Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlı
en Salt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
tr Bence hayati organlara kan testi yapıp potasyum seviyesini ölçelim
en I say we run a post- mortem Chem- ‧ on his major organs to evaluate his potassium levels
tr Sonra Potasyum Klorür' ü daha etkili bir şeyle değiştirdim
en Then I switched the potassium chloride with something a little more... deliberate
tr Potasyumklorid potasyum atomuna sahiptir
en Potassium chloride has a potassium atom
tr Hidrojen sülfat, gümüş nitrat, potasyum siyanür, iyot
en Hydrogen sulphide, silver nitrate, potassium cyanide, elemental iodine
tr Potasyum iyot nedir?
en What' s potassium iodide?
tr Potasyum ve glukoz seviyeleri yaşayanlarla aynı
en The potassium and glucose levels are consistent with the living
tr Biraz potasyum verelim
en Let' s get some potassium going
tr Normalde potasyum seviyesi ölümden sonra yükselir
en Potassium levels rise normally after death
tr Potasyum düşüklüğünün nedenini bulmamız gerekiyor
en What did you really do last night?
tr Potasyum siyanür
en Potassium cyanide
tr Potasyum iyodit
en Potassium iodide
tr Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç bu
en The victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
tr Potasyum iyodit kalıntıları bulunmuş
en You know, there are traces of potassium iodide
tr Potasyum iyodit seviyesi uçmuş
en Potassium iodide levels are off the charts
tr Rabdo potasyumu yükseltir
en Rhabdo elevates potassium
tr Tekrar takıp potasyum klorür verdik
en We reinserted it, started the potassium chloride
tr Fazla potasyumu geri alırsak-- Zaten sodyum bikarbonat tedavisi yaptık
en If we remove potassium-- we' re already treating with sodium bicarbonate
tr Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?
en But it can also mean a potassium overdose?
tr Çünkü onun potasyum seviyesini düşünüyorsun
en Because you were concerned about his potassium levels
tr Titanyum ve sülfürle karışık potasyum nitrat yanığı
en It' s caused by potassium nitrate in combination with titanium and sulfur
Gösterilen sayfa 1. 2939 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.0,697 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.