Içine Çeviriler İngilizce:

 • Oxford     
  (Proper noun  ) (noun   )
   
  city
   
  university
   
  city

Did you mean: oxford

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (2)

oxford
oxford
Oxford Üniversitesi
University of Oxford

"Oxford" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Oxford Üniversitesi' nin Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Programı' ndan geçenlerde AB' nin koşullandırmalarını ikili bir sürece, bölgenin gereksinimlerinin dinlendiği ve AB standartlarına uyum için gerekli koşulların öne sürüldüğü bir sürece bağlaması çağrısı yapıldı
en A recent paper from Oxford University 's Southeast European Studies Programme has called for the EU to make conditionality more of a two-way process, listening to the needs of the region as well as stipulating the conditions necessary to comply with EU standards
tr Kıyafetinizden, Oxford' a gittiğinizi ve genelde...... insanların böyle giyindiğini düşündüğünüzü söyleyebilirim
en By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever...... and actually think human beings dress like that
tr Bazıları Oxford' a gitmiş...... İngilizceleri bizim kadar iyi
en Some goes to Oxford and learns to speak English...... just as good as what you and me do
tr Oxford, bu sabah yine aradılar beni
en It' s Oxford.They called me again this morning
tr SD- ‧, Oxford Fen Bölümü' nde...... Rambaldi' nin eserlerinden birini buldu
en SD- ‧ has traced a Rambaldi Artefact to the Engineering Science Department at Oxford
tr Evet, Harvard, Yale, MIT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
en Yes, Harvard, Yale, MlT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
tr Princeton, Harvard ve Oxford' da okuyan üç Romen öğrenci ‧ cak Perşembe günü Romanya' da ‧ ılının Öğrencileri seçildi
en Three young Romanians studying at Princeton, Harvard and Oxford were named the country 's Students of the Year ‧ on Thursday (January ‧ th
tr Size Oxford' a kadar izin kâğıdı yazacağım leydim
en I will write you a pass to Oxford, my lady
tr Oxford ' da uzun süre gazetecilik yaptım ve yazım pazar gazetelerinden biri tarafından alındı
en See, at Oxford, I wrote a lot of journalism, and one of my pieces got picked up by a Sunday newspaper
tr Oxford' da felsefe okudu
en Got a first in philosophy at Oxford
tr Takımının kesimine bakılırsa, Oxford ya da benzeri bir yerlere gitmişsin,Ve doğal olarak tüm insanların böyle giyindiğini düşünüyorsun
en By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever...... and actually think human beings dress like that
tr ' Londra bloğu, Oxford Caddesi
en ' London block, Oxford Street
tr Geç anlayan Ethan, Oxford' ta dilbilim mi okuyor?
en Slow Ethan' s teaching linguistics at Oxford?
tr Belki bizim hayatlarımızın sonunda da midillili makaleler olur, veya ev işleri...... ve evet, belki Oxford' a gideriz...... ama mezun olduğumuz anda öleceksek...... bundan önce hayat dolu şeyler yapmamız gerekmiyor mu?
en And, yes, maybe we' il go to Oxford, but if we' re all going to die the moment we graduate, isn' t it what we do before that counts?
tr Hep Oxford' u özlerdi
en He always missed Oxford
tr Oxford' ta kurduğu üniversitenin fonuna
en Into the creation of his great college at oxford
tr Oxford ona bir is önerdi
en Oxford offered him a position
tr Hey, Oxford' tan gelen transfer öğrencisi
en Hey, the transfer student from oxford
tr Oxford' da beraber hukuk okuduk
en We read law at Oxford together
tr Oxford yakınlarında Bagley Woods' da kemirgen nüfusunun ayrıntılı bir incelemesine başladı
en He had a long- term influence on many German intellectuals
tr Oxford Caddesi' nde kalıyor
en She' s staying at ‧ Oxford Street
tr Bana kalsa Oxford' a gidip adamı ininden çıkaralım derim
en For myself, I' d march to Oxford and pull him from his lair
Gösterilen sayfa 1. 73 bulundu cümleler eşleşen ifade Oxford.0,593 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.