Içine Çeviriler Türkçe:

  • Açık Veri Hizmetleri kitaplığı   
     
    A set of C functions that makes an application a server. ODS library calls respond to requests from a client in a client/server network. Also manages the communication and data between the client and the server. ODS library follows the tabular data stream (TDS) protocol.

"Open Data Services library" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
First Data International, a global leader in electronic commerce and payments services, has opened an office in Zagreb, and expects to serve Slovenia and Bosnia and Herzegovina (BiHElektronik ticaret ve ödeme hizmetlerinde küresel lider konumundaki First Data International şirketi Zagreb' de büro açtı ve Slovenya ve Bosna- Hersek' e (BH) hizmet vermeyi bekliyor
As part of the initiative, a ceremony will be held marking the opening of the new city libraryEtkinlik kapsamında yeni şehir kütüphanesinin açılışı şerefine bir de tören düzenlenecek
An exhibition of books, maps and portraits depicting ‧ th-century Belgrade opened at the Belgrade Library on Wednesday (January ‧ thyüzyıl Belgrad' ını resmeden bir kitap, harita ve portre sergisi ‧ cak Çarşamba günü Belgrad Kütüphanesinde açıldı
The ‧ th American Corner in Bosnia and Herzegovina (BiH) opened at the Republika Srpska University Library in Banja Luka on ‧ ecemberBosna- Hersek' teki (BH) dördüncü Amerikan Köşesi ‧ ralık' ta Banja Luka' daki Republika Srpska Üniversitesi Kütüphanesi' nde açıldı
A library founded originally by the Bosnian Sanjak-bey Ferhat Pasha Sokolovic has been re-opened at a site belonging to the city 's Muslim communityİlk olarak Bosnalı Sancak Beyi Ferhat Paşa Sokoloviç tarafından kurulan bir kütüphane, kentin Müslüman toplumuna ait bir merkezde tekrar açıldı
The first Roma library in the Balkans opened on Friday (May ‧ th) in Novi SadBalkanlar' ın ilk Roman kütüphanesi ‧ ayıs Cuma günü Novi Sad' da açıldı
The Croatian cultural society Napredak has opened a library in SarajevoHırvat kültür derneği Napredak Saraybosna' da bir kütüphane açtı
The library, meanwhile, was re-opened with the assistance of the BiH Federation government and the Sarajevo City LibraryBu arada kütüphane de BH Federasyonu hükümeti ve Saraybosna İl Kütüphanesi tarafından yeniden açıldı
The sixth " American Corner " in Bosnia and Herzegovina (BiH) opened at the Sarajevo City Library on ‧ anuaryBosna- Hersek' teki (BH) altıncı " Amerika Köşesi " ‧ cak' ta Saraybosna Şehir Kütüphanesinde açıldı
And that night we were in the library...... so I opened a copy of a book we' d just boughtVe o gece kütüphanedeydik...... ben yeni aldığımız bir kitabın bir kopyasını açtım
Is the university's library open now?Üniversite kütüphanesi şimdi açık mı?
Properties command opens File Properties dialog for the current item in the multimedia library. See the File properties micro-HOWTO for detailsÖzellikler komutu şu anda yüklü dosya için pek çok özel seçenek seçmenize olanak tanıyan Dosya Özellikleri penceresini açar. Detaylar için Dosya özellikleri mikro-NASIL dosyasına bakın
If the library stays openKütüphane kapanmazsa
There is also a cycling track, a football field, entertainment facilities for kids and even an open-air reading area with books provided by the local libraryParkta bir bisiklet yolu, bir futbol sahası, çocuklar için eğlence olanakları ve hatta kitapları yerel kütüphane tarafından sağlanan bir açıkhava okuma alanı bile var
An exhibition highlighting Croatian-Slovenian cultural ties opened at the Josip Stipanov National Library in ZagrebHırvat- Sloven kültür ilişkilerinin vurgulandığı bir sergi, Zagreb' deki Josip Stipanov Ulusal Kütüphanesi' nde açıldı
The exhibit opened at the National Library in Pristina earlier this month, and will move to Belgrade later in the year, though the date has not yet been confirmedBu ayın başında Priştine' deki Ulusal Kütüphane' de açılan sergi, tarihi henüz doğrulanmamakla birlikte bu yıl içinde Belgrad' a taşınacak
Maybe you' d have banned the lnternet to keep the libraries openSanırım kütüphaneleri açık tutmak içinde interneti kapatmak lazım
An exhibition titled " Melina Mercouri, the Last Greek Goddess ", dedicated to the celebrated Greek actress, singer and politician, opened at the Alexandria Library in Athens on Thursday (May ‧ thÜnlü Yunan aktris, şarkıcı ve siyasetçiye adanmış " Melina Mercouri, Son Yunan Tanrıçası " adlı sergi ‧ ayıs Perşembe günü Mısır' daki İskenderiye Kütüphanesi' nde açıldı
I was safe in the library...... until I opened that book and read those wordsKütüphanede oturmuş o kitabı açıp...... kelimeleri okuyana kadar güvendeydim
And the, uh, the library stays open until tenAyrıca kütüphane ‧' a kadar açık
The library will be closed, but the side door will be openKütüphane kapanacak ama yan kapı açık olacak
An exhibition of rare old books opened at the Braka Miladinovci Library in SkopjeÜsküp' teki Braka Miladinovci Kütüphanesi' nde ender bulunan eski kitaplar sergisi açıldı
This year, ‧ public libraries are scheduled to open in SeoulYıl içinde ‧ kütüphanenin hizmete açılması kararlaştırıldı
Gösterilen sayfa 1. 19544 bulundu cümleler eşleşen ifade Open Data Services library.31,432 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.