Içine Çeviriler İngilizce:

  • Finding Nemo   
     
    Kayıp Balık Nemo (film)
     
    Kayıp Balık Nemo (film)

"Kayıp Balık Nemo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Kayıp Balık Nemo mesajlarla dolu
en Finding Nemo has great messages
tr Kayıp Balık Nemo ' ya bayılırım
en I love Finding Nemo
tr Bu Kayıp Balık Nemo' dan, değil mi?
en That' s Finding Nemo, right?
tr Şu balık aynı Nemo!
en That fish looks like Nemo
tr İyisin ya, Nemo?
en You all right, Nemo?
tr Nemo, arkadaşların geldi
en Nemo, friends arrived
tr Onlar Nemo' nun
en They' re for Nemo
tr Nemo' yu gömmek için döndüm...... böylece ruhu gezinmeyecek
en I went back to put Nemo in the earth... so her spirit won' t wander
tr Nemo, senin için bir değerim var mı?
en Nemo is what I intend for you?
tr Ve bu da adli katibin el yazısı...... Nemo adındaki
en And this is the handwriting of the law- writer... known as Nemo
tr NEMO, BU NUMARAYI ARA
en NEMO, THE CALLS
tr Nemo' nun bulduğu bir tozu analiz ediyorum
en I' m identifying a powder that Nemo found
tr Nemo, beni duyuyor musun?
en Nemo, do you hear my voice?
tr Beni tanımıyor gibisin, Nemo
en You do not know me, Nemo
tr Hepimiz senin için endişeleniyoruz, Nemo
en We are all very worried for you, Nemo
tr Nemo, bilim adamlarını al!
en Nemo, get the scientists!
tr Nemo, caddenin sonuna bak
en LOOK AT THE END OF THE STREET
tr Nemo' nun mekanı soyulmuş, Raymond da oradaymış
en Nemo' s was robbed, and Raymond was there
Gösterilen sayfa 1. 4754 bulundu cümleler eşleşen ifade Kayıp Balık Nemo.1,292 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.