Içine Çeviriler İngilizce:

  • Finding Nemo   
     
    Kayıp Balık Nemo (film)

"Kayıp Balık Nemo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Kayıp Balık Nemo ' ya bayılırım
en I love Finding Nemo
tr Bu Kayıp Balık Nemo' dan, değil mi?
en That' s Finding Nemo, right?
tr Kayıp Balık Nemo mesajlarla dolu
en Finding Nemo has great messages
tr Şu balık aynı Nemo!
en That fish looks like Nemo
tr Nemo buna bayılırdı
en Bye, everyone!
tr Nemo, bunu yapmamalıyız
en Nemo, you should not
tr Nemo adını seviyorum
en OK, we' re done
tr Anne, bak Nemo!
en Mom, it' s Nemo
tr Ulu Kaptan Nemo!
en Holy Captain Nemo!
tr Allan Quatermain, Kaptan Nemo
en Alan Quartermain- Captain Nemo
tr Nemo' nun bulduğu bir tozu analiz ediyorum
en I' m identifying a powder that Nemo found
tr Nemo, caddenin sonuna bak
en LOOK AT THE END OF THE STREET
tr Nemo, bilim adamlarını al!
en Nemo, get the scientists!
tr Nemo nerede?
en Where is Nemo?
tr Allan Quatermain, Kaptan Nemo
en Allan Quatermain, Captain Nemo
tr Nemo... bunu yapmamalıyız
en It should... it should not
tr Nemo' nun mekanı soyulmuş, Raymond da oradaymış
en Nemo' s was robbed, and Raymond was there
tr Ve bu da adli katibin el yazısı...... Nemo adındaki
en And this is the handwriting of the law- writer... known as Nemo
tr Sizde akşamları Nemo' nun yerini sevmiyor musunuz?
en Don' t you love Nemo' s at night?
tr NEMO, BU NUMARAYI ARA
en NEMO, THE CALLS
Gösterilen sayfa 1. 4754 bulundu cümleler eşleşen ifade Kayıp Balık Nemo.2,875 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.