"red squirrel" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Definitely a squirrelEvet sincap
Hi, little squirrelSelam küçük sincapçık.Tut bakalım
Hey, Marty, we got an odd squirrelHey, Marty, fazladan bir sincap var
And where is the squirrel, Yulya?Sincap nerede, Yulya?
lf you ever need a squirrel, call meSincap sesi duyarsan bana seslen
Rats, squirrels, crows, buzzardsFareler, sincaplar, kargalar, akbabalar
The kokako eats much the same thing as squirrels: fruit and leaves and insectsKokako da sincaplarla aynı şeyleri yer: meyve, yaprak ve böcekler
I had a long talk with a squirrel onceBir kez bir sincapla uzun uzun konuştum
Have anyone seen my squirrel?Sincabımı gören var mı?
He' s got enough squirrels and rabbits on that hilltop of hisO tepede yeterince sincap ve tavşanı var
I propose to you any disease a rat could spread, a squirrel could equally carrySıçanın yaydığı herhangi bir hastalığı...... sincabın da taşıdığını ileri sürüyorum
I said, " Mr Squirrel, why are you swimming on your back? "Ben de " Bay Sincap neden sırt üstü yüzüyorsunuz? " dedim
This squirrel is arming herselfBu sincap kendini silahlandırıyor
Nothing, not even a squirrel with a flute has turned upHiçbir şey çıkmadı, flütlü bir sincap bile çıkmadı
Squirrel killerSincap katili!
Someone put a dead squirrel inside my little Troy' s lockerBiri benim küçük Troy' umun dolabına ölü bir sincap koymuş
She' s just a little squirrel, ain' t she?Küçük bir sincap, değil mi?
The very first time I came here...... my father told me about a family of squirrels that lived on the plateauBuraya ilk geldiğimde...... babam bana bir sincap ailesiyle ilgili bir masal anlatmıştı
Daddy will get you a squirrel as soon as he possibly canBaban sana ilk fırsatta bir tane sincap satın alacak
Gösterilen sayfa 3. 3290 bulundu cümleler eşleşen ifade red squirrel.2,281 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.