"red squirrel" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Yeah, well, he-- he' s actually the squirrel, eh?O hakikaten de sincap
But he was still thinking maybe...... Scuba Steve could get a squirrel kiss...... so somebody' s getting some actionÖyle olsun peki, ama hala sincabın...... belki en azından Dalgıç Steve' i öpeceğini düşünüyormuş
We' ve been trying to kill moose and squirrel for ‧ yearsVe asla yaklaşamadık bile
Is time to say goodbye... to moose and squirrelHoşça kal deme zamanı. mus ve sincaba
Here you are, Mr. SquirrelBuyurun Bay Squirrel (Sincap
" We wanted diamonds or sherbet or a squirrel with a gun. "" Elmas veya şerbet ya da silahlı bir sincap istiyorduk. "
Rutland, if they can just stay awake, should be able... to steamroll the Squirrels here tonight at theRutland akıllı oynarsa...... Sincapları ezip geçmesi işten bile değil
European squirrels run along the branchesAvrupa sincapları dallar boyunca koşar
I used to keep all my make- up in a squirrel hole up the treeMalzemelerimi ağacın tepesindeki bir sincap yuvasında saklardım
He thought he saw a baby alien once, and it turned out to be a squirrelBir kere bebek bir uzaylı gördüğünü sanmıştı, ama meğersem bir sincapmış
I said, " Mr. Squirrel, why are you swimming on your back? "" Bay Sincap, neden sırtüstü yüzüyorsun? " dedim
There are birds and squirrelsKuşlar ve sincaplar var
Listen, Marty, these three squirrels are nursesBak, Marty, bu üç sincap da hemşire
lf you ever need a squirrel, call meSincap sesi duyarsan bana seslen
They think that maybe there' s some squirreled around,But he can' t rememberSağda solda bir yere sakladıysa da hatırlayamıyormuş
Hey, Marty, we got an odd squirrelHey, Marty, fazladan bir sincap var
The archdiocese locked him up in a squirrel pen up outside AlamogordoBaşpsikopos onu Alamogordo' nun dışında bir tımarhaneye kapattı
Gösterilen sayfa 3. 3290 bulundu cümleler eşleşen ifade red squirrel.5,782 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.