Içine Çeviriler İngilizce:

 • Oxford     
  (Proper noun  ) (noun   )
   
  city
   
  university
   
  city

Did you mean: oxford

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (2)

oxford
oxford
Oxford Üniversitesi
University of Oxford

"Oxford" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Ben, Yardımcı Frank Downes, Oxford İlçesi Şerif Bürosu
en This is Deputy Frank Downes, Oxford County Sheriff' s Department
tr Oxford' da kürek takımındaydım
en I rowed for Oxford
tr SD- ‧, Oxford Fen Bölümü' nde...... Rambaldi' nin eserlerinden birini buldu
en SD- ‧ has traced a Rambaldi Artefact to the Engineering Science Department at Oxford
tr Bulgar Oxford Üniversitesi Derneği (OUS) ‧ art Çarşamba günü Yeni Bulgaristan Üniversitesi' nde kuruldu
en A Bulgarian Oxford University Society (OUS) was established on Wednesday (March ‧ th) at the New Bulgarian University
tr Oxford yakınlarında Bagley Woods' da kemirgen nüfusunun ayrıntılı bir incelemesine başladı
en He had a long- term influence on many German intellectuals
tr Bir dükkan açmak istiyorum, Oxford' da
en So, erm...I wanna open a business, a shop, in Oxford
tr Oxford Caddesi, adamım
en Oxford Street, man
tr " New York, Oxford Üniversitesi Yayınları "
en " Ew York, Oxford University Press
tr Oxford günlerimden kaldı
en I' m sure you' d like to freshen up
tr Evet, Harvard, Yale, MIT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
en Yes, Harvard, Yale, MlT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
tr İkinci Broadband Quality Research raporu bu yıl Cisco sponsorluğunda Oxford Üniversitesi ve Oviedo Üniversitesi tarafından yürütüldü
en The second Broadband Quality Research report was drafted this year by the University of Oxford and the University of Oviedo and is sponsored by Cisco
tr Ben, Oxford' luyum
en I' m from Oxford, sir
tr Bu yıl Oxford' da dünyaya bakışım değişti
en Well, this last year at Oxford, I' ve rather changed my outlook on things
tr Takımının kesimine bakılırsa, Oxford ya da benzeri bir yerlere gitmişsin,Ve doğal olarak tüm insanların böyle giyindiğini düşünüyorsun
en By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever...... and actually think human beings dress like that
tr ' Londra bloğu, Oxford Caddesi
en ' London block, Oxford Street
tr Beyaz Oxford gömleğinden daha klas birşey...... olmadığına inanırım
en I believe nothing says classlike a white Oxford shirt
tr Yarın Ramsey' le bir yemek ayarladım.Saat ‧' de, The Oxford' da
en I set up a lunch tomorrow with Ramsey at ‧: ‧ at The Oxford
tr Oxford Üniversitesi' nde P. P. okudu
en Studied P. P. in Oxford
tr Burada, Oxford' da mı?
en Here in Oxford?
tr Yakında Oxford' a gidip Kral' ı ininden çıkarmak zorunda kalacağız
en Soon we must move towards Oxford and the King' s lair
tr Harvard' da okuyan Korina Tarnita Kuzey Amerika' da Yılın Öğrencisi seçilirken, İngiltere' nin Oxford Üniversitesi' ne kayıtlı Andrei Ilie Avrupa Yılın Öğrencisi seçildi
en Corina Tarnita, enrolled at Harvard, was named Student of the Year in North America, and Andrei Ilie, admitted to Great Britain 's University of Oxford, was recognised as the European Student of the Year
tr Burada, Oxford' da ‧ hafta dayanabilirsek...... İskoçlar ‧. ‧ kişilik bir ordu sözü verdi
en lf we can hold on here in Oxford for six weeks, the Scots have promised an army of ‧, ‧ men
tr Araştırmacılardan biri olan Oxford Üniversitesi' nden Oliver Pybus, " Bütün bilimsel kanıtlar tek bir noktaya, hastanede ‧ ların ortaları veya daha öncesine dayanan uzun süreli bir enfeksiyon kontrol sorunu olduğuna işaret etmektedir. " dedi
en " All the lines of scientific evidence point in the same direction, towards a longstanding infection control problem at the hospital, dating back to the mid ‧ s or earlier, " one of the researchers, Oxford University 's Oliver Pybus, said
Gösterilen sayfa 1. 73 bulundu cümleler eşleşen ifade Oxford.0,219 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.