Içine Çeviriler İngilizce:

  • Finding Nemo   
     
    Kayıp Balık Nemo (film)

"Kayıp Balık Nemo" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Kayıp Balık Nemo mesajlarla dolu
en Finding Nemo has great messages
tr Bu Kayıp Balık Nemo' dan, değil mi?
en That' s Finding Nemo, right?
tr Kayıp Balık Nemo ' ya bayılırım
en I love Finding Nemo
tr Şu balık aynı Nemo!
en That fish looks like Nemo
tr Nemo, caddenin sonuna bak
en LOOK AT THE END OF THE STREET
tr Sahne alan sanatçılar arasında ünlü Makedon gitarist ve eski Leb i Sol lideri Vlatko Stefanovski, Hollanda' dan Jan Akkerman, İngiltere' den Nemo Brothers ve ABD' li gitarist Sherman Robertson yer alıyor
en Performers include renowned Macedonian guitar player and former Leb i Sol leader Vlatko Stefanovski, Jan Akkerman of the Netherlands, Britain 's Nemo Brothers and US guitarist Sherman Robertson
tr Nemo... bunu yapmamalıyız
en It should... it should not
tr Sizde akşamları Nemo' nun yerini sevmiyor musunuz?
en Don' t you love Nemo' s at night?
tr Allan Quatermain, Kaptan Nemo
en Alan Quartermain- Captain Nemo
tr Nemo' nun mekanı soyulmuş, Raymond da oradaymış
en Nemo' s was robbed, and Raymond was there
tr Ulu Kaptan Nemo!
en Holy Captain Nemo!
tr Hepimiz senin için endişeleniyoruz, Nemo
en We are all very worried for you, Nemo
tr Nemo nerede?
en Where is Nemo?
tr Kararını verdin mi, Nemo?
en So, Nemo, you decided?
tr Onlar Nemo' nun
en They' re for Nemo
tr Ryan, Nemo gibiydim
en Ryan, I was Nemo
tr Nemo, arkadaşların geldi
en Nemo, friends arrived
tr Nemo' nun bulduğu bir tozu analiz ediyorum
en I' m identifying a powder that Nemo found
Gösterilen sayfa 1. 4754 bulundu cümleler eşleşen ifade Kayıp Balık Nemo.1,237 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.