Içine Çeviriler İngilizce:

  • Sex and the City   
     
    Sex and the City (dizi)

"Sex and the City" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Affedersiniz, az önce Sex and the City' yi izlemedim demedim mi?
en Sorry.Did I just say that I had not seen Sex And The City?
tr Çünkü ben de Sex and the City' deki kadınları seviyorum
en Because I' m fucking those bitches From Sex and the City
tr Sex and the City' de " kim, kim olurdu" yu oynuyoruz
en We' re playing " who would be who " in Sex And The City
tr Sex and the City' de " kim, kim olurdu" yu oynadık
en We played " who would be who " in Sex And The City
tr Sex On The Beach
en The Sex On The Beach
tr Barmene " Sex on the Beach " diyeyim diye mahsus mu bu içkiyi ısmarladın?
en Did you purposefully order a " Sex on the Beach " just so I' d say it to the gay bartender?
tr Sex On The Beach
en The Sex on the Beach
tr Tıpkı mavi lagüne benziyor.-- İki kolalı Jack Daniel' s ve Sex on the beach. Teşekkürler
en Like a Blue Lagoon... two Jack Daniel' s with Coke and a Sex on the Beach, thank you
tr The batmobile lost its wheel, and the Joker got away, hey!
en On if the profits from our china deal going up is arousing to you
tr Macarthur üyesi ve Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence (Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Bağımsızlık Mücadelesi) adlı kitabın yazarı Aliza Marcus, " Son birkaç aydır gerçekleşen tutuklamalardan önceki iki buçuk yıl, siyasi aktivistlere yönelik muazzam siyasi baskılarla geçti. Son iki yıl içinde ‧ binden fazla insan tutuklanarak cezaevine kondu. " dedi
en " The arrests over the past few months were preceded for the past two and a half years by enormous political pressure on political activists, " notes Aliza Marcus, Macarthur fellow and author of Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence, adding that " upwards of ‧ people have been detained and imprisoned in the past two years. "
tr Sırp yönetmen Stefan Arsenijeviç' İn " Love and Other Crimes " (" Aşk ve Diğer Suçlar "), Bulgar Stephan Komandarev' in " The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner " (" Dünya Büyük ve Kurtuluş Köşeyi Dönünce ") ve Hollandalı yönetmen Marleen Gorris' in " Within the Whirlwind " (" Kasırganın İçinde ") (Belçika, Bulgaristan, Almanya ve Fransa ortak yapımı) adlı filmleri fondan faydalanacak
en Serbian director Stefan Arsenijevic 's " Love and Other Crimes ", Bulgarian Stephan Komandarev 's movie " The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner " and the Dutch director Marleen Gorris 's " Within the Whirlwind " (a co-production of Belgium, Bulgaria, Germany and France), will receive CoE funding
tr Ölmüş olacak... and I chose the life
en It was the death... and I chose the life
tr Çocukken Jack and the Beanstalk' taki dev gibi gelirdi bana
en When I was a kid, he was the giant in " Jack and the beanstalk. "
tr Peki ya " The Flawed Light of Love and Grief " hakkında ne diyorsun?
en How about The Flawed Light of Love and Grief?
tr Kararınızı bir kağıt parçasına yazın, katlayın ve şapkanın içine atın. and stick it in the hat
en Jot down your vote on a piece of paper, fold it up, and stick it in the hat
tr & Resimlerin değiştirilme aralığı: (qtdt-format) Please do not change the quotes (') and translate only the content of the quotes
en & Change images every
tr " The Sound and the Fury " hakkında yazdığım eski ödevim
en Oh, it' s my old paper on The Sound and the Fury
tr Düzenli ifadeniz geçersiz. ' Look Ahead ' düzenli ifadesi son alt ifade olmalıdır. Translators, feel free to add yourself in the text below, asking for a postcard;-), also feel free to add a section saying Translators. Kind regards, and thanks for your work-Jesper
en Your regular expression is invalid. 'Look Ahead ' regular expression must be the last sub expression
tr Radyo Rock dinliyorsunuz ve karşınızda Kont, Rock' un doruklarındaki...... eğlencemize doğru geri sayımımıza başlıyoruz, All Day and All of the Night
en You are listening to Radio Rock and I' m the Count, and I' m counting on you, as we count down to ecstasy and rock all day and all of the night
tr The ‧ m- euro investment will enable annual production of ‧ m litres of beer and beverages
en The ‧ m-euro investment will enable annual production of ‧ m litres of beer and beverages
tr Mr Stepanak, kontrol odasına gelir misiniz lütfen? ¶ Come all ye young fellows who follow the sea ¶ Yo- ho and blow the man down ¶ It' s time to be bathing Lieutenant Marty ¶ Yo- ho and blow the man down ¶ Oh, give me a plank that looks down on the sea ¶ Yo- ho and blow the man down ¶ It' s a short little walk bound for eternity ¶ Yo- ho and blow the man down ¶ Blow that nutso kooky punk back downtown
en Mr Stepanak, would you come to the control room, please? \ xB‧ Come all ye young fellows who follow the sea \ xB‧ Yo- ho and blow the man down \ xB‧ It' s time to be bathing Lieutenant Marty \ xB‧ Yo- ho and blow the man down \ xB‧ Oh, give me a plank that looks down on the sea \ xB‧ Yo- ho and blow the man down \ xB‧ It' s a short little walk bound for eternity \ xB‧ Yo- ho and blow the man down \ xB‧ Blow that nutso kooky punk back downtown
tr Güzel melodilerle ve bitişiyle bir çok insanı etkiledi.Bütün bir tecrübeydi. " oh, the nice tunes " and " oh, I like that bit at the end "
en It touched very many people all over the world in ways that could not simply be put down * the fact * that: " oh, the nice tunes " and " oh, I like that bit at the end "
tr Ben de yıllar önce bir kere yapmıştım, " Death and the Maiden" dı sanırım
en Oh, I did one of those years ago, after " Death and the Maiden, " I think
tr Merhaba. " The Jack and Emily Şov " a hoşgeldiniz
en Hi, and welcome to " The Jack and Emily Show. "
tr Yönetmenliğini Bulgar Stefan Komandarev' in yaptığı " The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner " (" Dünya Büyük ve Kurtuluş Köşeyi Dönünce ") adlı film, Minsk' te düzenlenen
en The movie " The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner ", directed by Bulgarian Stefan Komandarev, won the Grand Prize award at the ‧ th International Film Festival in Minsk
Gösterilen sayfa 1. 2570 bulundu cümleler eşleşen ifade Sex and the City.0,822 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.