Içine Çeviriler Almanca:

  • Präfix   
  • Vorsilbe   
  • präfix   

"ön ek" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Yeni yanıt ön ekini girin
de Geben Sie das Präfix für die Betreffzeile beantworteter Nachrichten ein
tr Görünen İsim Ön Eki
de Titel anzeigen
tr Sayfa numaraları ekle
de Seitenzahlen hinzufügen
tr Ekim ayı, envanter ayıdır
de Oktoberist die Zeit der Inventur
tr Fotoğrafa Yağmur Damlaları Ekle
de Regentropfen zum Foto hinzufÃ1⁄4gen
tr Araç Çubuğu Ekle
de Werkzeugleiste hinzufügen
tr Ek metini gösterme
de Überschüssigen Text nicht anzeigen
tr Bir değişken ekle ya da düzenleThe environmental variable name ie HOME, MAILTO etc
de Eine Variable hinzufügen oder bearbeitenThe environmental variable name ie HOME, MAILTO etc
tr Üstteki biçimi listeye ekle
de Das obige Format zur Liste hinzufügen
tr Kendinizi şifrelemek ve Düzenleyicide " Sertifikamı Ekle " özelliğinde kullanmak için S/MIME sertifikasını seçin
de Wählen Sie das S/MIME-Zertifikat, das zum Verschlüsseln von Nachrichten an Sie und für die Funktion Eigenes Zertifikat anhängen im E-Mail-Editor verwendet wird
tr Anahtarı listeye ekle
de Schlüssel in Ihren Schlüsselbund importieren
tr Bu noktaya ekle
de Diesem Punkt hinzufügen
tr Film Tanecikleri Ekle
de Filmkörnung hinzufÃ1⁄4gen
tr Yazdığınız ileti bir ek dosyasına bağlı gibi görünüyor. Ama herhangi bir şey eklememişsiniz. İletinize bir dosya eklemek ister misiniz?
de Die erstellte Nachricht scheint sich auf eine angehängte Datei zu beziehen, Sie haben aber nichts angehängt. Möchten Sie eine Datei an Ihre Nachricht anhängen?
tr Çalma listesine ekle
de An die Warteschlange anhängen
tr Programcık Ekle
de Miniprogramme hinzufügen
tr Ek Araç Çubuğu
de Zusätzliche Werkzeugleiste
tr Hesap yaptığımda bulduğum ilk gün...... ‧ Ekim ‧ oldu
de Wenn ich rechne, ist das erste Datum, auf das ich komme, der ‧. Oktober
tr & Ekle... reload the resource
de & Hinzufügen...reload the resource
tr Göz atmak için ek adresler
de Zusätzliche Domains für die Suche
tr Lütfen şifrelemenin ciddi olarak kullanmadan önce gerçekten çalıştığından emin olunuz. Ayrıca eklerin PGP/GPG ile şifrelenmediğini unutmayınız
de Vor dem regelmäßigen Gebrauch sollten Sie überprüfen, ob die Verschlüsselung wirklich funktioniert. Bitte beachten Sie auch, dass Anhänge von PGP/GPG nicht verschlüsselt werden
tr Buradan KMail' in filtre kurallarını bazı bilinen anti-virüs araçlarını kullanacak şekilde yapılandırmak için yardım alabilirsiniz. Sihirbaz bilgisayarınızdaki bu araçları bulabilir ve bu araçların kullanıldığı filtre kuralları tanımlayabilir; aynı zamanda virüslü iletileri ayırabilir. Sihirbaz hiçbir mevcut filtre kuralını dikkate almayacaktır: yeni kuralları her zaman sona ekler. Uyarı: Virüslü iletiler taranırken KMail erişilemez olabilir, çünkü anti-virüs araçlarının işlemleri genellikle çok zaman harcayan işlemlerdir. KMail' in eski davranışına geri dönmek için sihirbaz tarafından eklenen kuralları silebilirsiniz
de Hier erhalten Sie Hilfestellung beim Aufsetzen der Filternregeln, mit denen Sie die verbreitetsten Anti-Virus-Programme in KMail benutzen können. Der Assistent kann die auf Ihrem Rechner vorhandenen Programme erkennen und die passenden Filterregeln generieren, um mit dem entsprechenden Programm Nachrichten, die Viren enthalten, zu erkennen und auszusortieren. Vorhandene Filterregeln werden dabei vom Assistenten nicht berücksichtigt. Es werden stets neue Regeln erstellt. Warnung: Da die Oberfläche von KMail während der Überprüfung auf Viren blockiert ist, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Das Erkennen von Viren nimmt in der Regel viel Zeit in Anspruch. Haben Sie Probleme damit, sollten Sie das Löschen der vom Assistenten erstellten Regeln in Erwägung ziehen, um die normalen Reaktionszeiten wiederherzustellen
tr Bu metin yazabileceğiniz bir metin alanı ekler. Yazdığınız metin edebi olarak eşleştirilir. (Mesela herhangi bir karakteri kaçırmanız(escape) gerekmez
de Dies fügt ein Textfeld ein, in das Sie schreiben können. Dieser Text wird auf wörtliche Übereinstimmung geprüft
Gösterilen sayfa 1. 2380 bulundu cümleler eşleşen ifade ön ek.1,331 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.