Içine Çeviriler Türkçe:

  • koala   

Diğer anlamları:

 
(colloquial) A koala.

    Ad çekimini göster

"koala bear" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Okay, I went to the zoo yesterday, now I' m a koala bearTamam, ben de dün hayvanat bahçesine gitmiştim ve şimdi bir koalayım
Do you like koala bears, Robin?Koalaları sever misin, Robin?
I have a bear that wants to meet you, Mr. Koala BearSeninle tanışmak isteyen bir koala var burada, Bay Koala
Authentic koala bearOrijinal koala
He got her a koalaOna koala ayısı almış
The King' s will, signed by his own hand, bearing his seal, attesting to your birthKral' ın vasiyeti, kendi elleriyle imzaladı, mühürünü bastı...... ve doğumunu kanıtladı
You get bears around here?Buralarda ayı var mı?
Jasmila Zbanic with the Berlin Festival Golden Bear Award. [ Photo by Senad Gubelic ]Jasmila Zbaniç, Berlin Festivali Altın Ayı Ödülü ile poz veriyor. [ Fotoğraf: Senad Gubeliç ]
For brown bears, the arrival of salmon is the most important feeding event of the yearSomonun gelişi kahverengi ayılar için yılın en önemli
I bear some of the responsibility as wellSorumluluğun bir kısmı bana ait
I couldn' t bear her heart to be broken when she finds she can' t keep youKalbinin kırılmasını istemem
How did a bear open a suitcase?Bir ayı bir bavulu nası açtı peki?
That' s my cross to bearBu benim taşımak zorunda olduğum çarmıh
According to Isyar, the objector is treated as a soldier despite his refusal to bear arms and, when he refuses to obey military orders, is charged with transgressing the military penal codeİşyar' a göre retçi silah taşımayı reddetmesine rağmen asker olarak muamele görüyor ve askeri emirlere uymayı reddettiğinde, askeri ceza kanununu çiğnemekle suçlanıyor
Gösterilen sayfa 1. 1957 bulundu cümleler eşleşen ifade koala bear.8,247 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.