Içine Çeviriler İngilizce:

  • egypt   

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

eski Mısır dili.egypt

"eski Mısır dili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Bana katlanıyorsunuz çünkü... eski Mısır dilini okuyup yazabiliyorumWell, you put up with me because I can
Aynı zamanda Abydos dilinde ve Eski Mısırca' da da öyleIt' s also Abydonian and ancient Egyptian
Eski Mısır dili buI recognise the Egyptian
" Mısır dilini iyi bilmeyen " biri için... " medou ene ere comete "In the sense of " I don' t speak Egyptian very well "...... it' s " medou ene ere comete "
Mısır dilini yazıp, okuyabiliyorumI can read and write Egyptian
Eski Mısır' dakilere benzeyen şeker bazlı ağda yapıyorlardıThey had this sugar- based wax which is similar to what they used in ancient Egypt
Eski filmlerden kiralardık...Mısır patlatırdıkWe used to rent old movies... make popcorn
Eskiden mısır yetiştirirdikWe used to grow maize
Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Mısır' ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek' in Şubat ayında devrilmesinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Güneydoğu Avrupalı üst düzey yetkili olduKosovo Foreign Minister Enver Hoxhaj has become the first senior Southeast European official to visit Egypt since the February fall of its former President Hosni Mubarak
Bir kez eski Mısır' da denenmişOnce practiced in ancient Egypt
Böyle bir soykırıma ne firavunlar (eski Mısır' daki), ne Hitler ne de Mussolini (İtalyan faşist lider Benito) zamanında rastlanmamıştır, " şeklinde iddialarda bulunduSuch a genocide was never seen in the time of the pharaohs (of ancient Egypt), nor of Hitler nor of (Italy 's fascist leader Benito) Mussolini, " alleged Mehmet Elkatmis, a deputy of the ruling AKP party and a member of Turkey 's human rights commission
Eski bakan Mısır' da gelişen olaylara atıfta bulunarak, " Neler olacağını göreceğiz. " dedi" We will have to see how it will come out, " he said, referring to the developing events in Egypt
En son fasulyelye mısır ekmeği yaptığında...... eski kız arkadaşın buradaydıLast time you made your chili and corn bread...... your ex- girlfriend was here
Okuduklarıma göre... dostumuz sadece en kötülere uygulanan... eski Mısır lanetlerinin en kötüsü Hom- Dai ' yle cezalandırılmışAccording to my readings...... our friend suffered the Hom- Dai, the worst of all ancient Egyptian curses...... one reserved only for the most evil of blasphemers
İllüminati' nin benimsediği bir Eski Mısır sembolüEgyptian symbol adopted by the illuminati
Eski siyah beyaz filmleri izleyip...... patlamış mısır yemeyi severimI like to watch old black- and- white movies and eat popcorn
Aklıma eski bir Mısır duasından başka bir şey gelmiyorAside from an old Egyptian blessing, I can' t think of a thing
Luthor Şirketi eski mısır fabrikasını aldığından beri babanla dostumdurI' ve been friends with your father...... ever since LuthorCorp bought the old creamed- corn plant
Devrim Mısır' a yayıldığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek' e istifa çağrısında bulunan ilk uluslararası lider oldu ve Orta Doğu uzmanı Dr. Elliot Hentov' a göre bu karar iktidardaki AKP' nin " Mübarek ile ilişkisinin soğuk " olmasıyla daha da kolaylaştıAs revolution unfolded in Egypt, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan became the first international leader to call for former President Hosni Mubarak to step down-- a decision made easier by the fact that the ruling AKP 's " relationship with Mubarak was icy ", according to Middle East expert Dr. Elliot Hentov
Osmanagiç, Visocica Dağı' nın aslında Mısır' daki Keops' tan daha büyük ve çok daha eski bir piramit olduğu yönündeki iddialara BH' deki neredeyse bütün gazeteci ve bilim adamlarından alaylı tepkiler almasına karşın çalışmalarını sürdürüyorOsmanagic labours on despite mockery from almost all journalists and scientists in BiH when he claims Mt. Visocica is actually an ancient pyramid, larger and much older than Cheops in Egypt
Eski bir Mısır duası mı?An old Egyptian blessing?
Gösterilen sayfa 1. 19260 bulundu cümleler eşleşen ifade eski Mısır dili.7,19 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.