Içine Çeviriler İngilizce:

  • egypt   

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

"eski Mısır dili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Bana katlanıyorsunuz çünkü... eski Mısır dilini okuyup yazabiliyorum
en Well, you put up with me because I can
tr Aynı zamanda Abydos dilinde ve Eski Mısırca' da da öyle
en It' s also Abydonian and ancient Egyptian
tr Eski Mısır dili bu
en I recognise the Egyptian
tr Mısır dilini yazıp, okuyabiliyorum
en I can read and write Egyptian
tr " Mısır dilini iyi bilmeyen " biri için... " medou ene ere comete "
en In the sense of " I don' t speak Egyptian very well "...... it' s " medou ene ere comete "
tr Eski Mısır' da ebedi yaşamın simgesidir
en It' s an ancient Egyptian symbol for eternal life
tr SETimes' a verdiği demeçte uzman, " Bu tereddüt, Bahreyn' deki rejimin ayakta kalma gücünün eski Mısır rejiminden daha fazla olduğu anlayışını da yansıtıyor olabilir. Böyle bir durumda sert açıklamalar yapmak akıllıca olmaz. " dedi
en " This hesitance might also reflect an understanding that the regime in Bahrain is better able to survive than the former Egyptian regime, which would make strong statements ill-advised, " he told SETimes
tr Okuduklarıma göre... dostumuz sadece en kötülere uygulanan... eski Mısır lanetlerinin en kötüsü Hom- Dai ' yle cezalandırılmış
en According to my readings...... our friend suffered the Hom- Dai, the worst of all ancient Egyptian curses...... one reserved only for the most evil of blasphemers
tr Ve hepsinde de genelde sevilmiş, sadece eski Mısır' ın son dönemleri hariç...Orada, bir hikayeye göre, Ra tarafından insanlığı... yoketmeye gönderilmiş
en And she' s pretty loved in all of it, except for a late period in ancient Egypt... where, according to one story, she was sent by Ra... to destroy mankind
tr Eskiden mısır yetiştirirdik
en We used to grow maize
tr En son fasulyelye mısır ekmeği yaptığında...... eski kız arkadaşın buradaydı
en Last time you made your chili and corn bread...... your ex- girlfriend was here
tr Eski Mısır' dakilere benzeyen şeker bazlı ağda yapıyorlardı
en They had this sugar- based wax which is similar to what they used in ancient Egypt
tr Devrim Mısır' a yayıldığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek' e istifa çağrısında bulunan ilk uluslararası lider oldu ve Orta Doğu uzmanı Dr. Elliot Hentov' a göre bu karar iktidardaki AKP' nin " Mübarek ile ilişkisinin soğuk " olmasıyla daha da kolaylaştı
en As revolution unfolded in Egypt, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan became the first international leader to call for former President Hosni Mubarak to step down-- a decision made easier by the fact that the ruling AKP 's " relationship with Mubarak was icy ", according to Middle East expert Dr. Elliot Hentov
tr Şu sizin eski Mısır bilimciniz Wilding yapmış olmalı
en It must' ve been your egyptologist, Wilding
tr Eski bir Mısır duası mı?
en An old Egyptian blessing?
tr Eski filmlerden kiralardık...Mısır patlatırdık
en We used to rent old movies... make popcorn
tr Osmanagiç, Visocica Dağı' nın aslında Mısır' daki Keops' tan daha büyük ve çok daha eski bir piramit olduğu yönündeki iddialara BH' deki neredeyse bütün gazeteci ve bilim adamlarından alaylı tepkiler almasına karşın çalışmalarını sürdürüyor
en Osmanagic labours on despite mockery from almost all journalists and scientists in BiH when he claims Mt. Visocica is actually an ancient pyramid, larger and much older than Cheops in Egypt
tr Peek, Eski Mısır' la başla
en Peek, start with ancient Egypt
tr Eski lider Galeb' i aralarında İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Libya lider Muammer Kaddafi, eski Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Nasır, eski Hindistan Başbakanı Cavaharlal Nehru ve Hollywood yıldızları Elizabeth Taylor ve Richard Burton gibi çeşitli siyasi ve ünlüleri ağırlama mekanı olarak da kullanmıştı
en He also used the Galeb as a venue to entertain a number of politicians and celebrities, including British Prime Minister Winston Churchill, Libyan leader Muammar al-Gaddafi, former Egyptian President Abdel Nasser, former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Hollywood stars Elizabeth Taylor and Richard Burton
tr İllüminati' nin benimsediği bir Eski Mısır sembolü
en Egyptian symbol adopted by the illuminati
Gösterilen sayfa 1. 19248 bulundu cümleler eşleşen ifade eski Mısır dili.3,598 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.