayfa 1. 323936 bulundu cümleler eşleşen ifade Flag of Algeria.224,447 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.