Içine Çeviriler Türkçe:

  • Açık Veri Hizmetleri kitaplığı   
     
    A set of C functions that makes an application a server. ODS library calls respond to requests from a client in a client/server network. Also manages the communication and data between the client and the server. ODS library follows the tabular data stream (TDS) protocol.

"Open Data Services library" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en First Data International, a global leader in electronic commerce and payments services, has opened an office in Zagreb, and expects to serve Slovenia and Bosnia and Herzegovina (BiH
tr Elektronik ticaret ve ödeme hizmetlerinde küresel lider konumundaki First Data International şirketi Zagreb' de büro açtı ve Slovenya ve Bosna- Hersek' e (BH) hizmet vermeyi bekliyor
en An exhibition titled " Melina Mercouri, the Last Greek Goddess ", dedicated to the celebrated Greek actress, singer and politician, opened at the Alexandria Library in Athens on Thursday (May ‧ th
tr Ünlü Yunan aktris, şarkıcı ve siyasetçiye adanmış " Melina Mercouri, Son Yunan Tanrıçası " adlı sergi ‧ ayıs Perşembe günü Mısır' daki İskenderiye Kütüphanesi' nde açıldı
en The library, meanwhile, was re-opened with the assistance of the BiH Federation government and the Sarajevo City Library
tr Bu arada kütüphane de BH Federasyonu hükümeti ve Saraybosna İl Kütüphanesi tarafından yeniden açıldı
en The ‧ th American Corner in Bosnia and Herzegovina (BiH) opened at the Republika Srpska University Library in Banja Luka on ‧ ecember
tr Bosna- Hersek' teki (BH) dördüncü Amerikan Köşesi ‧ ralık' ta Banja Luka' daki Republika Srpska Üniversitesi Kütüphanesi' nde açıldı
en An exhibition of books, maps and portraits depicting ‧ th-century Belgrade opened at the Belgrade Library on Wednesday (January ‧ th
tr yüzyıl Belgrad' ını resmeden bir kitap, harita ve portre sergisi ‧ cak Çarşamba günü Belgrad Kütüphanesinde açıldı
en And the, uh, the library stays open until ten
tr Ayrıca kütüphane ‧' a kadar açık
en Properties command opens File Properties dialog for the current item in the multimedia library. See the File properties micro-HOWTO for details
tr Özellikler komutu şu anda yüklü dosya için pek çok özel seçenek seçmenize olanak tanıyan Dosya Özellikleri penceresini açar. Detaylar için Dosya özellikleri mikro-NASIL dosyasına bakın
en If the library stays open
tr Kütüphane kapanmazsa
en Is the university's library open now?
tr Üniversite kütüphanesi şimdi açık mı?
en The library will be closed, but the side door will be open
tr Kütüphane kapanacak ama yan kapı açık olacak
en A library founded originally by the Bosnian Sanjak-bey Ferhat Pasha Sokolovic has been re-opened at a site belonging to the city 's Muslim community
tr İlk olarak Bosnalı Sancak Beyi Ferhat Paşa Sokoloviç tarafından kurulan bir kütüphane, kentin Müslüman toplumuna ait bir merkezde tekrar açıldı
en An exhibition of rare old books opened at the Braka Miladinovci Library in Skopje
tr Üsküp' teki Braka Miladinovci Kütüphanesi' nde ender bulunan eski kitaplar sergisi açıldı
en And that night we were in the library...... so I opened a copy of a book we' d just bought
tr Ve o gece kütüphanedeydik...... ben yeni aldığımız bir kitabın bir kopyasını açtım
en An exhibition highlighting Croatian-Slovenian cultural ties opened at the Josip Stipanov National Library in Zagreb
tr Hırvat- Sloven kültür ilişkilerinin vurgulandığı bir sergi, Zagreb' deki Josip Stipanov Ulusal Kütüphanesi' nde açıldı
en Century of Croatian Periodicals Abroad ‧ an exhibition organised by the Croatian Emigration Institute, opened at the Croatian National and University Library on ‧ ecember
tr Hırvat Göç Enstitüsü' nce düzenlenen Yurtdışındaki Hırvat Dergileri Yüzyılı ‧ isimli sergi ‧ ralık günü Hırvatistan Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi' nde açıldı
en The sixth " American Corner " in Bosnia and Herzegovina (BiH) opened at the Sarajevo City Library on ‧ anuary
tr Bosna- Hersek' teki (BH) altıncı " Amerika Köşesi " ‧ cak' ta Saraybosna Şehir Kütüphanesinde açıldı
en As part of the initiative, a ceremony will be held marking the opening of the new city library
tr Etkinlik kapsamında yeni şehir kütüphanesinin açılışı şerefine bir de tören düzenlenecek
en Maybe you' d have banned the lnternet to keep the libraries open
tr Sanırım kütüphaneleri açık tutmak içinde interneti kapatmak lazım
en There is also a cycling track, a football field, entertainment facilities for kids and even an open-air reading area with books provided by the local library
tr Parkta bir bisiklet yolu, bir futbol sahası, çocuklar için eğlence olanakları ve hatta kitapları yerel kütüphane tarafından sağlanan bir açıkhava okuma alanı bile var
en The first Roma library in the Balkans opened on Friday (May ‧ th) in Novi Sad
tr Balkanlar' ın ilk Roman kütüphanesi ‧ ayıs Cuma günü Novi Sad' da açıldı
en I was safe in the library...... until I opened that book and read those words
tr Kütüphanede oturmuş o kitabı açıp...... kelimeleri okuyana kadar güvendeydim
en The Croatian cultural society Napredak has opened a library in Sarajevo
tr Hırvat kültür derneği Napredak Saraybosna' da bir kütüphane açtı
en The exhibit opened at the National Library in Pristina earlier this month, and will move to Belgrade later in the year, though the date has not yet been confirmed
tr Bu ayın başında Priştine' deki Ulusal Kütüphane' de açılan sergi, tarihi henüz doğrulanmamakla birlikte bu yıl içinde Belgrad' a taşınacak
Gösterilen sayfa 1. 19544 bulundu cümleler eşleşen ifade Open Data Services library.25,932 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.