Içine Çeviriler Türkçe:

 • Kore Cumhuriyeti   
  (Proper noun  )
   
  country
   
  country
 • Güney Kore   
   
  A country in East Asia.

Diğer anlamları:

 
A country in East Asia, the southernmost of the two states born of the partition of Korea following the Korean War; commonly known as South Korea.

Picture dictionary

Güney Kore
Güney Kore

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (1)

Democratic People's Republic of Korea
Kuzey Kore; Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

    Ad çekimini göster

"Republic of Korea" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en But the team finally could n't counter the damage from its ‧ defeat by the Republic of Korea during the first group match-- a loss that made qualification for the second round a Herculean task, despite a subsequent win against Nigeria
tr Fakat takım ilk grup maçında Kore Cumhuriyeti' nden aldığı ‧ lik yenilginin acısını çıkaramadı- bu yenilgi ikinci tura yükselmeyi sonrasında Nijerya' ya karşı kazanılan zafere rağmen Herkülvari bir görev haline getirdi
en It perfectly fits the mood of the Greek national football team after its ‧ orld Cup loss to the Republic of Korea on Saturday (June ‧ th
tr Bu söz, Yunan milli takımının ‧ aziran Cumartesi Güney Kore ile oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını ‧ kaybetmesi sonrasındaki ruh haline cuk oturuyor
en Korea, Democratic People 's Republic Of
tr Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
en An uninspiring and agitated Greek national team flubs its opening match against the Republic of Korea
tr İlham vermeyen ve huzursuz Yunan milli takımı Kore Cumhuriyeti ile yaptığı ilk maçını kaybetti
en Korea, Republic Of
tr Kore Cumhuriyeti
en In contrast, according to the World Intellectual Property Organisation, " applicants from Japan, the United States of America, the Republic of Korea and Germany received ‧ % " of the world 's ‧ patents in ‧ the last year for which statistics are available
tr Buna karşılık, Dünya Fikir Eserleri Örgütüne göre, " Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti ve Almanya' da gelen katılımcılar, istatistik tutulan en son yıl olan ‧ da dünyadaki ‧ bin patentin % ‧ ünü aldılar. "
en I got a military transport, Republic of Korea, docked in Elliot Bay, sailing in about an hour
tr saat içinde kalkacak olan Elliot Bay limanında demirlemiş Kore bandıralı bir gemi var
en Republic of Korea
tr Kore Cumhuriyetiworld. kgm
en Korea, Democratic People's Republic Of
tr Kore, Demokratik Halkların Cumhuriyeti
en From the Asia Pacific Branch of the International Association of Professional Investigators,I' m Republic of Korea' s Director, Ji Woo
tr Uluslararası Profesyonel Dedektif Derneği' nin Asya Pasifik Kolu' nun...... Kore Cumhuriyeti Başkanı Ji Woo' yum
en Young singers from the Republic of Korea and nine European countries arrived in Trogir, Croatia for the International Tenors ' Competition, which started on ‧ ugust
tr Kore Cumhuriyeti ve dokuz Avrupa ülkesinden genç şarkıcılar ‧ ğustos' ta başlayan Uluslararası Tenor Yarışması' na katılmak üzere Hırvatistan' ın Trogir kentine geldiler
en Democratic People 's Republic of Korea
tr Kore Demokratik Cumhuriyetiworld. kgm
en Five days earlier, the team lost hands down against the Republic of Korea
tr Bundan beş gün önce, takım Kore Cumhuriyeti' ne ‧ yenildi
en And isn' t Korea a republic?
tr Ve Kore’ de cumhuriyet yok mu?
en Earlier this year, the United States announced its plans to deploy ten missile interceptors without warheads in Poland and a radar system in the Czech Republic by ‧ so as to be able to pre-empt potential missile attacks from " rogue states ", such as Iran and North Korea
tr Bu yılın başlarında ABD, İran ve Kuzey Kore gibi " haydut devletlerden " gelecek potansiyel füze saldırılarını önleyebilmek için ‧ yıılına kadar Polonya' ya on adet savaş başlıksız füzesavar ve Çek Cumhuriyeti' ne bir radar sistemi kurma planlarını açıkladı
en Last month, the United States decided to extend the VWP to seven more countries, including South Korea and six EU member states-- the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania and Slovakia
tr Geçen ay ABD, VWP' ye Güney Kore ve altı AB üye ülkesi- Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya- dahil olmak üzere yedi ülke daha katmaya karar verdi
en With scores of ‧ each, Finland, Ireland, Iceland and the Netherlands share ‧ st place in the index, while Eritrea ( ‧ ), Turkmenistan ( ‧ ) and North Korea ( ‧ ) are at the bottom
tr Finlandiya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda aldıkları ‧ şer puanla endekste ‧ sırayı alırken, Habeşistan ( ‧ ), Türkmenistan ( ‧ ) ve Kuzey Kore ( ‧ ) son sıradalar
en Consensus was also reached on other issues of common concern for the EU and the United States, such as the deepening nuclear crises with North Korea and Iran
tr Kuzey Kore ve İran ile derinleşen nükleer kriz gibi AB ve ABD için endişe kaynağı olan diğer meselelerde de uzlaşma sağlandı
en We did everything we could with our ties in Korea, but we are unable to change the minds of the residents
tr Kore' deki tüm kaynaklarımız harekete geçti...... fakat ikamet edilen yeri henüz bulamadılar
en Since a ‧- year old dynasty is on the verge of collapse,I will stand up and protect Korea
tr yıllık hanedanlık yok olmanın eşiğinde...... ama ben buna dur diyeceğim ve Kore' yi kurtaracağım
en Photos of you in Korea, up until four months before I was born
tr Ben doğmadan dört ay kadar önce Kore' de çekilmiş fotoğrafların
en The teams from France, Italy and Cyprus received the warmest welcome from the audience, while the symbolism of North and South Korea marching as one team was understood and rewarded accordingly by the appreciative crowd
tr Seyirciden en büyük tezahüratı Fransa, İtalya ve Kıbrıs alırken, tek bir takım halinde yürüyen Kuzey ve Güney Kore’ nin vermek istediği mesaj kadir bilir seyirci tarafından anlaşıldı ve ödüllendirildi
Gösterilen sayfa 1. 324005 bulundu cümleler eşleşen ifade Republic of Korea.173,582 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.