"red squirrel" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en Definitely a squirrel
tr Evet sincap
en Hi, little squirrel
tr Selam küçük sincapçık.Tut bakalım
en Hey, Marty, we got an odd squirrel
tr Hey, Marty, fazladan bir sincap var
en And where is the squirrel, Yulya?
tr Sincap nerede, Yulya?
en lf you ever need a squirrel, call me
tr Sincap sesi duyarsan bana seslen
en Rats, squirrels, crows, buzzards
tr Fareler, sincaplar, kargalar, akbabalar
en The kokako eats much the same thing as squirrels: fruit and leaves and insects
tr Kokako da sincaplarla aynı şeyleri yer: meyve, yaprak ve böcekler
en I had a long talk with a squirrel once
tr Bir kez bir sincapla uzun uzun konuştum
en Have anyone seen my squirrel?
tr Sincabımı gören var mı?
en He' s got enough squirrels and rabbits on that hilltop of his
tr O tepede yeterince sincap ve tavşanı var
en I propose to you any disease a rat could spread, a squirrel could equally carry
tr Sıçanın yaydığı herhangi bir hastalığı...... sincabın da taşıdığını ileri sürüyorum
en I said, " Mr Squirrel, why are you swimming on your back? "
tr Ben de " Bay Sincap neden sırt üstü yüzüyorsunuz? " dedim
en This squirrel is arming herself
tr Bu sincap kendini silahlandırıyor
en Nothing, not even a squirrel with a flute has turned up
tr Hiçbir şey çıkmadı, flütlü bir sincap bile çıkmadı
en Squirrel killer
tr Sincap katili!
en Someone put a dead squirrel inside my little Troy' s locker
tr Biri benim küçük Troy' umun dolabına ölü bir sincap koymuş
en She' s just a little squirrel, ain' t she?
tr Küçük bir sincap, değil mi?
en The very first time I came here...... my father told me about a family of squirrels that lived on the plateau
tr Buraya ilk geldiğimde...... babam bana bir sincap ailesiyle ilgili bir masal anlatmıştı
en Daddy will get you a squirrel as soon as he possibly can
tr Baban sana ilk fırsatta bir tane sincap satın alacak
Gösterilen sayfa 3. 3290 bulundu cümleler eşleşen ifade red squirrel.4,887 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.