Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdi
en Confirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
tr Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?
en Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
tr Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyor
en In line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
tr Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşer
en Proper etiquette would be to offer your name in return
tr O yüzden, kurallara uygun şekilde,Bu kavgada tek bir şey yok. Silah kullanmak yok
en Therefore, with proper respect for the rules, this fight is engaged with only one rule-- no weapons
tr Böyle itmek kurallara uygun mu?
en Darrell, is pushing on the last cup legal?
tr İstanbul Borsası' na Şeriat Kurallarına Uygun İslami endeks geldi
en Sharia Islamic index added to Istanbul Stock Exchange
tr Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ‧ asım Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‧ yılının ilk çeyreğinde helal gıdalar- İslami beslenme kurallarına uygun gıdalar- için standartlar getirileceğini söyledi
en Turkish Industry and Commerce Minister Zafer Caglayan said on Wednesday (November ‧ th) that standards for halal foods-- foods that comply with Islamic dietary laws-- will be introduced in the first quarter of
tr İşleri kurallara uygun hale getirmek benim seçimimdi
en It was my choice to return things to a strictly professional level
tr Sırbistan Kentler ve Belediyeler Daimi Konferansı başkanı Corce Staniciç' e göre, bazı belediyeler AB standartlarına uygun kural ve yönetmeliklerin konması konusunda merkezi idare ile görüşme halinde
en According to Djordje Stanicic, president of the Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia, some municipalities are in talks with the central administration regarding the introduction of rules and regulations in accordance with EU standards
tr Salı günkü yorumlarında Ungureanu, Romanya' nın yargı ve çevre konularındaki tedbirleri uygulamakta ve rekabet kurallarını AB standartları ve normlarına uygun hale getirmekte biraz geri kaldığını kabul etti
en In his comments Tuesday, Ungureanu acknowledged that Romania is lagging behind slightly in the implementation of judicial and environmental measures and in bringing competition rules in line with EU standards and norms
tr Bu da, malların BH' den Hırvatistan' a kurallara ve diğer bütün AB ülkelerine uygun şekilde ihraç edileceği anlamına geliyor. " dedi
en This means that goods will be exported from BiH to Croatia according to the rules and all other EU countries, " Sucic said
tr Dedektif Messer' ın kanıt toplama yöntemlerinin, laboratuarımızın...... kurallarına uygun olduğuna eminim
en I' m sorry.All right, thanks for letting me know. You okay?
tr Teklif kurallara uygun
en The challenge is worthy
tr AB ayrıca Podgorica' nın AB tarafından desteklenen ve referandum sürecinin kurallarını belirleyen Venedik Komisyonu kararlarına uygun davranması konusunda da ısrar ediyor
en It also insists that Podgorica should follow the conclusions of the Venice Commission, an EU-supported body that is drawing up rules for the referendum process
tr Yetkili bütün siyasi partileri kampanyalarını şiddet veya hoşgörüsüzlüğü kışkırtmaksızın, belirli kurallara uygun şekilde yürütmeye çağırdı
en He appealed to all political parties to campaign according to established rules, without provoking hatred or intolerance
tr Evlenme ilanını yakında açıklar ve her şeyi kurallara uygun yaparlarsa değil
en Not if the banns are read soon and all' s done right and proper
tr Referandum kurallarına göre, Karadağ' ın Sırbistan ile üç yıl önce kurulmuş olan gevşek birliğinden ayrılabilmesi için, uygun seçmenlerin en az yüzde ‧ sinin Pazar günkü seçimlere katılması ve bunların yüzde ‧ inin Karadağ' ın bağımsızlığından yana oy kullanmaları gerekiyor
en Under referendum rules, at least ‧ per cent of eligible voters must participate in Sunday 's poll and ‧ per cent of them must vote in favour of independence for Montenegro to be able to pull out of its loose union with Serbia, established three years ago
tr Bu yüzden küçük Vincent' a yardım etmemiz.. kurallarımıza göre pek de uygun olamayacaktır
en " Vincent' s case seems to be one of simple abandonment... and as such, he' s ineligible for aid. "
tr O kalenin kurallara uygun olmasını hayal bile edemiyorum
en I can' t imagine that castle' s up to code
tr Kurallara uygun bir ilk temas kuralım
en Let' s try to make first contact the right way
tr Kurallara uygundu
en It was a clean shooting
tr Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyor
en Chris, this is not going by the book
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.5,328 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.