Içine Çeviriler Türkçe:

  • Google   
     
    Google (in other scripts, the trademark may also be written in Roman letters)
     
    Google (in other scripts, the trademark may also be written in Roman letters)
  • arama motoru   

Diğer anlamları:

 
A particular Internet company.
 
(transitive) To search for, using Google (or, rarely, another Internet search engine).
 
(transitive) To investigate, using Google.
 
An American public corporation, earning revenue from advertising related to its Internet search, web-based e-mail, online mapping, office productivity, social networking, and video sharing services as well as selling advertising-free versions of the same technologies.
 
(computing) A search engine that popularized the company of the same name.
 
(intransitive) To search on the Internet using Google.

Did you mean: google

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (11)

google
google’lamak; gugullamak; google'lamak; gugıl; googlelamak
Google Analytics
Google analiz
google box
televizyon; televizyon alıcısı
Google Code
Google Code
Google Desktop
Google Desktop
Google Earth
Google Earth
Google Groups
Google Groups
Google Patents
Google Patents
Google Reader
Google Reader
Google Talk
Google Talk
Google Video
Google Video

    Ad çekimini göster

"Google" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en Tax authorities in Istanbul imposed a ‧ m-euro fine on Google over the company 's failure to pay its profit taxes
tr İstanbul vergi dairesi Google' a gelir vergisini ödememekten ‧ milyon avro ceza kesti
en I googled it... found out it was real
tr Bunu araştırdım... ve doğru olduğunu öğrendim
en Also in business news: Albania 's lek hits a record low and Google plans to open an office in Zagreb
tr İş dünyası haberlerinde ayrıca: Arnavut leki tüm zamanların en düşük seviyesini görürken, Google, Zagrep' te ofis açmayı planlıyor
en Jeez, Frank, you Googled another man' s wife?
tr Vayy, Frank, başka bir adamın karısını mı google' ladın?
en Yeah, Google some phrases
tr Evet, bazı cümleleri gitmeden araştır
en Next in the rankings is Google, followed by Hotmail, MSN and Greece 's OTEnet and Flash-gr
tr Sıralamada onu Google, ardından Hotmail, MSN ve Yunan OTEnet ve Flash- gr izliyor
en The Romanian Aeronautics and Cosmonautics Association was selected to participate in the competition for the new Google Lunar X Prize, Google announced on Thursday (February ‧ st
tr Google' dan ‧ Şubat Perşembe günü yapılan açıklamada, Rumen Havacılık ve Kozmonotik Derneği' nin yeni Google Lunar X Ödülü için açılan yarışmaya katılım hakkı kazandığı bildirildi
en With around ‧ million internet users, Google sites ranked as the largest property in Turkey, with more than ‧ million visitors in April ‧ % of the country 's online population
tr milyon civarında İnternet kullanıcısının olduğu ülkede, Google siteleri Türkiye' nin en büyük İnternet varlığı olarak görülüyor; Nisan ‧ da ‧ milyondan fazla- ülkenin çevrimiçi nüfusunun % ‧ ı- kullanıcı siteyi ziyaret etti
en Use Internet-Keywords and Web-Shortcuts: by typing " gg: KDE " one can search the Internet, using Google, for the search phrase " KDE ". There are a lot of Web-Shortcuts predefined to make searching for software or looking up certain words in an encyclopedia a breeze. You can even create your own Web-Shortcuts
tr Internet Anahtar Kelimeleri ve Web Kısayollarını Kullanın: " gg: KDE " yazarak, " KDE " kelimesini Google arama motorunu kullanarak arayabilirsiniz. Yazılım aramak ve ansiklopedilerde araştırma yapmak için bir çok önceden tanımlanmış Web kısayolu mevcuttut Bunlara ek olarak kendi web kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz
en You figured out how to work the Google on the lnternet machine
tr İnternet' e girip Google arama motorunu kullanabiliyormuşsunuz
en Radu Tudorache ‧ former manager of the National Regulatory Authority for Communications (ANRC), has been appointed the Romanian consultant for Google, the biggest worldwide internet search engine
tr Ulusal Haberleşme Düzenleme Dairesi (ANRC) eski müdürü ‧ yaşındaki Radu Tudorache, dünyanın en büyük İnternet arama motoru olan Google' ın Romanya danışmanlığına getirildi
en So i googled you
tr Ben de Google' dan baktım
en Google News
tr Google HaberleriQuery
en " According to the Google Ad Planner survey, Serbia is second in Central-Eastern Europe in the number of Facebook users, right behind Turkey
tr Bakanlık Genel Sekreteri Jasna Matiç SETimes' a verdiği demeçte, " Google Ad Planner anketine göre, Sırbistan Orta- Doğu Avrupa' da Facebook kullanıcı sayısı açısından Türkiye' nin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor
en But, unless you cooperate with me,I will do everything I can to make sure That the next time your grandkids Google you
tr Ama eğer işbirliği yapmazsan, elimden gelen her şeyi yapar ve torunlarının...... seni Google' da aradıklarında nasıl bir canavar olduğunu...... görmelerini sağlarım
en Jimmy got a job at Google?
tr Jimmy, Google' da iş mi buldu?
en Google Movies
tr Google FilmleriQuery
en Did you Google him?
tr Onu Google' da aradın mı?
en Three million hits on Google, and climbing
tr Google' da ‧ milyon hit yaptı ve tırmanıyor
en Google Images
tr Resimleri Etkinleştir
en The branch-- called Google Bucharest-- will offer consulting services and supply software products to the Romanian market
tr Google Bükreş adlı şube Rumen pazarına danışmanlık hizmetleri sunacak ve yazılım ürünleri arz edecek
en Jimmy got a job at Google
tr Jimmy, Google' da iş buldu
en " I can' t wait to get there to eat some google fries
tr " Sabırsızlanıyorum oraya varmaya, yemekleri yalayıp yutmaya
Gösterilen sayfa 1. 124 bulundu cümleler eşleşen ifade Google.0,482 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.