Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük hayvanlarla ilgili Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

"hayvanlarla ilgili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Evet.Peşine düştüğüm hayvanla ilgili
en Yeah, it' s about the animal I' m tracking
tr Her kapıda, bitki ve hayvan sağlığıyla ilgili kalıcı donanım olması gerekecek
en Each crossing will be required to provide permanent phyto-sanitary and veterinary controls
tr Hayvanlarla insanlar, psişikler arası bağlantıyla ilgili vakalar var
en There are cases of psychic connections between people and animals, elementals, telepaths
tr Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sırp Cumhuriyeti Çiftçiler Birliği üyelerinden Miso Maljciç, " Kuraklık, mısır tarlalarını da vuracak, ki mısır, hayvan yemi üretiminin en önemli girdisi konumunda
en " The drought will devastate the fields of corn, which is the most important cereal for animal feed, " Miso Maljcic of the Farmers ' Association of RS told SETimes
tr Endişelenme, hayvanlarla ilgili bir olay değil
en Don' t you worry, it' s not animal- related
tr Archer' la ilgili...Beyler, bu bir vahşi hayvan
en it' s Acher folks we got a wild animal coming through
tr Ürün ve hayvan üretimi, avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
en Crop and animal production, hunting and related service activities
tr Drobac Southeast European Times' a verdiği demeçte, " Bu yasalar hayvanların yararına olumlu değişiklikler getirmiş ve hayvanlar ve onlara yönelik muameleyle ilgili bilinç seviyesini artırmıştır
en " These laws have brought positive changes to the animals ' benefit and have raised the level of awareness of animals and their treatment
tr Hak savunucu grupları, Sırbistan' da hayvanların korunmasıyla ilgili bir yasal çerçevenin yavaş yavaş oturduğu konusunda hemfikirler
en Rights groups agree that a legal framework for the protection of animals is slowly taking hold in Serbia
tr Hayvan sahibi olmakla ilgili mi?
en A manuaI on owning animals?
tr Bu hayvanla ilgili gerçeği, yani aslında bir hayvan olmadığını bana söyleyebilirdin
en But you might also have admitted what you knew about this animal, that it wasn' t an animal at all
tr Bazı hak savunucuları ülke anayasasına hayvanların selametiyle ilgili bir madde eklemek için çalışıyor ve girişimi desteklemek için imza topluyorlar
en Some activists are working to add a provision on the well-being of animals to the country 's constitution and are gathering signatures to support the initiative
tr Afrika’ da geçen ve vahşi hayvanlarla ilgili bir şey mi?
en Is it set in Africa, and deals with fierce beasts?
tr AB, Bulgaristan ve Romanya' ya yönelik gıda ihracatıyla ilgili kuralları sıkılaştırarak, diğer Birlik üyesi ülkelere et, süt ve hayvan ihracatına kısıtlama getirdi. [ Getty Images ]
en The EU has tightened food export rules for Bulgaria and Romania-- restricting milk, meat and animal exports into other Union-member countries. [ Getty Images ]
tr Gıda güvenliği ve hayvan sağlığı politikası alanlarıyla ilgili müzakereleri başlatma kararıyla açılmış fasıl sayısı ‧ e yükselirken ‧ faslın sadece bir tanesi şartlı olarak kapatılmış bulunuyor
en The decision to begin discussions on the food safety and veterinary health policy area brought the total number of opened chapters to ‧ with only one of all ‧ provisionally closed so far
tr Kuşlarla, hayvanlarla ve yerlilerin alışkanlıklarıyla ilgili şeyler
en A great deal about birds and beasts and the habits of natives
tr Tesiste, Bulgar hükümeti ve AB' nin PHARE programının ortaklaşa finanse ettiği ‧ milyon avroluk modernizasyon projesi sonrasında hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili özel kontrol noktaları bulunuyor
en The facility has special inspection checkpoints for veterinary and phytosanitary control after the implementation of a ‧ m-euro upgrading project, co-financed by the Bulgarian government and the EU PHARE programme
tr Hayvan hakları savunucuları, yeni yasaların Sırbistan' daki hayvanların günlük yaşamlarına olumlu değişiklikler getirirken halkın hayvanlara karşı muameleyle ilgili bilincini artırmayı hedeflediğini söylüyorlar. [ Nikola Barbutov/SETimes ]
en New laws aim to bring positive changes to the day-to-day life of animals in Serbia while raising public awareness of their treatment, animal advocates say. [ Nikola Barbutov/SETimes ]
tr Üzerinde hayvan kanı var mı diye bakıyor
en He' s testing you for animal blood
Gösterilen sayfa 1. 15897 bulundu cümleler eşleşen ifade hayvanlarla ilgili.2,634 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.