Içine Çeviriler İngilizce:

  • inventive   
    (adjv   )

"icat etmekle ilgili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Yeniden icat etmekten bahsediyorum
en I' m talking about reinvention
tr Daha önceki seferlerde...... birkaç toplantımızı aday değerlendirmeleri için...... yönerge icat etmekle geçirirdik
en When we did this before, we spent a few sessions devising a rubric for candidate evaluations
tr Bir şeyler icat etmekle meşgulüm
en I' m too busy inventing things
tr Merlin yeni bir icatla ilgili araştırma yapıyordu
en Merlin was conducting research on some kind of new invention
tr Özel bir komisyon söz konusu olayda çıkar çatışması olup olmadığına karar verecek ve halkı bu gibi durumlardan haberdar etmekten sorumlu olacak olmakla birlikte, ilgili yetkililerin kişisel bilgilerinin korunması için bazı tedbirler de alınacak
en A special commission will decide on whether there is a conflict in a particular case, and will be responsible for informing the public about such cases, although safeguards will also be established to protect the personal data of the officials involved
tr Uzmanlar, Mahkemenin kamu görevlileri hakkında kovuşturma yolunu açtığını kabul etmekle birlikte, Meclisin bağımsızlığıyla ilgili sorular da gündeme getirdiler
en Experts consider that the Court has opened the door to prosecute public officials, but that it has also raised questions regarding the independence of the Assembly
tr Bakan, " Bu meseleyle ilgili başarılı ve uzun vadeli bir çözüm elde etmek için, anlaşmazlıkta yer alan iki tarafın eşitliğine ve haysiyet ve ilkelerine saygı gösterilmesi gereken bir orta nokta, bir uzlaşma olması gerektiğine inanıyorum. " dedi
en " I believe that there has to be a middle ground, a compromise, in which certain equality and observing of the dignity and principles of the two sides involved in the dispute is needed in order to achieve a successful and long-term solution on the issue, " said the minister
tr Öte yandan FBI Müdürü Robert Mueller, Oyunlarla ilgili güvenlik düzenlemelerini teftiş etmek üzere Perşembe günü Atina' ya gelecek
en In other news, FBI Director Robert Mueller is due to visit Athens on Thursday to inspect the security arrangements for the Games
tr Inzko BH' nin raporlama döneminde " güvenli ve emniyetli " kaldığına işaret etmekle birlikte, Ekim ayındaki genel seçimler öncesindeki siyasi durumla ilgili kaygılarını da dile getirdi
en While noting that BiH remained " safe and secure " during the reporting period, he voiced concern about the political situation ahead of the October general elections
tr Belgede, eski Başbakan Adrian Nastase' ye yöneltilen yolsuzluk iddialarına bariz bir atıfta bulunularak, " Bazı üst düzey davalarla ilgili soruşturmalar Rumen parlamentosu tarafından engellenmeye devam etmektedir. " deniliyor
en " Some investigations of high level cases remain blocked by the Romanian parliament, " it said, in an apparent reference to the corruption allegations brought against former Prime Minister Adrian Nastase
tr ABD Dışişleri Bakanlığı' nın kadın sağlık sorunları elçisi olarak ‧ kim arası Kosova' da kalan Drescher, " Kosova, yeni bir ülke olarak, kadınların bu hastalıkla ilgili bilincini artırmaya odaklanmalıdır, zira erken teşhis edilen kanseri tedavi etmek daha kolay ve daha ucuzdur. " dedi
en " Kosovo, as a new country, must be focused on raising the awareness of women regarding this disease, because it 's easier and cheaper to treat a cancer caught early, " said Drescher, who spent October ‧ th through ‧ th in Kosovo as an envoy of the US State Department for women 's health issues
tr Angela istifa etmekle ilgili bir şeyden bahsetti mi?
en Did Angela say anything to you about quitting her job?
tr The Economist bünyesinde Balkanlar ile ilgili yazılar yazan gazeteci Tim Judah ‧ ralık' taki erken seçimleri ve seçim sonrasındaki süreci yakından takip etmek için Kosova' daydı
en Journalist Tim Judah covers the Balkans for The Economist and was in Kosovo immediately proceeding and following the December ‧ th snap elections, watching the process first hand
tr Savcılıktan ‧ isan' da yapılan açıklamada, dairenin yayınlanan iddialarla ilgili bilgi toplamakta ve röportajı verenin kimliğini teşhis etmekte olduğu bildirildi
en The public prosecution 's office said ‧ pril that it is gathering information relevant to the published claims, and establishing the interviewee 's identity
Gösterilen sayfa 1. 25251 bulundu cümleler eşleşen ifade icat etmekle ilgili.4,314 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.