Içine Çeviriler İngilizce:

 • conditional mood   
  (Noun  )
   
  contingent upon something else
   
  contingent upon something else

"koşul kipi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Bir KIPI EklentisiComment
en A KIPI Plugin
tr Bu aralığın dışında bir numaraya sahip kullanıcılar (rakamsal kullanıcı kimlikleri) bu ayar penceresi ve KDM tarafından görüntülenmeyecektir. Ancak root kullanıcısı bu işlemde istisnadır ve " Tersine Seçim " kipinde ayrıca gizlenmelidir. UIDs
en Users with a UID (numerical user identification) outside this range will not be listed by KDM and this setup dialog. Note that users with the UID ‧ (typically root) are not affected by this and must be explicitly excluded in " Inverse selection " mode
tr Sunum Kipinden Çık
en Exit Presentation Mode
tr Bu menü yardımıyla aşağıdaki dört ekran yakalama yönteminden birisini seçebilirsiniz: Tam Ekran-tüm masaüstünü yakalar İmlecin Altındaki Pencere-sadece imlecin altında bulunan pencere ya da menüyü yakalar Bölge-masaüstünün belirlediğiniz bölgesi yakalanır. Bu kipte yeni yakalama yaptığınızda fare ile tıklayıp ve sürükleyip istediğiniz alanı yakalayabilirsiniz. Pencerenin Bir Kısmı-sadece pencerenin bir kısmını yakalar. Yeni yakalama yaptığınızda fareyi hareket ettirerek herhangi bir bağlı pencerenin üstüne gelerek yakalayabilirsiniz
en Using this menu, you can select from the four following snapshot modes: Full Screen-captures the entire desktop. Window Under Cursor-captures only the window (or menu) that is under the mouse cursor when the snapshot is taken. Region-captures only the region of the desktop that you specify. When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the screen by clicking and dragging the mouse. Section of Window-captures only a section of the window. When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any child window by moving the mouse over it
tr Bluetooth aygıtının adını ayarla. ‧ Bluetooth aygıtının kipini ayarla. ' value ' şunlardan biri olabilir: ‧ off|connectable|discoverable
en Set the bluetooth adapter name. ‧ Set the bluetooth adapter mode. Where 'value ' is one of: ‧ off|connectable|discoverable
tr Belgeyi sunum kipinde başlat
en Start the document in presentation mode
tr Yazdırma Kipi
en Printing Mode
tr Klonlama kipinde diskin tamamı okunamadı
en Failed to read disk completely in clone mode
tr Galiba Kip Raines' den söz ediyorsun
en I think that maybe you mean Kip Raines
tr Temalandırılmış kip pasifleştirilmiş. " Genel " sekmesine bakın
en Themed mode is disabled. See " General " tab
tr Uzman kipine geç
en Go to the expert mode
tr Kip, neden benimle konuşmuyorsun?
en Kip, why won' t you talk to me?
tr Uzaktan denetleyicinin kipini değiştirmek istiyorum
en I wish to change the remote control 's & mode
tr Bildirim Ekleme Kipi
en CVS Watch Add
tr Kipi Eklentileri
en Kipi Plugins
tr KIPI Uzak Galeriye Aktarma EklentisiComment
en KIPI Remote Gallery Export Plugin
tr eğer onun hayatı kibi içinde ise ben burada onu bulmaya geldim
en So I am here to find out if his life was in vain
tr Kip‧ veri parçalarını kopyalayabilmesi için, K‧b' nin cdrecord ‧. ‧a‧ veya daha yeni bir sürümüne ihtiyacı vardır
en K‧b needs cdrecord ‧a‧ or newer to copy Mode‧ data tracks
tr SoX' u kullanarak pek çok dosya kipini şifrelemek için şifreleme modülüName
en Encoding module to encode many file formats using SoX
tr Bir seferde tüm disk kipinde yaz
en Write in disk at once mode
tr İkincil çalışma kipi
en Secondary operating mode
tr Değişken kipi kapat
en Turn dynamic mode off
tr Bu bir CVS dizini değil. Eğer Cervisia' yı kullanmayı düşünmüyorsanız, Konqueror içindeki görünüm kipleri arasında değişim yapabilirsiniz
en This is not a CVS folder. If you did not intend to use Cervisia, you can switch view modes within Konqueror
tr Ölçekleme kipi
en Scaling mode
Gösterilen sayfa 1. 1605 bulundu cümleler eşleşen ifade koşul kipi.0,906 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.