Içine Çeviriler Türkçe:

 • düşünüyorum, öyleyse varım   
  (Phrase  )
   
  philosophical proof of existence
   
  philosophical proof of existence
   
  philosophical proof of existence

Diğer anlamları:

 
(philosophy) I am able to think, therefore I am alive. A philosophical proof of existence based on the fact that someone capable of thought is alive.

"I think therefore I am" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en Therefore, I am stepping down temporarily as director of this task force until this matter is resolved
tr Bu yüzden bu görev gücünün...... müdürlüğünü bu çözülene dek geçici olarak bırakıyorum
en I am therefore going anyway
tr Ben yine de gidiyorum
en Therefore, I am compeIled to use aII available personnel
tr Bu yüzden, elimizdeki tüm personeli kullanmak zorundayım
en But this does n't affect us in reflecting new realities, and therefore I am here to confirm our partnership, and to let you know that we are aiming to assist Kosovo in the field of the economy, as well as other aspects. "
tr Ancak bu durum yeni realiteleri yansıtmamızı engellememektedir, bu yüzden de bugün burada ortaklığımızı doğrulamak ve bizim amacımızın Kosova' ya ekonominin yanı sıra diğer alanlarda da yardım etmek olduğunu bilmenizi sağlamak için bulunuyorum. "
en Therefore, let me know by what authority I am brought here, and I shall answer
tr Buraya hangi yetkiyle getirildiğimi söyleyin...... cevap vereyim
en Therefore I am going to have to vote to abandon the Miami- Dade recount
tr Miami- Dade tekrar sayımını iptal etme yönünde oyumu kullanıyorum
en Therefore I am prepared to offer you my spiritual support
tr Bu yüzden, sana manevi desteğimi sunmaya hazırım
en The Rugby World Cup is now less than a year away, and I, for one, am relieved that we are the host nation, and therefore qualified automatically for the tournament
tr Dünya Ragbi Kupası' na bir yıldan daha kısa bir zaman kaldı.Ama bilhassa ben, ev sahibi ülke olduğumuz için rahatladım. Çünkü böylece, turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanıyoruz
en And therefore...... I am about to raise your salary!
tr Bu yüzden...... maaşınıza zam yapmaya karar verdim!
en As far as I know, this is the only festival that arose from a public protest and I am, therefore, even more glad to be here, " Moby said during his performance
tr Bildiğim kadarıyla bu bir halk protestosundan doğan tek festival ve bu yüzden de burada olmaktan daha da mutluyum. " dedi
en Therefore, I should be less scared once we open this than I am now
tr BU nedenle, bir zamanlar bu konu açıldığında daha az korkardım
en Therefore, I am the rightful king
tr O nedenle, yasal kral benim
en Therefore, Your Majesty, I am pleased to say that my nephew is ready to take his place as Genovia' s rightful king
tr Bu yüzden, Majesteleri, söylemekten mutluyum ki, yeğenim Genovia' nın yasal kralı olmaya hazır
en I am the true and legitimate wife of his Majesty, therefore your proposal is inadmissible
tr Benim onun yasal eşiyim ve...... öneriniz kabul edilemez
en Our focus is on enabling civilians to lead normal lives: I am therefore glad that the administrative boundary gates are open
tr Biz, sivillerin normal yaşamlarına geri dönmesini sağlamaya odaklanmış durumdayız: Bu yüzden de idari sınır kapılarının açılmasına memnunum
en Therefore, I am free of my guilt
tr Onun için suçsuz sayılırım
en Therefore, I am led to believe there will be no peace in lreland until the Catholic Church is crushed
tr Bu nedenle, Katolik Kilisesinin başı ezilmeden...... İrlanda' da barış olmayacağı kanısına vardım
en Therefore, I am handing it over to you, the proper authority
tr Bu nedenle, otorite siz olduğunuz için bunu size veriyorum
en Therefore I am only worthy of being Yoro Bitsu custodian
tr O yüzden ben Yoroi Bitsu' yu...... korumaya değer tek kişiyim
en What number am I thinking of?
tr Aklımda hangi sayı var?
Gösterilen sayfa 1. 683152 bulundu cümleler eşleşen ifade I think therefore I am.190,489 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.