Içine Çeviriler Türkçe:

 • düşünüyorum, öyleyse varım   
  (Phrase  )
   
  philosophical proof of existence
   
  philosophical proof of existence

Diğer anlamları:

 
(philosophy) I am able to think, therefore I am alive. A philosophical proof of existence based on the fact that someone capable of thought is alive.

"I think therefore I am" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Therefore, I am compeIled to use aII available personnelBu yüzden, elimizdeki tüm personeli kullanmak zorundayım
Therefore, let me know by what authority I am brought here, and I shall answerBuraya hangi yetkiyle getirildiğimi söyleyin...... cevap vereyim
As far as I know, this is the only festival that arose from a public protest and I am, therefore, even more glad to be here, " Moby said during his performanceBildiğim kadarıyla bu bir halk protestosundan doğan tek festival ve bu yüzden de burada olmaktan daha da mutluyum. " dedi
Therefore I am only worthy of being Yoro Bitsu custodianO yüzden ben Yoroi Bitsu' yu...... korumaya değer tek kişiyim
Therefore I am prepared to offer you my spiritual supportBu yüzden, sana manevi desteğimi sunmaya hazırım
I am therefore going anywayBen yine de gidiyorum
Our focus is on enabling civilians to lead normal lives: I am therefore glad that the administrative boundary gates are openBiz, sivillerin normal yaşamlarına geri dönmesini sağlamaya odaklanmış durumdayız: Bu yüzden de idari sınır kapılarının açılmasına memnunum
Therefore, I am handing it over to you, the proper authorityBu nedenle, otorite siz olduğunuz için bunu size veriyorum
Therefore, I am the rightful kingO nedenle, yasal kral benim
Therefore I am going to have to vote to abandon the Miami- Dade recountMiami- Dade tekrar sayımını iptal etme yönünde oyumu kullanıyorum
Therefore, Your Majesty, I am pleased to say that my nephew is ready to take his place as Genovia' s rightful kingBu yüzden, Majesteleri, söylemekten mutluyum ki, yeğenim Genovia' nın yasal kralı olmaya hazır
Therefore, I should be less scared once we open this than I am nowBU nedenle, bir zamanlar bu konu açıldığında daha az korkardım
I am the true and legitimate wife of his Majesty, therefore your proposal is inadmissibleBenim onun yasal eşiyim ve...... öneriniz kabul edilemez
And therefore...... I am about to raise your salary!Bu yüzden...... maaşınıza zam yapmaya karar verdim!
The Rugby World Cup is now less than a year away, and I, for one, am relieved that we are the host nation, and therefore qualified automatically for the tournamentDünya Ragbi Kupası' na bir yıldan daha kısa bir zaman kaldı.Ama bilhassa ben, ev sahibi ülke olduğumuz için rahatladım. Çünkü böylece, turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanıyoruz
Therefore, I am stepping down temporarily as director of this task force until this matter is resolvedBu yüzden bu görev gücünün...... müdürlüğünü bu çözülene dek geçici olarak bırakıyorum
Therefore, I am led to believe there will be no peace in lreland until the Catholic Church is crushedBu nedenle, Katolik Kilisesinin başı ezilmeden...... İrlanda' da barış olmayacağı kanısına vardım
But this does n't affect us in reflecting new realities, and therefore I am here to confirm our partnership, and to let you know that we are aiming to assist Kosovo in the field of the economy, as well as other aspects. "Ancak bu durum yeni realiteleri yansıtmamızı engellememektedir, bu yüzden de bugün burada ortaklığımızı doğrulamak ve bizim amacımızın Kosova' ya ekonominin yanı sıra diğer alanlarda da yardım etmek olduğunu bilmenizi sağlamak için bulunuyorum. "
Therefore, I am free of my guiltOnun için suçsuz sayılırım
Why do you think I am a widow?Neden dul olduğumu düşündünüz?
Gösterilen sayfa 1. 683152 bulundu cümleler eşleşen ifade I think therefore I am.569,01 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.