Içine Çeviriler İngilizce:

 • conditional mood   
  (Noun  )
   
  contingent upon something else
   
  contingent upon something else

"koşul kipi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Geliştirici kipini etkinleştir
en Enable developer mode
tr Güvenli kipten çıkıyorsunuz. Tüm iletişim şifrelenmemiş bir şekilde sürdürülecektir. Bu nedenle sizden başkası aktarmak istediğiniz veriyi izleyebilir
en You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
tr Normal kipte başlat
en Start in normal mode
tr Kibum' un babası siz misiniz?
en Are you Kibum' s dad?
tr KIPI Picasaweb Dışa Aktarma EklentisiName
en KIPI Remote Picasaweb Export Plugin
tr Bluetooth aygıtının adını ayarla. ‧ Bluetooth aygıtının kipini ayarla. ' value ' şunlardan biri olabilir: ‧ off|connectable|discoverable
en Set the bluetooth adapter name. ‧ Set the bluetooth adapter mode. Where 'value ' is one of: ‧ off|connectable|discoverable
tr Düzenleme Kipini & Kapat
en Unedit Files
tr Üzerine Yazma Kipi
en Overwrite Mode
tr Bir Ham resmi dönüştürmek için Kipi Eklentisi
en A Kipi plugin to convert a Raw image
tr KIPI Resim Metadata DüzenleyicisiName
en KIPI Pictures Metadata Editor
tr Birleşiklik kipi
en Composite mode
tr Ama Kip başaramadı
en But Kip didn' t make it
tr Renk Körlüğü Benzeştirim Kipi
en Color-blindness Simulation Mode
tr Renk Düzeltme Kipi
en Color Correction Mode
tr Sihirli açma kipi
en Magic reveal mode
tr Bizim M. C.Lockjaw' ın video kibinde oynamamız gerekiyordu
en We were supposed to be in M. C. Lockjaw' s music video
tr & Kipi değiştir
en Change & mode to
tr Geleceğimiz Kip
en Missed the miracle
tr KIPI görüntülerin yerini belirtme eklentisiName
en KIPI plugin to Geolocalize pictures
tr Kip?Neden bu kadar terledin?
en Why are you so sweaty?
tr Çevrimdışı kipte başla
en Start in disconnected mode
tr Yapılandırmanın doğruluğunu onaylamak için LILO' yu test kipinde çalıştırır
en Run LILO in test mode to see if the configuration is ok
tr Enerji ve Bozulma Kipi
en Energy and Mode of Decay
tr Kip' in değeri...... şu anda ‧' da
en The value of the kip is at ten right now
Gösterilen sayfa 1. 1605 bulundu cümleler eşleşen ifade koşul kipi.0,798 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.