Içine Çeviriler İngilizce:

  • History of Russia   

"Rusya tarihi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin' in ticari ilişkileri ilerletme ve savunma, enerji ve finans alanlarında işbirliğini geliştirme amaçlı Pazartesi günkü tarihi Ankara ziyaretinde Türkiye ile Rusya arasında altı adet anlaşma imzalandıRussia and Turkey signed six agreements Monday during President Vladimir Putin 's historic visit to Ankara, expected to boost bilateral trade relations and co-operation in areas such as defence, energy and finance
Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Salı günü Belgrad' da bir Sırp yetkilinin deyimiyle " tarihi bir ziyaret " gerçekleştirdi ve bazı güzel haberler de verdiRussian President Dmitry Medvedev paid what one Serbian official described as an " historic visit " to Belgrade on Tuesday and doled out some goodies
Rusya' nın tanınmış Ossipov Ulusal Akademik Halk Sazları Orkestrası ‧ ylül ve ‧ ylül tarihlerinde Atina' daki Herod Atticus Tiyatrosunda iki konser verdiRussia 's renowned Ossipov National Academic Folk Instruments Orchestra held two performances at the Herod Atticus Theatre in Athens on ‧ eptember and ‧ eptember
O tarihte ülkede görevde olan Sosyalist liderliğindeki hükümet, bu ziyaret sırasında Rusya ile iki büyük enerji anlaşması daha- Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesi ve Burgaz- Dedeağaç petrol boru hattı- imzalamıştıThe country 's Socialist-led government at the time struck two other major energy deals with Russia-- on the South Stream gas pipeline project and the Burgas-Alexandroupolis oil pipeline-- during that visit
Grossman, gözden geçirmede standartların karşılanmadığının ortaya çıkması halinde, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve ABD' den oluşan altı üyeli Temas Grubu' nun yeni bir müzakere tarihi belirleyeceğini söylediGrossman said that if the review finds that the standards have not been achieved, the six-member Contact Group, including Britain, France, Germany, Italy, Russia and the United States, would set a new date for talks
Şarkıcının ‧ ayıs tarihlerinde Rusya başkentinde yapılacak yarışmadaki rakipleri arasında Fransız şarkıcı Patricia Kaas da yer alacakAmong her rivals in the May ‧ th to ‧ th competition in the Russian capital will be French singer Patricia Kaas
Rusya, Güney Osetya' ya sadece Rusya ile yaşanan beş günlük çatışmanın başladığı tarih olan ‧ ğustos' tan önce Gürcistan' da görev yapmakta olan sekiz AGİT askeri gözlemcisinin tekrar giriş yapabileceğini söylüyorRussia says that only the eight OSCE military monitors who were operating in Georgia prior to the outbreak of its five-day conflict with Russia on August ‧ th could re-enter South Ossetia
Rusya cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti Türkiye' nin ilk nükleer santralini kurma konulu tarihi bir anlaşmayla sonuçlandıA trip to Turkey by Russia 's president yields a landmark deal on building Turkey 's first nuclear power plant
Belgrad ve Priştine' den üst düzey yetkililer, bitim tarihi ‧ ralık' tan önce anlaşma sağlanması konusunda yaygın şüphelerin olduğu bir dönemde, Pazartesi günü Avusturya' nın spa kenti Baden' de müzakerelere arabuluculuk yapan AB- ABD- Rusya troykasıyla üç günlük bir toplantıya başladılarSenior Belgrade and Pristina officials began a three-day meeting with the EU-US-Russian troika mediating the negotiations in Austria 's spa town of Baden on Monday, amid widespread scepticism about the chances for an agreement by the December ‧ th deadline
Salı günü, Sırbistan Başbakanı Vojislav Kostunica Rusya' nın Ahtisaari planını " tarihi bir vetoyla " suya düşüreceğini belirten bir açıklamada bulunduOn Tuesday, Serbian Prime Minister Vojislav Kostunica issued a statement saying Russia would scuttle the Ahtisaari plan with a " historic veto "
Fin televizyonuna verdiği demeçte Ahtisaari, Sırbistan seçim tarihini bu yıl sonu olarak belirlediği takdirde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya' dan oluşan altı üyeli Temas Grubu' nun statü kararının takvimini gözden geçirebileceğini söylediIf Serbia sets an election date for the end of this year, the six-member Contact Group-- consisting of the United States, United Kingdom, France, Germany, Italy and Russia-- might reconsider the timetable for the status decision, Ahtisaari told Finnish TV
Kostunica, “ Rusya’ nın, Güvenlik Konseyinde Ahtisaari’ nin Sırbistan’ ı bölmeye, devlet sınırlarımızın insafsız bir biçimde yeniden düzenlenmesine yönelik planını veto ederek, Sırbistan topraklarının yüzde ‧ ’ inin acımasızca çalınmasına karşı çıkması, ülkemiz ve halkımız için derin bir tarihi anlam taşımaktadır ", dedi" A Russian veto in the Security Council of Ahtisaari 's plan for tearing Serbia apart, for the ruthless rearrangement of our state borders, and Russia 's veto of the brutal stealing of ‧ % of Serbian territory is in the deepest sense historic for Serbia and its people, " he said
İngilizce olarak yayınlanan Nine o’ clock gazetesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı Victor Lupu ise şöyle diyor: " Tarihi gerçekleri, Ribbentrop- Molotov anlaşmasını ve SSCB' nin ‧ yılında Besarabya' yı teslim etmesi yönünde Romanya' ya verdiği ültimatomu düşünürsek, Rusya' nın Cumhurbaşkanı Basescu' nun açıklamalarına verdiği tepkinin abartılı olduğunu görürüz. "" The Russian reaction to President Basescu 's statements is overblown if we take into consideration the historical facts, the Ribbentrop-Molotov agreement and the ‧ ultimatum which addressed Romania to cede Bessarabia, " Victor Lupu, deputy chief editor with the English language daily Nine o’ clock, told SETimes
Rusya Cumhurbaşkanı Tarihi Ziyaret İçin Türkiye' deRussian President Makes Landmark Visit to Turkey
Bu, Avrupa şarkı yarışmasının ‧ yıllık tarihinde Rusya' nın kazandığı ilk zafer olduIt was Russia 's first-ever title in the pan-European musical competition 's ‧ year history
Borisov Sırbistan' a % ‧ ile % ‧ arasında bir hisse teklif etmiş ve Sırp hükümetinden Rusya Başbakanı Vladimir Putin' in Bulgaristan' ı ziyaret edeceği ‧ asım tarihinden önce yanıt vermesini istemişti. (Nacional, Index. hr, STA, Vesti. bg, Darik, BlicBorisov offered Serbia a stake of between ‧ % ‧ % and requested a reply from the Serbian government before November ‧ th, when Russian Prime Minister Vladimir Putin visits Bulgaria. (Nacional, Index. hr, STA, Vesti. bg, Darik, Blic
" Öte yandan iki ülke, Moldova Cumhuriyeti toprakları konusunda da karşı karşıya, ki bu, Romanya' nın ulusal ve tarihi iddiaları ile Rusya' nın menfaatlerinin kesiştiği, karmaşık bir konu. "" Furthermore, the two countries confront each other on the Republic of Moldova 's terrain, which has become a complicated crossroads of Romania 's national and historical claims and Russia 's interests, " Fratila added
Bu tarihten sonra, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve ABD' den oluşan altı ülkeli Temas Grubu' nun müzakerelerin sonucu hakkında BM' ye rapor vermesi gerekiyorAfter that, the six-nation Contact Group, comprised of Britain, France, Germany, Italy, Russia and the United States, must report to the UN on the results of the negotiations
Müzakerelerin sona ereceği ‧ ralık tarihi hızla yaklaşırken, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Perşembe günü " sabır " çağrısında bulunduWith the December ‧ th deadline for the conclusion of the talks approaching fast, Russian President Vladimir Putin called for " patience " on Thursday
Ancak Rusya ve Batılı ortaklar ‧ sonunun müzakerelerin bitmesi için kesin tarih olup olmadığı konusunda hala farklı görüşlere sahiplerHowever, Russia and the Western partners still differ as to whether the end of ‧ is the ultimate deadline for the end of the negotiations
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, heykele yapılanlardan ötürü üzüntüsünü dile getirerek, bu tür eylemlerin " tarihi dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım ilişkilerini paylaştığımız Bulgar halkının büyük kısmının tutumunu yansıtmadığını " belirttiIn a statement, the Russian Foreign Ministry expressed regret over what was done to the monument, adding these actions " do not reflect the attitude of the broad layers of the Bulgarian people, with whom we share historic relations of friendship, co-operation and mutual assistance "
Doğum tarihi ‧ Eylül ‧, Gürcistan...... RusyaBorn September ‧, ‧ ‧.Georgia, Russia
Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç ‧ ğustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev' in bu sonbaharda yapacağı ziyaretin bir çok açıdan tarihi olacağını söylediRussian President Dmitry Medvedev 's visit to Belgrade this fall will be a historic visit in many respects, Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic said on Monday (August ‧ th
Gösterilen sayfa 1. 8014 bulundu cümleler eşleşen ifade Rusya tarihi.1,234 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.