Içine Çeviriler Almanca:

  • Flagge Albaniens   

"Arnavutluk Bayrağı" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr '--nodialog ' parametresini kullanırken '--stdin ' bayrağını da kullanmanız gereklidir
de Bei Benutzung von--nodialog müssen Sie zumindest eine Datei angeben oder den Parameter--stdin verwenden
tr Mesele bayrak değil
de Es geht nicht um die Flagge
tr O bayrakları sallayıp, bağırarak...... kardeşlerinizin kalplerine korku salıyorsunuz
de Wenn ihr eure Fahne schwenkt und rumbrüllt...... schickt ihr damit Furcht in die Herzen eurer Brüder
tr Yola çıktığı gün...... herkesten " Özgür Hindistan " bayrağı açması isteniyor
de Wenn er aufbricht...... möchte er, dass jeder die Flagge des freien Indiens hisst
tr Gemi bir Amerikan bayrağı dalgalandırıyordu.
de Das Schiff fuhr unter der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika.
tr " Amerikan gemisi Ranger, " diye bağırdı Jones.O da bayrak çekti
de " Amerikanisches Schiff Ranger, " ruft Jones und zeigt auch Flagge
tr Barış bayrağını açın
de Zeigt die Flagge für Waffenruhe
tr Gönderme Bayrakları
de Versandmarker
tr Bayrak açmayacagiz
de Wir werden die Flagge verbergen
tr Eğer bu dosya çalıştırılabilir bir dosya ise ve bayrak öyle ayarlanmışsa grubunun izinleri ile çalıştırılabilecektir. File permission
de Falls es sich um eine ausfÃ1⁄4hrbare Datei handelt und diese Markierung gesetzt ist, dann wird die Datei mit den Berechtigungen dieser Gruppe ausgefÃ1⁄4hrt.File permission
tr % ‧ iletisinin bayraklarını % ‧ ile değiştirme işlemi başarısız oldu
de Ändern der Markierung für %‧ fehlgeschlagen mit %
tr Eylem Bayrağı
de Aktionsmarker
tr Özel bayrak. Bayrağın tam olarak anlattıkları sağ yandaki sütunda görülebilir
de Spezielle Markierung. Die genaue Bedeutung ist aus dem Inhalt der rechten Spalte ersichtlich
tr Bayrakta Ned' in sembolü olmalı
de Es gehört ein Symbol von dir auf die Flagge
tr Bayrağımızda bir yıIdız eksik beyIer
de Da fehlt ein Stern in unserer Flagge, meine Herren
tr Dosya' nın bir program gibi çalıştırılabilmesine izin vermek için bu bayrağı etkinleştirin
de Aktivieren Sie diese Einstellung, um die AusfÃ1⁄4hrung der Datei als Programm zu ermöglichen
Gösterilen sayfa 1. 144 bulundu cümleler eşleşen ifade Arnavutluk Bayrağı.0,953 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.