Içine Çeviriler İngilizce:

  • onyx   
    (noun   )

"balgam taşı" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Balga gittigini sanyordum
en I thought you were fishing
tr Balgam mı bu?
en Oh, wait.Is that poop?
tr Bütün gece çığlıklar atıp, oraya buraya balgam fırlatıyorlar
en The shrieking all night and the projectile phlegm
tr Hiç kimse!Şimdi istediğini yap, seni gidi koca balgam!
en Now do something, you fat- boobed dunce!
tr Şu balgam olayından mı bahsediyorsun?
en That pituitary case?
tr Tuzlu su ve sirkeyle bir çözümü var, balgamı kesmeye yardımcı olur
en There' s a solution of salt water and vinegar that can help cut that
tr Syd' in balgam fobisi vardır
en Syd has a phlegm phobia
tr Balgamla tıkıyor
en Clogs me up With phlegm
tr Birinin ayakkabısının altında balgam mı var?
en Someone have poop on their shoe?
tr Gece ikiden beri ateşim artarak yükseliyor...... ve endişe verici derecede balgam üretiyorum
en My fever has been tracking up exponentially since ‧ a.M...... and I am producing sputum at an alarming rate
tr Sadece domino taşlarını harekete geçirdiğini biliyordum
en Just knew that you knocked over a domino
tr O ve onun sarhoş arkadaşı pencereme taş atıyorlardı
en Him and his little playmate, legless, chucking clods at my window
tr Hiçbir şey bırakmadan...... sadece pencere kenarındaki birkaç taş dışında
en Nothing left...... but some damn rocks on a windowsill
tr Burası, taşıma gemisi, Lakul
en This is the transport ship Lakul
tr O yüzden neden buraya taşınasın ki?
en So why the hell should you move?
tr Bulgaristan Hükümeti Balkan Air Tours' un yeni Bulgar hava taşıma şirketi olacağını duyurdu
en Balkan Air Tours will be the new Bulgarian air carrier, the government announced
tr Burada yılbaşında, ‧ yıl önce bugün...... bu odada taşa dönmüş olan...... büyük tanrıça Diana' yı hayata geri getirmek için...... beraberiz
en We' re communing here on New Year' s Eve... to bring to lif e the great goddess Diana, who was turned into stone in this very room... ‧ years ago today
tr Borneo Mağara' ları dünyanın en büyük yeri arasındadır.Ve hala, her yıl kireç taşını aşındıran yağmur sularıyla beraber büyümeye devam eder
en These Bornean caves are among the biggest in the world and they' re still getting bigger as each year rainwater eats away a little more limestone
tr Döşeme taşı
en Yeah.This is flagstone
tr O taşı kaldırırsan çarpılmaktan korkmaz mısın?
en Aren' t you afraid God will paralyze you if you lift that stone?
tr Siz herhalde yeni taşındınız?
en So, you just moved in?
tr Soo- jung taşla vurdu ve düşmesine sebep oldu
en Soo- jung hit it with a stone and made it fall
tr Sanırım başka taşıma şirketi ve galerileri dolaşmak zorunda kalacağım
en I guess I will just have to keep it to home deliveries and gallery purchases
tr Fosilleşen vücutları, kabukları ve iskeletleri...... şimdilerde Asya, Avrupa ve Amerika' nın arazilerini kaplayan...... kireç ve tebeşir taşına dönüşür
en Their fossilised bodies, shells and skeletons... form the limestone and chalk that now covers huge tracts... of Asia, Europe and the Americas
tr Hacımuhamedoviç, " Köprü sismik aktivite, destek taşlarının kayması, yakınlardaki karayolu çalışmaları veya ‧ öncesindeki orijinaline benzetme amaçlı yapım çalışmalarındaki bazı kusurlardan dolayı çatlıyor olabilir. " dedi
en " The bridge may be cracking due to seismic activity, shifting of support stones, roadwork nearby or some irregularity in construction aimed at replicating the pre ‧ original, " says Hadzimuhamedovic
Gösterilen sayfa 1. 3155 bulundu cümleler eşleşen ifade balgam taşı.0,93 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.