telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
Something that happens or has happened.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
point in spacetime (physics)
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
holding (a meeting)

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate Events
Talihsiz Serüvenler Dizisi
after event
sonraki olay
aggregate event
toplu olay
asynchronous event
zaman uyumsuz olay
attached event
iliştirilmiş olay
before event
önceki olay
build event
yapı olayı
cascading event
art arda olay
deferred event
ertelenen olay
direct event handling
doğrudan olay işleme
event address
olay adresi
event category
olay kategorisi
event chronicle
olay kroniği
event chronicle rule
olay kroniği kuralı
event class
olay sınıfı
event classification
etkinlik sınıflandırması
event collection stored procedures
olay koleksiyonu saklı yordamları
event consumer
olay tüketicisi
event consumer provider
olay tüketim sağlayıcısı
event filter
olay filtresi
event framework
olay altyapısı
event handler
olay işleyicisi
event horizon
olay ufku
event log
olay günlüğü
Event Log service
Olay Günlüğü hizmeti
event logging
olay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notification
olay bildirimi
event provider
olay sağlayıcısı
event publisher
olay yayımcısı
event query
olay sorgusu
event registration item
olay kayıt öğesi
event routing
olay yönlendirme
event sink
olay alıcısı
event source
olay kaynağı
event table
olay tablosu
Event Trace for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Tracing for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Viewer
Olay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous pattern
olay tabanlı asenkron desen
event-driven
olay güdümlü
event-driven programming
olay güdümlü programlama
eventful
ciddi; önemli; olaylı
Events
Etkinlikler
extrinsic event
dış olay
feature event receiver
özellik olayı alıcısı
intrinsic event
dahili olay
Marketing Event Planning and Execution
Pazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-event
olay sonrası; sonraki olay
pre-event
olay öncesi; önceki olay
process event
işlem olayı
raise an event
olay tetiklemek
routed event
yönlendirilmiş olay
signal event
sinyal olayı
subscription event rule
abonelik olay kuralı
synchronous event
zaman uyumlu olay
system event
sistem olayı
time event
zaman olayı
transition event
geçiş olayı
transport event
aktarım olayı
trigger event
tetikleyici olay
Windows Live Events
Windows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en The Bitola Museum and the Centre for Contemporary Arts co-organised the event
tr Etkinliği Bitola Müzesi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi ortaklaşa düzenledi
en Citizens planted nearly six million trees in over ‧ locations throughout Macedonia as part of the Tree Day-- Plant Your Future event Wednesday (November ‧ rd
tr asım Çarşamba günü kutlanan Ağaç Bayramı- ' Geleceğini Dik ' etkinliği kapsamında vatandaşlar, Makedonya' nın dört bir yanındaki ‧ den fazla noktada yaklaşık altı milyon adet ağaç diktiler
en You only understand it when the event' s already upon you
tr Geleceği sadece zamanı geldiğinde anlayabilirsin
en " By far, the most important event in my life. "
tr Darwin zor koşullarda uyumaktan ve karadan uzakta olmaktan zevk aldı
en Some ‧ artists from all over the world are participating in the annual event
tr Her yıl düzenlenen sergiye tüm dünyadan ‧ sanatçı katılıyor
en Tasovac: Organisers in Serbia often praise their events to such an extent that I am today embarrassed to say anything positive about the Philharmonic
tr Tasovac: Sırbistan’ da organizatörler düzenledikleri etkinlikleri öyle çok övüyorlar ki, artık Filarmoni Orkestrası ile ilgili olumlu bir söz söylemekten utanır hale geldim
en The British Council in BiH organised the event
tr Etkinliği BH' deki British Council düzenledi
en " With a total number of ‧ people who visited, Museum Night has become a very important cultural event, " spokesperson Marija Randjelovic told journalists at a press conference
tr Sözcü Marija Randjeloviç basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, " Toplam ‧ bin ziyaretçiyle, Müze Gecesi son derece önemli bir kültür etkinliği haline gelmiştir. " dedi
en Ulysses Theatre, founded by Rade Serbedzija, staged a series of plays inspired by the year ‧ and the events of that turbulent period
tr Rade Serbedzija tarafından kurulan Ulysses Tiyatrosu ‧ yılı ve bu çalkantılı dönemin olaylarından ilham alan bir dizi oyun sergiledi
en Every major event in my life began with the sound of a doorbell, or the sound of a phone
tr Çünkü hayatımdaki önemli olayların arkasında ya bir kapı zili... ya da telefon sesi saklıdır
en The event, the biggest of its kind in the Balkans, will bring together more than ‧ participants from Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Turkey and other nations
tr Balkanlar' da türünün en büyük örneği olan etkinlikte Bosna- Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye ve diğer ülkelerden ‧ den fazla katılımcı yer alacak
en Festival Director Mirsad Purivatra, who founded the event during the BiH conflict in ‧ explained it " represents the main meeting place for all regional producers and authors "
tr Etkinliği ‧ yılında BH ihtilafı sırasında kuran Festival Direktörü Mirsad Purivatra, etkinliğin " tüm bölge yapımcı ve yazarları için bir numaralı buluşma noktası olduğunu " belirtti
en The event, meant to popularise science and support scientific progress, will bring together ‧ young scientists to present their achievements in physics, chemistry, biology, astronomy and mathematics
tr Bilimi popülerleştirme ve bilimsel ilerlemeyi destekleme amaçlı etkinlikte ‧ genç bilim insanı fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve matematik alanlarındaki başarılarını sunmak üzere bir araya gelecek
en The ‧ th annual event will last three days and bring together popular Romanian folk artists
tr Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yılki ‧ si üç gün sürecek ve popüler Rumen halk sanatçılarını bir araya getirecek
en Originating as a gesture of hope and defiance amid the brutality of conflict in Bosnia and Herzegovina (BiH), it has grown to become a major international cinematic event-- a key venue for new films from Southeast Europe
tr Bosna Hersek (BH) savaşının acımasızlığına karşı bir umut ve başkaldırı hareketi olarak başlayan festival, uluslararası düzeyde bir sinema etkinliği ve Güneydoğu Avrupa filmleri için de önemli bir buluşma noktası haline geldi
en I can' t even get a date to this charity event
tr Bağış davetine beraber gitmek için birini bile bulamıyorum
en The event was hosted by Prime Minister Milo Djukanovic
tr Foruma Başbakan Milo Cukanoviç ev sahipliği yaptı
en The test events will take place at the same venues where competitions in the respective sports will be held during the actual Olympics
tr Provalar, gerçek Olimpiyatlar sırasında ilgili spor dallarındaki yarışmaların düzenleneceği mekanlarda gerçekleştirilecek
en But the unfolding events in Syria suggest Ankara faces a range of alternatives from " very bad to least bad " for its regional outlook, he added
tr Ancak profesör, Suriye' de gelişen olayların Ankara' nın bölgesel görünümü açısından " çok kötüden en az kötüye kadar " değişen alternatiflerle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini de ekledi
en The event ended with a performance presenting not yet completed plays by Almir Imsirevic, Zlatko Topcic, Zlatko Hadzidedic, Semsudin Gegic and others
tr Etkinlik, Almir Imsireviç, Zlatko Topciç, Zlatko Hacıdediç, Şemsudin Gegiç ve diğerlerinin henüz tamamlanmamış oyunlarının yer aldığı bir gösteriyle sona erdi
en Actors, musicians, and artists from all over the world come to Macedonia to participate in this world-renowned cultural event
tr Dünyanın dört bir yanından oyuncular, müzisyenler ve sanatçılar, dünyaca ünlü bu kültür etkinliğine katılmak için Makedonya' ya geliyorlar
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.3,277 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.