Içine Çeviriler İngilizce:

 • invite       
  (verb   )
   
  To ask someone to engage in an instant conversation.
   
  ask for the presence or participation of someone
 • ask           
  (verb   )
 • bid       
  (verb, noun   )
 • call           
  (verb, noun   )
 • call in   
  (verb   )
 • challenge   
  (verb, noun   )
 • cite   
  (verb   )
 • convoke   
  (verb   )
 • court         
  (verb, noun, adjv   )
 • invoke     
  (verb   )
 • to invite   
 • to summon   

"davet etmek" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Bayanlar baylar.İlk danslarını etmek üzere Bay ve Bayan Jack Fuller' i davet ediyorum
en Ladies and gentlemen, for the first time, Mr. and Mrs. Jack Fuller!
tr Beni içeri davet etmektense tüm geceyi burada dikilerek mi geçireceksin?
en So you' d really rather stay out here all night than invite me in?
tr Sanki beni davet etmek istemiyormuşsun gibime geldi.- Hayır, isterim
en I feel like you' re not trying to invite me
tr Sizi bir partiye davet etmek istiyorum.
en I want to invite you to a party.
tr Onlara gerçeği anlatacak benim gibi insanları davet etmekle ilgilenmiyorlar
en They are not interested in inviting people like me, who would tell them the truth, " he said
tr Onun yerine teskin etmek için Noel gecesi...... okul müdiresini eve davet etti
en No he actually called headmistress quellerAt home at night on christmasve
tr Cannoli' yi davet etmek?
en Have the Cannoli over?
tr Seni de davet etmek için aramıştım
en I' ve called to invite you for it
tr Bu dörtlükteki, ' açık işaretler ' ve ' yıldız konumları ' öbekleriyle Güneş' in galaksinin karanlık merkeziyle, bir doğru çizgi üzerinde yükselmesini öngörüyor, bir ani değişiklikler çağını davet etmekte
en In this quatrain, the words, ' clear signs ' and ' fixed stars ' to the sun, in line rises in the dark center of the Milky Way, an era of change ' notice
tr Annemin doğum günü partisine davet etmek için geldim
en I' ve come to invite you to mum' s birthday party
tr Hatırlıyorum plajdaydım ve...... beni ta Santiago' dan beraber film seyretmeye davet etmek için aramıştı
en I was at the beach, and he called me from Santiago to invite me to the movies
tr Hırvatistan, Arnavutluk ve Makedonya İttifaka üyelik daveti almayı umut etmelerine karşın, Makedonya' nın bu hedefi devam etmekte olan isim anlaşmazlığı yüzünden Yunanistan tarafından veto edilebilir
en Croatia, Albania and Macedonia are hoping for invitations to join the Alliance, although Macedonia 's bid may be vetoed by Greece due to the ongoing name dispute
tr Bu daveti kabul etmek niyetinde değilim
en I don' t intend to accept his invitation
tr Yetkili, azınlıkların korunmasının çözüm için ön şart olduğunu belirterek Kosova' nın Sırp azınlık temsilcilerini yaklaşık iki yıldır boykot etmekte oldukları siyasi yaşama yeniden katılmaya davet etti
en He made it clear that protection of minorities was a prerequisite for a solution, and called on representatives of the Serb minority in Kosovo to rejoin political life, which they have boycotted for nearly two years
tr Sizler erkek arkadaşlarınızı da davet etmek ister misiniz?
en Do you guys wanna invite some guys over?
tr Burns, BH cumhurbaşkanlığı üyelerini DBA' nın ‧ uncu yıldönümünü kutlama törenlerine katılmak üzere ‧ asım' da Washington' a davet etmekle birlikte, yönetimde o tarihe kadar bir değişim vizyonu görülmesinin beklendiğini de vurguladı
en Burns invited the BiH presidency members to visit Washington on ‧ ovember to participate in a ceremony marking the ‧ th anniversary of the DPA, while stressing that the leadership is expected to show a clear vision for change by then
tr Kurallara göre her daveti kabul etmek zorundasın
en The rules say you have to accept every challenge
tr Birbirimize karşı olan hislerimizi birilerine ispat etmek için,... bön bön bakan bir yığın yabancıyı davet etmek zorundayız
en You have to invite a bunch of strangers to gawk at us to somehow prove our feelings for each other
tr Şimdi kendilerini takdim etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum...... Gordon Gekko
en But now he is here, So I welcome the man himself... the initiate Gordon Gekko
tr Sizi buraya yemek yemek ve sohbet etmek için davet ettim
en I invited you here for a meal, some conversation
tr Saraya hiç gittiniz mi?... Latin amatör balo salonu dans yarışmasına davet etmek istiyorum
en You been to the Palace yet?... the tenth annual Latin ballroom... amateur dance contest
tr İzninizle sizi bu akşamki yemeğe davet etmek istiyorum
en Allow me to invite you to dinner, my dear Fernand
tr Ve şimdi, son Ghostwood projesi ile birlikte...... vatanını kaybetmek üzere olan bu şirin yaratığı sizlere takdim etmek üzere...... Bay Tim Pinkle' ı davet ediyorum
en And now, to introduce you to an endangered little critter, whose home is presently under attack by the proposed Ghostwood development project, Mr. Tim Pinkle
tr Bak, düşünüyordum da, eğer Monica için sorun olmazsa...... Amy' i Şükran Günü' ne davet etmek istiyorum
en Look, I was thinking, if it' s okay with Monica...... I would Iike to invite Amy to Thanksgiving
Gösterilen sayfa 1. 13538 bulundu cümleler eşleşen ifade davet etmek.5,596 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.