Içine Çeviriler İngilizce:

 • conditional mood   
  (Noun  )
   
  contingent upon something else
   
  contingent upon something else

"koşul kipi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr KIPI Saat ve Tarih Ayarla EklentisiName
en KIPI Time and Date Adjust
tr DAO (Disk At Once) kipinde kayıt, bu yazıcı tarafından desteklenmemektedir
en DAO (Disk At Once) recording not supported with this writer
tr & Tamamlama kipi
en & Completion mode
tr KIPI Ham Görüntü DönüştürücüName
en KIPI Raw Image Converter
tr Kip/Program
en Mode/Program
tr Sunum Kipinden Çık
en Exit Presentation Mode
tr SoX' u kullanarak pek çok dosya kipini şifrelemek için şifreleme modülüName
en Encoding module to encode many file formats using SoX
tr Birleşiklik Kipi
en Composite Mode
tr KIPI Flash Dışa Aktarma EklentisiName
en KIPI Remote Flickr Export Plugin
tr Metin sorguları için kullanılacak tamamlama kipi
en Completion mode used for the query text
tr DüşükRenk kiplerinde (< =‧bit) Kararsızlık
en Dither in LowColor (< =‧bit) modes
tr Resim koleksiyonlarını uzak Gallery sunucusuna göndermeye yarayan bir Kipi eklentisi
en A Kipi plugin to export image collection to remote Gallery server
tr Çevrimdışı kipte başla
en Start in disconnected mode
tr & Hızlı kipi kullan
en Use & compact mode
tr Ekonomi kipi
en Economy mode
tr Yönetici Kipinde Ekranı DondurComment
en Dim Screen for Administrator Mode
tr Bazen TAO yazma kipi bu sorunu çözebilir
en Sometimes using TAO writing mode solves this issue
tr KIPI Kayıpsız JPEG EklentisiComment
en KIPI JPEG Lossless Plugin
tr Birincil çalışma kipi
en Primary operating mode
tr Renk Düzeltme Kipi
en Color Correction Mode
tr SSL kipine geçildiğinde & uyar
en Warn on & entering SSL mode
tr % ‧ ekran kipindeki renklerden daha fazla renk içermekte. Gösterebilmek için bazı renkler değiştiriliecek. Ekran derinliğinizi enaz % ‧bpp ayarlamayı deneyin
en The image " %‧ " may have more colors than the current screen mode can support. In order to display it, some color information may be removed. If you save this image, any color loss will become permanent. To avoid this issue, increase your screen depth to at least %‧bpp and then restart KolourPaint
tr Önizleme kipinden çık
en Exit preview mode
tr Temalandırılmış kipte hiç giriş penceresi yok
en There is no login dialog window in themed mode
tr Kip ‧ yaşında
en Well, Kip is, like, ‧ years old
Gösterilen sayfa 1. 1605 bulundu cümleler eşleşen ifade koşul kipi.0,526 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.