Içine Çeviriler Türkçe:

  • To Wong Foo   
     
    To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar
     
    To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar

"To Wong Foo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
When generating HTML you must specify a base directory for the images. Here you can specify any protocol supported by KDE, like ftp or fish. Examples: ftp://someserver/my-upload-area/images (upload using FTP) fish://someserver/home/foo/images (upload using ssh) smb://someserver/c/images (upload to a Windows shareHTML oluştururken resimler için bir temel dizin belirtmelisiniz Burada KDE' nin desteklediğiprotokol belirtebilirsiniz. FTPveya fish gibi Örnekler: ftp://someserver/my-upload-area/images (upload using FTP) fish://someserver/home/foo/images (upload using ssh) smb://someserver/c/images (upload to a Windows share
A standard line for a & kde; application looks like this: foo... %i %m-caption \\"%c\\ ". Pretty confusing,-but it has been designed in that way so that it can integrate legacy, non-kde; applications as smoothly as possible. & konqueror;, when executing the line above, will extend the command to foo-icon something. png-miniicon something_mini. png-caption \\"The Foo\\ ". Both the icon and the mini-icon as well as " The Foo " are properties defined in the. desktop file. If the icons are not defined, they simply default to the executable name foo& kde; uygulamaları için standart bir satır şuna benzer: foo... % i % m-caption \\ " % c \\ ". Oldukça karmaşık, fakat bu yöntem & kde;-tabanlı olmayan uygulamaları olabildiğince yumuşak bir şekilde entegre edebilmek için oluşturuldu. Örneğin & konqueror; yukarıdaki satırı çalıştırırken, bunu foo-icon birşeyler. png-miniicon birşeyler_ mini. png-caption \\ " The Foo \\ " şekline dönüştürecektir. " The Foo " gibi icon ve the mini-icon da. desktop dosyasında tanımlanan özelliklerdir. Eğer bu simgeler tanımlanmazsa, bunlar foo uygulamasının ismine dönüştürülür
The law says to behead the foo who messes with a court maidKanunlar, saray çalışanlarıyla ilişkiye girenlerin idam edilmesini söyler
Thanks, but I' il take my egg foo yong to goTeşekkürler, ama yumurtamı yanımda götüreceğim
SP Wong wouldn' t want you to take the law in your own handsMüfettiş Wong senin ellerinle onları cezalandırmak istemezdi
Wong Chia Chi needs expensive jewellery, and you want to be a Resistance heroWong Chia Chi' ye pahalı mücevherler lazım...... sen de direniş kahramanı olmak istiyorsun
Do you know why SP Wong went to that building?Müfettiş Wong' un neden o binaya gittiğini biliyor musunuz?
Inspector Wong, Sam made a call to Thailand before he escapedKaçmadan önce Sam' ı Tayland' dan aradılar
I' ve told you not to teach Wong gambling.You taught him to get out from the windowSen ona camdan çıkmasını öğrettin
Wong, you are not qualified to be a cookWong, sen sıradan bir aşçı olmamalısın
Wong Kei- ying, your kung- fu does not belong to the main streamWong Kei- ying, senin kung- fun prensipli değil
Inspector Wong told me...... to ask for you if I need anythingİhtiyacım olursa...... seni aramamı istediler
The " Boss " Wong referred to is Willie Ma, chairman of WYC" Patron " Wong' un söz ettiği Willie Ma, WYC' nin başkanı
Miss Wong, you' ve to understandBayan Wong, anlayın
She wants to know what' s wongGerçeği bilmek istiyor
Gösterilen sayfa 1. 540226 bulundu cümleler eşleşen ifade To Wong Foo.283,528 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.