Içine Çeviriler İngilizce:

 • Oxford     
  (Proper noun  ) (noun   )
   
  city
   
  university
   
  city

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (2)

oxford
oxford
Oxford Üniversitesi
University of Oxford

"Oxford" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Ben, Yardımcı Frank Downes, Oxford İlçesi Şerif Bürosu
en This is Deputy Frank Downes, Oxford County Sheriff' s Department
tr Araştırmacılardan biri olan Oxford Üniversitesi' nden Oliver Pybus, " Bütün bilimsel kanıtlar tek bir noktaya, hastanede ‧ ların ortaları veya daha öncesine dayanan uzun süreli bir enfeksiyon kontrol sorunu olduğuna işaret etmektedir. " dedi
en " All the lines of scientific evidence point in the same direction, towards a longstanding infection control problem at the hospital, dating back to the mid ‧ s or earlier, " one of the researchers, Oxford University 's Oliver Pybus, said
tr Oxford' dan bu yana yaptığım en iyi maçtı
en Wouldn' t you know, that' s the best innings I' ve had since Oxford
tr Evet, Harvard, Yale, MIT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
en Yes, Harvard, Yale, MlT, Oxford, the Sorbonne, the Louvre
tr Harvard' da okuyan Korina Tarnita Kuzey Amerika' da Yılın Öğrencisi seçilirken, İngiltere' nin Oxford Üniversitesi' ne kayıtlı Andrei Ilie Avrupa Yılın Öğrencisi seçildi
en Corina Tarnita, enrolled at Harvard, was named Student of the Year in North America, and Andrei Ilie, admitted to Great Britain 's University of Oxford, was recognised as the European Student of the Year
tr " New York, Oxford Üniversitesi Yayınları "
en " Ew York, Oxford University Press
tr Tüm Oxford' lu sınıf arkadaşları birbirine böyle mi davranır?
en Is this how all Oxford classmates treat each other?
tr Ben sadece Oxford' tan buraya nakledildim
en I transferred in from Oxford
tr Hey, Oxford' tan gelen transfer öğrencisi
en Hey, the transfer student from oxford
tr ' Londra bloğu, Oxford Caddesi
en ' London block, Oxford Street
tr Yakında Oxford' a gidip Kral' ı ininden çıkarmak zorunda kalacağız
en Soon we must move towards Oxford and the King' s lair
tr SD- ‧, Oxford Fen Bölümü' nde...... Rambaldi' nin eserlerinden birini buldu
en SD- ‧ has traced a Rambaldi Artefact to the Engineering Science Department at Oxford
tr Princeton, Harvard ve Oxford' da okuyan üç Romen öğrenci ‧ cak Perşembe günü Romanya' da ‧ ılının Öğrencileri seçildi
en Three young Romanians studying at Princeton, Harvard and Oxford were named the country 's Students of the Year ‧ on Thursday (January ‧ th
tr Belki bizim hayatlarımızın sonunda da midillili makaleler olur, veya ev işleri...... ve evet, belki Oxford' a gideriz...... ama mezun olduğumuz anda öleceksek...... bundan önce hayat dolu şeyler yapmamız gerekmiyor mu?
en And, yes, maybe we' il go to Oxford, but if we' re all going to die the moment we graduate, isn' t it what we do before that counts?
tr Bulgar Oxford Üniversitesi Derneği (OUS) ‧ art Çarşamba günü Yeni Bulgaristan Üniversitesi' nde kuruldu
en A Bulgarian Oxford University Society (OUS) was established on Wednesday (March ‧ th) at the New Bulgarian University
tr Brown ziyareti sonrasında Oxford Union' da bir konuşma yapan Erdoğan, kuzey Irak' a olası bir askeri harekatla ilgili bir uyarıda daha bulundu
en After the visit with Brown, Erdogan made a speech at Oxford Union where he gave another warning about possible military action in northern Iraq
tr Oxford' da beraber hukuk okuduk
en We read law at Oxford together
tr Önce Whitehall, daha sonra Oxford
en First, he will attend Whitehall, then Oxford
tr Bu arada Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Oxford Üniversitesi' nde verdiği yıllık Avrupa Bilimleri dersinde, ülkesinin AB toplumuna yapacağı potansiyel katkıları özetledi
en Meanwhile, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan delivered the annual European Studies lecture at Oxford University on Thursday, summarising his country 's potential contributions to the EU community
tr Kıyafetinizden, Oxford' a gittiğinizi ve genelde...... insanların böyle giyindiğini düşündüğünüzü söyleyebilirim
en By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever...... and actually think human beings dress like that
tr Hep Oxford' u özlerdi
en He always missed Oxford
tr Geç anlayan Ethan, Oxford' ta dilbilim mi okuyor?
en Slow Ethan' s teaching linguistics at Oxford?
tr Oxford Caddesi' nde kalıyor
en She' s staying at ‧ Oxford Street
Gösterilen sayfa 1. 73 bulundu cümleler eşleşen ifade Oxford.0,186 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.