Içine Çeviriler İngilizce:

  • inventive   
    (adjv   )

"icat etmekle ilgili" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Daha önceki seferlerde...... birkaç toplantımızı aday değerlendirmeleri için...... yönerge icat etmekle geçirirdikWhen we did this before, we spent a few sessions devising a rubric for candidate evaluations
Bir şeyler icat etmekle meşgulümI' m too busy inventing things
Yeniden icat etmekten bahsediyorumI' m talking about reinvention
Merlin yeni bir icatla ilgili araştırma yapıyorduMerlin was conducting research on some kind of new invention
Menon cinayetiyle ilgili olarak ceteleri suçlayan Feller, polisin " görevinden alıkonamayacağını " ve suçluları yakalayıp adalete teslim etmek için her türlü çabanin gosterilecegini söylediBlaming criminal elements for Menon 's murder, Feller said the police " will not be deterred from doing their job " and will spare no effort to find the perpetrators and bring them to justice
Kosova Başbakanı İbrahim Rugova da saldırıyı kınayarak, " Kosova' nın uluslararası konumuyla ilgili olarak kaydettiğimiz ilerlemeleri yok etmek isteyenler tarafından yapılabilecek acımasiz propagandayı " mümkün olan en kısa sürede önlemek için, polisi olayı çözmeye çağırdıKosovo President Ibrahim Rugova also condemned the attack, calling on police to solve the crime as soon as possible to avoid " deplorable propaganda abuse by those keen on undermining the progress we have made and Kosovo 's international standing "
Tahiri, " Bu uygulama, şahısların ihtilaflı mallara çözüm bulabilmesi için, Priştine ve diğer belediyelere hangi malların kamu, hangilerinin özel olduğuyla ilgili gerçeğe yaklaşmalarına kesinlikle yardım etmekte. " dedi" It precisely helps Pristina and other municipalities come closer to the truth about which property is public and which private, so that individuals may address contested property, " Tahiri said
Anketçiler, Slovenya ile devam etmekte olan deniz sınırı anlaşmazlığının ankete katılanların Birlikle ilgili hevesini kıran başlıca unsurlardan biri olduğu görüşündelerPollsters consider the ongoing maritime border dispute with Slovenia one of the main factors sapping respondents ' enthusiasm for the Union
Bazı uluslararası uzmanlar Yunanistan' daki ekonomik krizin ağırlığını kabul etmekle birlikte, gelecekle ilgili iyimserliğini dile getiriyorSome international experts acknowledge the severity of the economic crisis in Greece but express optimism for the future
Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, ilgili makamların devam etmekte kararlı olduklarını söylüyorBut Energy and Natural Resources Minister Hilmi Guler says authorities are determined to press ahead
Komisyonun Eylül ayında Vekiller Meclisi' ne sunacağı rapora göre, Bran Şatosu' nun iade edilmesi mülkiyet hakkı ve verasetle ilgili yasal ve anayasal hükümleri ihlal etmekte ve tedbirin geçersiz kılınması yönünde çağrıda bulunuluyorAccording the their report, which will be submitted to the Chamber of Deputies in September, the return of the Bran Castle encroached on the legal and constitutional provisions regarding the right to ownership and inheritance, and calls for the measure to be annulled
AB tarafından desteklenen bir proje, Batı Balkan kökenli göçmenlere AB' ye yasal yollardan göç etmekle ilgili bilgi sağlıyor ve geri dönüşü diasporaya cazip hale getirmek için çalışıyorAn EU-funded project assists Western Balkan emigrants with information about emigrating to the EU legally-- and works to attract the diaspora to return
Festival son yıllarda organizasyon aksaklıklarıyla ilgili bir çok sorun yaşadı- bunların sonuncusunda tiyatro sendikaları geçen Mayıs ayında etkinliği iptal etmekle tehdit ettilerThe festival has suffered in the last several years from organisational setbacks-- the latest of which was when theatre unions threatened to cancel the event last May
Bu vesileyle hükümete ve bütün kilit mevkidaşlarımıza bu son derece yakın ve çok verimli işbirliği, özellikle de bu reformla ilgili olarak göstermiş oldukları son derece güçlü inisiyatif için teşekkür etmek istiyorum, " dediI would like to take the opportunity to thank the government and all the key counterparts for the very close and very efficient co-operation, and in particular the very strong initiative that they showed regarding this reform, " Westin told journalists
Gösterilen sayfa 1. 25435 bulundu cümleler eşleşen ifade icat etmekle ilgili.5,073 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.