telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
Something that happens or has happened.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
point in spacetime (physics)
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
holding (a meeting)

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate EventsTalihsiz Serüvenler Dizisi
after eventsonraki olay
aggregate eventtoplu olay
asynchronous eventzaman uyumsuz olay
attached eventiliştirilmiş olay
before eventönceki olay
build eventyapı olayı
cascading eventart arda olay
deferred eventertelenen olay
direct event handlingdoğrudan olay işleme
event addressolay adresi
event categoryolay kategorisi
event chronicleolay kroniği
event chronicle ruleolay kroniği kuralı
event classolay sınıfı
event classificationetkinlik sınıflandırması
event collection stored proceduresolay koleksiyonu saklı yordamları
event consumerolay tüketicisi
event consumer providerolay tüketim sağlayıcısı
event filterolay filtresi
event frameworkolay altyapısı
event handlerolay işleyicisi
event horizonolay ufku
event logolay günlüğü
Event Log serviceOlay Günlüğü hizmeti
event loggingolay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notificationolay bildirimi
event of deathölüm
event providerolay sağlayıcısı
event publisherolay yayımcısı
event queryolay sorgusu
event registrationolay kaydı
event registration itemolay kayıt öğesi
event routingolay yönlendirme
event sinkolay alıcısı
event sourceolay kaynağı
event tableolay tablosu
Event Trace for WindowsWindows için Olay İzleme
Event Tracing for WindowsWindows için Olay İzleme
Event ViewerOlay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous patternolay tabanlı asenkron desen
event-drivenolay güdümlü
event-driven programmingolay güdümlü programlama
eventfulciddi; önemli; olaylı
EventsEtkinlikler
extrinsic eventdış olay
feature event receiverözellik olayı alıcısı
intrinsic eventdahili olay
Marketing Event Planning and ExecutionPazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-eventolay sonrası; sonraki olay
pre-eventolay öncesi; önceki olay
process eventişlem olayı
raise an eventolay tetiklemek
routed eventyönlendirilmiş olay
signal eventsinyal olayı
subscription event ruleabonelik olay kuralı
synchronous eventzaman uyumlu olay
system eventsistem olayı
time eventzaman olayı
track-and-field eventsatletizm
transition eventgeçiş olayı
transport eventaktarım olayı
trigger eventtetikleyici olay
Windows Live EventsWindows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
The Bitola Museum and the Centre for Contemporary Arts co-organised the eventEtkinliği Bitola Müzesi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi ortaklaşa düzenledi
Citizens planted nearly six million trees in over ‧ locations throughout Macedonia as part of the Tree Day-- Plant Your Future event Wednesday (November ‧ rdasım Çarşamba günü kutlanan Ağaç Bayramı- ' Geleceğini Dik ' etkinliği kapsamında vatandaşlar, Makedonya' nın dört bir yanındaki ‧ den fazla noktada yaklaşık altı milyon adet ağaç diktiler
You only understand it when the event' s already upon youGeleceği sadece zamanı geldiğinde anlayabilirsin
" By far, the most important event in my life. "Darwin zor koşullarda uyumaktan ve karadan uzakta olmaktan zevk aldı
Some ‧ artists from all over the world are participating in the annual eventHer yıl düzenlenen sergiye tüm dünyadan ‧ sanatçı katılıyor
Tasovac: Organisers in Serbia often praise their events to such an extent that I am today embarrassed to say anything positive about the PhilharmonicTasovac: Sırbistan’ da organizatörler düzenledikleri etkinlikleri öyle çok övüyorlar ki, artık Filarmoni Orkestrası ile ilgili olumlu bir söz söylemekten utanır hale geldim
The British Council in BiH organised the eventEtkinliği BH' deki British Council düzenledi
" With a total number of ‧ people who visited, Museum Night has become a very important cultural event, " spokesperson Marija Randjelovic told journalists at a press conferenceSözcü Marija Randjeloviç basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, " Toplam ‧ bin ziyaretçiyle, Müze Gecesi son derece önemli bir kültür etkinliği haline gelmiştir. " dedi
Ulysses Theatre, founded by Rade Serbedzija, staged a series of plays inspired by the year ‧ and the events of that turbulent periodRade Serbedzija tarafından kurulan Ulysses Tiyatrosu ‧ yılı ve bu çalkantılı dönemin olaylarından ilham alan bir dizi oyun sergiledi
Every major event in my life began with the sound of a doorbell, or the sound of a phoneÇünkü hayatımdaki önemli olayların arkasında ya bir kapı zili... ya da telefon sesi saklıdır
The event, the biggest of its kind in the Balkans, will bring together more than ‧ participants from Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Turkey and other nationsBalkanlar' da türünün en büyük örneği olan etkinlikte Bosna- Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye ve diğer ülkelerden ‧ den fazla katılımcı yer alacak
Festival Director Mirsad Purivatra, who founded the event during the BiH conflict in ‧ explained it " represents the main meeting place for all regional producers and authors "Etkinliği ‧ yılında BH ihtilafı sırasında kuran Festival Direktörü Mirsad Purivatra, etkinliğin " tüm bölge yapımcı ve yazarları için bir numaralı buluşma noktası olduğunu " belirtti
The event, meant to popularise science and support scientific progress, will bring together ‧ young scientists to present their achievements in physics, chemistry, biology, astronomy and mathematicsBilimi popülerleştirme ve bilimsel ilerlemeyi destekleme amaçlı etkinlikte ‧ genç bilim insanı fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve matematik alanlarındaki başarılarını sunmak üzere bir araya gelecek
The ‧ th annual event will last three days and bring together popular Romanian folk artistsHer yıl düzenlenen etkinliğin bu yılki ‧ si üç gün sürecek ve popüler Rumen halk sanatçılarını bir araya getirecek
Originating as a gesture of hope and defiance amid the brutality of conflict in Bosnia and Herzegovina (BiH), it has grown to become a major international cinematic event-- a key venue for new films from Southeast EuropeBosna Hersek (BH) savaşının acımasızlığına karşı bir umut ve başkaldırı hareketi olarak başlayan festival, uluslararası düzeyde bir sinema etkinliği ve Güneydoğu Avrupa filmleri için de önemli bir buluşma noktası haline geldi
I can' t even get a date to this charity eventBağış davetine beraber gitmek için birini bile bulamıyorum
The event was hosted by Prime Minister Milo DjukanovicForuma Başbakan Milo Cukanoviç ev sahipliği yaptı
The test events will take place at the same venues where competitions in the respective sports will be held during the actual OlympicsProvalar, gerçek Olimpiyatlar sırasında ilgili spor dallarındaki yarışmaların düzenleneceği mekanlarda gerçekleştirilecek
But the unfolding events in Syria suggest Ankara faces a range of alternatives from " very bad to least bad " for its regional outlook, he addedAncak profesör, Suriye' de gelişen olayların Ankara' nın bölgesel görünümü açısından " çok kötüden en az kötüye kadar " değişen alternatiflerle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini de ekledi
The event ended with a performance presenting not yet completed plays by Almir Imsirevic, Zlatko Topcic, Zlatko Hadzidedic, Semsudin Gegic and othersEtkinlik, Almir Imsireviç, Zlatko Topciç, Zlatko Hacıdediç, Şemsudin Gegiç ve diğerlerinin henüz tamamlanmamış oyunlarının yer aldığı bir gösteriyle sona erdi
Actors, musicians, and artists from all over the world come to Macedonia to participate in this world-renowned cultural eventDünyanın dört bir yanından oyuncular, müzisyenler ve sanatçılar, dünyaca ünlü bu kültür etkinliğine katılmak için Makedonya' ya geliyorlar
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.4,488 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.