telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
Something that happens or has happened.
 
An occurrence of social or personal importance.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
holding (a meeting)
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
point in spacetime (physics)
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
event (in a meet)
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate EventsTalihsiz Serüvenler Dizisi
after eventsonraki olay
aggregate eventtoplu olay
asynchronous eventzaman uyumsuz olay
attached eventiliştirilmiş olay
before eventönceki olay
build eventyapı olayı
cascading eventart arda olay
deferred eventertelenen olay
direct event handlingdoğrudan olay işleme
event addressolay adresi
event categoryolay kategorisi
event chronicleolay kroniği
event chronicle ruleolay kroniği kuralı
event classolay sınıfı
event classificationetkinlik sınıflandırması
event collection stored proceduresolay koleksiyonu saklı yordamları
event consumerolay tüketicisi
event consumer providerolay tüketim sağlayıcısı
event filterolay filtresi
event frameworkolay altyapısı
event handlerolay işleyicisi
event horizonolay ufku
event logolay günlüğü
Event Log serviceOlay Günlüğü hizmeti
event loggingolay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notificationolay bildirimi
event of deathölüm
event providerolay sağlayıcısı
event publisherolay yayımcısı
event queryolay sorgusu
event registrationolay kaydı
event registration itemolay kayıt öğesi
event routingolay yönlendirme
event sinkolay alıcısı
event sourceolay kaynağı
event tableolay tablosu
Event Trace for WindowsWindows için Olay İzleme
Event Tracing for WindowsWindows için Olay İzleme
Event ViewerOlay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous patternolay tabanlı asenkron desen
event-drivenolay güdümlü
event-driven programmingolay güdümlü programlama
eventfulciddi; önemli; olaylı
EventsEtkinlikler
extrinsic eventdış olay
feature event receiverözellik olayı alıcısı
intrinsic eventdahili olay
Marketing Event Planning and ExecutionPazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-eventolay sonrası; sonraki olay
pre-eventolay öncesi; önceki olay
process eventişlem olayı
raise an eventolay tetiklemek
routed eventyönlendirilmiş olay
signal eventsinyal olayı
subscription event ruleabonelik olay kuralı
synchronous eventzaman uyumlu olay
system eventsistem olayı
time eventzaman olayı
track-and-field eventsatletizm
transition eventgeçiş olayı
transport eventaktarım olayı
trigger eventtetikleyici olay
Windows Live EventsWindows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
One of those attending the three-day event, Kyriake Vlachandrea, said she 's seen that first-hand as a midwife and public school nurseÜç gün süren etkinliğe katılanlardan birisi olan Kyriake Vlachandrea, bir ebe ve devlet okulu hemşiresi olarak birinci elden gördüğünü söylüyor
Peter Kistermann, the renowned German multimedia artist, performed on the outdoor stage at the Prilep 's Alexandria Park, as part of the annual " City of Culture " eventÜnlü Alman multimedya sanatçısı Peter Kistermann, geleneksel “ Kültür Şehri ” etkinliği kapsamında Prilep' deki Alexandria Park' ta bir sokak performansı gerçekleştirdi
This message re- emphasizes the need for urgent measures to prevent a fatal turn of events and to preserve world peaceBu mesaj kötülüklerin engellenmesi için acil önlemlerin alınmasını bir kez daha vurgulamakta ve dünya barışını korumaktadır
The event brought together representatives of companies and organisations from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Croatia and Southeast EuropeEtkinlikte Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Hırvatistan ve Güneydoğu Avrupa' dan şirket ve örgütlerin temsilcileri bir araya geldi
In the event of a divorceYani boşanma olursa
The focus of the event will be strengthening stability, tolerance and democracy; enhancing cultural, ethnic and religious understanding; and promoting the principles of equality, rule of law and respect for human rightsEtkinlik; istikrar, hoşgörü ve demokrasinin güçlendirilmesi, kültürel, etnik ve dini anlayışın geliştirilmesi ve eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin tanıtılması üzerinde yoğunlaşacak
" This is proof that the Sarajevo Film Festival is becoming one of the most important cultural events in the region, and it is important that artists from the region are accepting this festival as their own, " Merima Spahic, a journalist for the Serbian news agency Beta, saidSırp Beta haber ajansına bağlı gazeteci Merima Spahiç, " Bu, Saraybosna Film Festivali' nin bölgedeki en önemli kültür etkinliklerinden bir haline geldiğinin kanıtı ve bölgeden sanatçıların bu festivali bağırlarına basmaları önemli " dedi
The annual event highlights the economic, social and educational status of womenHer yıl düzenlenen etkinlikte, kadınların ekonomik, toplumsal ve eğitimsel statüsü ön plana çıkarıldı
Kosovo Albanian officials and politicians, representatives of the Serb and other minority communities, and international diplomats gathered for the three-day event, which was organised by ORA, a reformist political party in KosovoKosova' daki reformcu bir siyasi parti olan ORA tarafından düzenlenen üç günlük etkinlikte Arnavut yetkililer ve siyasiler, Sırp ve diğer azınlık toplumlarından temsilciler ve uluslararası diplomatlar bir araya geldi
For brown bears, the arrival of salmon is the most important feeding event of the yearSomonun gelişi kahverengi ayılar için yılın en önemli
Weather forced the postponement of ‧ sailing events. [ Getty Images ]Hava koşulları nedeniyle ‧ yelken müsabakası ertelendi. [ Getty Images ]
To help keep the magic alive, agencies organise New Year 's Eve celebrations for children, with Santa Claus the inevitable hero of each eventSihri canlı tutmak için, kuruluşlar çocuklar için Yeni Yıl kutlamaları düzenlerken, Noel Baba her etkinliğin kaçınılmaz kahramanı oluyor
The event was held in five sections of the Krupa River, from Karaotok to CapljinaEtkinlik, Krupa Nehri üzerinde Karaotok' tan Capljina' ya kadar beş etapta gerçekleşti
We will discuss current eventsGüncel olayları tartışacağız
The event featured about ‧ poets from Turkey, the Crimea, Tatarstan, Bashkortostan, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Macedonia and KosovoFestivale Türkiye, Kırım, Tataristan, Başkortostan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Makedonya ve Kosova' dan yaklaşık ‧ şair katıldı
Artists from ‧ countries are performing in the two-week event, which is being sponsored by the BiH Federation Ministry of Culture, the Sarajevo Canton Ministry of Culture, and ASA AutoBH Federasyonu Kültür Bakanlığı, Saraybosna Kanton Kültür Bakanlığı ve ASA Auto sponsorluğunda düzenlenen ve iki hafta sürecek olan etkinliğe ‧ ülkeden sanatçılar katılacak
The event brought together ‧ computer projects that competed for awards in nine main categories: computer graphics, computer animation, offline multimedia, computer and electronic music, web design in arts and culture, web design in society and institutions, web design in entertainment, web design in technology and market and web design information and mediaEtkinlik, bilgisayar grafiği, bilgisayarlı animasyon, çevrimdışı multimedya, bilgisayarlı ve elektronik müzik, sanat ve kültürde web tasarımı, toplum ve kurumlarda web tasarımı, eğlence alanında web tasarımı, teknoloji ve pazarda web tasarımı ve enformasyon ve medyada web tasarımı olmak üzere dokuz ana kategoride verilecek ödüller için yarışan ‧ bilgisayar projesini bir araya getirdi
More than ‧ scientists, lecturers and students will take part in the event, which aims to present scientific achievements in an innovative wayBilimsel başarıları yenilikçi bir biçimde sunmayı hedefleyen etkinliğe ‧ den fazla bilim insanı, eğitmen ve öğrenci katılacak
Approximately ‧ separate events were held in various indoor and open-air venues across Sibenik, with the participation of more than ‧ artists from Croatia and around the worldHırvatistan’ dan ve dünyanın dört bir yanından ‧ ’ ün üzerinde sanatçının katıldığı festival kapsamında, Sibenik’ teki çeşitli açık ve kapalı alanlarda yaklaşık ‧ farklı etkinlik düzenlendi
An event virtually unimaginable several years ago took place at the Serbia-Montenegro Air Force Command Centre in JuneHaziran ayında Sırbistan- Karadağ Hava Kuvvetleri Komutanlığında, birkaç sene öncesinde kesinlikle hayal bile edilemeyecek bir olay gerçekleşti
His political opponents have pledged to sideline Denktash in the negotiations process and push for the island 's unification in the event they win a large majority in the December electionSiyasi rakipleri, Aralık ayında yapılacak seçimlerde çoğunluğu kazanmaları halinde Denktaş' ı müzakere sürecinin dışında bırakıp adanın birleşmesi için bastıracaklarına dair söz verdiler
The event will continue for several months, featuring numerous exhibitions, folklore performances and other eventsAylarca sürecek olan etkinlikte çok sayıda sergi, folklor gösterileri ve başka etkinlikler yer alacak
" [ Belgrade ] citizens leave the best impression... the organisation [ of the event ] is good, there were no problems, " table tennis player Lauren Thorn of Congo saidKongolu masa tenisçi Lauren Thorn, " [ Belgrad ] halkı çok iyi bir izlenim bıraktı... [ etkinliğin ] organizasyonu iyi, sorun yaşanmadı. " dedi
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.5,081 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.