Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük hayvanlarla ilgili Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

"hayvanlarla ilgili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Tesiste, Bulgar hükümeti ve AB' nin PHARE programının ortaklaşa finanse ettiği ‧ milyon avroluk modernizasyon projesi sonrasında hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili özel kontrol noktaları bulunuyorThe facility has special inspection checkpoints for veterinary and phytosanitary control after the implementation of a ‧ m-euro upgrading project, co-financed by the Bulgarian government and the EU PHARE programme
Hayvan sahibi olmakla ilgili mi?A manuaI on owning animals?
Bazı hak savunucuları ülke anayasasına hayvanların selametiyle ilgili bir madde eklemek için çalışıyor ve girişimi desteklemek için imza topluyorlarSome activists are working to add a provision on the well-being of animals to the country 's constitution and are gathering signatures to support the initiative
Ürün ve hayvan üretimi, avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleriCrop and animal production, hunting and related service activities
Hayvanlarla insanlar, psişikler arası bağlantıyla ilgili vakalar varThere are cases of psychic connections between people and animals, elementals, telepaths
Evet.Peşine düştüğüm hayvanla ilgiliYeah, it' s about the animal I' m tracking
Bu hayvanla ilgili gerçeği, yani aslında bir hayvan olmadığını bana söyleyebilirdinBut you might also have admitted what you knew about this animal, that it wasn' t an animal at all
Her kapıda, bitki ve hayvan sağlığıyla ilgili kalıcı donanım olması gerekecekEach crossing will be required to provide permanent phyto-sanitary and veterinary controls
Hayvan hakları savunucuları, yeni yasaların Sırbistan' daki hayvanların günlük yaşamlarına olumlu değişiklikler getirirken halkın hayvanlara karşı muameleyle ilgili bilincini artırmayı hedeflediğini söylüyorlar. [ Nikola Barbutov/SETimes ]New laws aim to bring positive changes to the day-to-day life of animals in Serbia while raising public awareness of their treatment, animal advocates say. [ Nikola Barbutov/SETimes ]
Endişelenme, hayvanlarla ilgili bir olay değilDon' t you worry, it' s not animal- related
AB, Bulgaristan ve Romanya' ya yönelik gıda ihracatıyla ilgili kuralları sıkılaştırarak, diğer Birlik üyesi ülkelere et, süt ve hayvan ihracatına kısıtlama getirdi. [ Getty Images ]The EU has tightened food export rules for Bulgaria and Romania-- restricting milk, meat and animal exports into other Union-member countries. [ Getty Images ]
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sırp Cumhuriyeti Çiftçiler Birliği üyelerinden Miso Maljciç, " Kuraklık, mısır tarlalarını da vuracak, ki mısır, hayvan yemi üretiminin en önemli girdisi konumunda" The drought will devastate the fields of corn, which is the most important cereal for animal feed, " Miso Maljcic of the Farmers ' Association of RS told SETimes
Gıda güvenliği ve hayvan sağlığı politikası alanlarıyla ilgili müzakereleri başlatma kararıyla açılmış fasıl sayısı ‧ e yükselirken ‧ faslın sadece bir tanesi şartlı olarak kapatılmış bulunuyorThe decision to begin discussions on the food safety and veterinary health policy area brought the total number of opened chapters to ‧ with only one of all ‧ provisionally closed so far
Kuşlarla, hayvanlarla ve yerlilerin alışkanlıklarıyla ilgili şeylerA great deal about birds and beasts and the habits of natives
Archer' la ilgili...Beyler, bu bir vahşi hayvanit' s Acher folks we got a wild animal coming through
Hak savunucu grupları, Sırbistan' da hayvanların korunmasıyla ilgili bir yasal çerçevenin yavaş yavaş oturduğu konusunda hemfikirlerRights groups agree that a legal framework for the protection of animals is slowly taking hold in Serbia
Drobac Southeast European Times' a verdiği demeçte, " Bu yasalar hayvanların yararına olumlu değişiklikler getirmiş ve hayvanlar ve onlara yönelik muameleyle ilgili bilinç seviyesini artırmıştır" These laws have brought positive changes to the animals ' benefit and have raised the level of awareness of animals and their treatment
Afrika’ da geçen ve vahşi hayvanlarla ilgili bir şey mi?Is it set in Africa, and deals with fierce beasts?
Betty' yi unut, HayvanForget Betty, Animal
Gösterilen sayfa 1. 15897 bulundu cümleler eşleşen ifade hayvanlarla ilgili.6,83 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.