Içine Çeviriler Türkçe:

 • To Wong Foo   
   
  To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar
   
  To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar
   
  To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar
   
  To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar

"To Wong Foo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en Thanks, but I' il take my egg foo yong to go
tr Teşekkürler, ama yumurtamı yanımda götüreceğim
en When generating HTML you must specify a base directory for the images. Here you can specify any protocol supported by KDE, like ftp or fish. Examples: ftp://someserver/my-upload-area/images (upload using FTP) fish://someserver/home/foo/images (upload using ssh) smb://someserver/c/images (upload to a Windows share
tr HTML oluştururken resimler için bir temel dizin belirtmelisiniz Burada KDE' nin desteklediğiprotokol belirtebilirsiniz. FTPveya fish gibi Örnekler: ftp://someserver/my-upload-area/images (upload using FTP) fish://someserver/home/foo/images (upload using ssh) smb://someserver/c/images (upload to a Windows share
en The law says to behead the foo who messes with a court maid
tr Kanunlar, saray çalışanlarıyla ilişkiye girenlerin idam edilmesini söyler
en A standard line for a & kde; application looks like this: foo... %i %m-caption \\"%c\\ ". Pretty confusing,-but it has been designed in that way so that it can integrate legacy, non-kde; applications as smoothly as possible. & konqueror;, when executing the line above, will extend the command to foo-icon something. png-miniicon something_mini. png-caption \\"The Foo\\ ". Both the icon and the mini-icon as well as " The Foo " are properties defined in the. desktop file. If the icons are not defined, they simply default to the executable name foo
tr & kde; uygulamaları için standart bir satır şuna benzer: foo... % i % m-caption \\ " % c \\ ". Oldukça karmaşık, fakat bu yöntem & kde;-tabanlı olmayan uygulamaları olabildiğince yumuşak bir şekilde entegre edebilmek için oluşturuldu. Örneğin & konqueror; yukarıdaki satırı çalıştırırken, bunu foo-icon birşeyler. png-miniicon birşeyler_ mini. png-caption \\ " The Foo \\ " şekline dönüştürecektir. " The Foo " gibi icon ve the mini-icon da. desktop dosyasında tanımlanan özelliklerdir. Eğer bu simgeler tanımlanmazsa, bunlar foo uygulamasının ismine dönüştürülür
en Wong Kei- ying, your kung- fu does not belong to the main stream
tr Wong Kei- ying, senin kung- fun prensipli değil
en Wong Chia Chi needs expensive jewellery, and you want to be a Resistance hero
tr Wong Chia Chi' ye pahalı mücevherler lazım...... sen de direniş kahramanı olmak istiyorsun
en The " Boss " Wong referred to is Willie Ma, chairman of WYC
tr " Patron " Wong' un söz ettiği Willie Ma, WYC' nin başkanı
en SP Wong wouldn' t want you to take the law in your own hands
tr Müfettiş Wong senin ellerinle onları cezalandırmak istemezdi
en I' ve told you not to teach Wong gambling.You taught him to get out from the window
tr Sen ona camdan çıkmasını öğrettin
en Miss Wong, you' ve to understand
tr Bayan Wong, anlayın
en Inspector Wong, Sam made a call to Thailand before he escaped
tr Kaçmadan önce Sam' ı Tayland' dan aradılar
en Wong, you are not qualified to be a cook
tr Wong, sen sıradan bir aşçı olmamalısın
en Inspector Wong told me...... to ask for you if I need anything
tr İhtiyacım olursa...... seni aramamı istediler
en Do you know why SP Wong went to that building?
tr Müfettiş Wong' un neden o binaya gittiğini biliyor musunuz?
en She wants to know what' s wong
tr Gerçeği bilmek istiyor
Gösterilen sayfa 1. 540226 bulundu cümleler eşleşen ifade To Wong Foo.186,408 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.