telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
Something that happens or has happened.
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
point in spacetime (physics)
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
holding (a meeting)

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate Events
Talihsiz Serüvenler Dizisi
after event
sonraki olay
aggregate event
toplu olay
asynchronous event
zaman uyumsuz olay
attached event
iliştirilmiş olay
before event
önceki olay
build event
yapı olayı
cascading event
art arda olay
deferred event
ertelenen olay
direct event handling
doğrudan olay işleme
event address
olay adresi
event category
olay kategorisi
event chronicle
olay kroniği
event chronicle rule
olay kroniği kuralı
event class
olay sınıfı
event classification
etkinlik sınıflandırması
event collection stored procedures
olay koleksiyonu saklı yordamları
event consumer
olay tüketicisi
event consumer provider
olay tüketim sağlayıcısı
event filter
olay filtresi
event framework
olay altyapısı
event handler
olay işleyicisi
event horizon
olay ufku
event log
olay günlüğü
Event Log service
Olay Günlüğü hizmeti
event logging
olay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notification
olay bildirimi
event provider
olay sağlayıcısı
event publisher
olay yayımcısı
event query
olay sorgusu
event registration item
olay kayıt öğesi
event routing
olay yönlendirme
event sink
olay alıcısı
event source
olay kaynağı
event table
olay tablosu
Event Trace for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Tracing for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Viewer
Olay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous pattern
olay tabanlı asenkron desen
event-driven
olay güdümlü
event-driven programming
olay güdümlü programlama
eventful
ciddi; önemli; olaylı
Events
Etkinlikler
extrinsic event
dış olay
feature event receiver
özellik olayı alıcısı
intrinsic event
dahili olay
Marketing Event Planning and Execution
Pazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-event
olay sonrası; sonraki olay
pre-event
olay öncesi; önceki olay
process event
işlem olayı
raise an event
olay tetiklemek
routed event
yönlendirilmiş olay
signal event
sinyal olayı
subscription event rule
abonelik olay kuralı
synchronous event
zaman uyumlu olay
system event
sistem olayı
time event
zaman olayı
transition event
geçiş olayı
transport event
aktarım olayı
trigger event
tetikleyici olay
Windows Live Events
Windows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en The ‧ th International MESS theatre festival in Sarajevo ended on November ‧ st, after nine days of events featuring ‧ plays, three concerts and three workshops
tr Saraybosna' da düzenlenen ‧ luslararası MESS tiyatro festivali ‧ oyun, üç konser ve üç atölyenin yer aldığı dokuz günlük etkinlikler sonunda ‧ asım' da sona erdi
en BiH Presidency Chairman Zeljko Komsic underscored the importance of hosting the event
tr BH Cumhurbaşkanlığı Reisi Zeljko Komsiç etkinliğe ev sahipliği yapmanın öneminin altını çizdi
en This will be the fourth edition of the event, which will bring together more than ‧ erbian and foreign publishers, including those from Hungary, Romania, Slovakia, Croatia and Bosnia and Herzegovina
tr Bu, Sırbistan' ın yanı sıra Macaristan, Romanya, Slovakya, Hırvatistan ve Bosna- Hersek' ten gelen ‧ ten fazla yayınevinin bir araya geleceği etkinliğin dördüncüsü olacak
en Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his Italian counterpart, Silvio Berlusconi, will co-chair the summit, the first such event between Turkey and Italy
tr Türkiye ile İtalya arasındaki bu tür ilk faaliyet olacak olan zirveye Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalyan mevkidaşı Silvio Berlusconi eş başkanlık yapacaklar
en The second event may stand as a landmark in the evolution of the Kurdish nationalist movement
tr İkinci olay ise, milliyetçi Kürt hareketinin gelişimi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilir
en Award-winning films from other European and foreign film festivals will be shown as part of the event
tr Etkinlikte, Avrupa ve yabancı film festivallerinden ödülü filmler de gösterilecek
en I am determined to control events,Not be controlled by them
tr Olayları kontrol etmeye...... onlar tarafından kontrol edilmemeye kararlıyım
en Minister of Tourism Damir Bajs, the opening day guest of honour, saw it as a banner event for Croatian tourism
tr Açılış günü onur konuğu Turizm Bakanı Damir Bajs etkinliği Hırvat turizmi için bir bayrak olarak nitelendirdi
en On Saturday, Prime Minister Costas Simitis called on the Athens ‧ rganising Committee (ATHOC) to open an inquiry into a salmonella outbreak that forced the German team to pull out of the World Junior Rowing Championship-- the first of seven pre-Olympic test events under way in Athens
tr Başbakan Kostas Simitis, Cumartesi günü Atina ‧ rganizasyon Komitesine (ATHOC), oyunlar öncesi yapılacak ilk yedi provanın birincisi olan Dünya Gençler Kürek Şampiyonası' nda Alman takımının geri çekilmesine neden olan salmonella salgını konusunda soruşturma açma çağrısında bulundu
en In any event, you must fix it so you never meet her, eh?
tr Her koşulda bunu, hiç tanışmayacak şekilde düzeltmelisin, değil mi?
en The event was organised by the Hellenic Centre for Investment
tr Forum Yunan Yatırım Merkezi tarafından düzenlendi
en During their ten-day stay in Belgrade, [ journalists ] enjoyed our city and perceived the Serbs as a friendly and open people who know how to live, " said RTS head Aleksandar Tijanic after the event
tr Belgrad' daki on günlük konaklamaları sırasında, gazeteciler kentimizin tadını çıkardılar ve Sırpları yaşamayı bilen dost canlısı ve açık insanlar olarak tanıdılar. " dedi
en In all ‧ performances were presented during the event
tr Etkinlikte toplam ‧ performans sergilendi
en Former Prime Minister Adrian Nastase (left) and former President Ion Iliescu rally supporters at a PSD campaign event last October
tr Eski Başbakan Adrian Nastase (solda) ile eski Cumhurbaşkanı Ion Iliescu, geçen Ekim ayında düzenlenen bir PSD mitinginde destekçilerine seslenirken görülüyorlar
en The event, organised by US Ambassador-at-Large for War Crimes Issues Clint Williamson, focused on regional co-operation in the processing of cases
tr ABD' nin Savaş Suçlarından Sorumlu Büyükelçisi Clint Williamson tarafında düzenlenen etkinlikte, davaların görülmesinde bölgesel işbirliği üzerinde duruldu
en To fully understand the events I report, it is necessary to review the theoretical data on the Genesis device as developed by Doctors Carol and David Marcus
tr Olanları doğru biçimde anlamak içinDr. Carol ve David Marcus tarafından geliştirilen Genesis cihazını iyi tanımak gerekir
en In the event of a tie, we move into a sudden- death round
tr Altın sayı sorusuna geçiyoruz
en The ‧ th annual event will last three days and bring together popular Romanian folk artists
tr Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yılki ‧ si üç gün sürecek ve popüler Rumen halk sanatçılarını bir araya getirecek
en Macedonian ethnologist Milena Petrovic is the initiator of the event
tr Etkinliğe Makedon etnolog Milena Petroviç önayak oldu
en Representatives of eight countries from Southeast Europe and UNESCO attended the event
tr Etkinliğe Güneydoğu Avrupa' dan sekiz ülke ile UNESCO katıldı
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.3,15 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.