Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Potasyum siyanürPotassium cyanide
Potasyum iyoditPotassium iodide
Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?But it can also mean a potassium overdose?
Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç buThe victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
Çünkü onun potasyum seviyesini düşünüyorsunBecause you were concerned about his potassium levels
Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilirAnd you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
Sodyum Pentotal, bir tür uyuşturucu;Pancuronyum Bromid solunum sistemini felçetmek için; ve kalbi durdurmak için Potasyum KloritSodium Pentothal, an anesthetic; pancuronium bromide to paralyze the respiratory system; and potassium chloride to stop the heart
XRF cihazına göre, potasyum klorürXrf indicated potassium chloride
Potasyum, magnezyumPotassium, magnesium
Potasyumu niye düşüyor?Why is his potassium crashing?
Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlıSalt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
Tekrar takıp potasyum klorür verdikWe reinserted it, started the potassium chloride
Sonra Potasyum Klorür' ü daha etkili bir şeyle değiştirdimThen I switched the potassium chloride with something a little more... deliberate
Stronsiyum, magnezyum, potasyum ve sülfürStrontium, magnesium, potassium and sulfur
Şimdi orada gördüğümüz... iki potasyum kloritin... iki potasyum klorür yaptığıdır, o da bir katıdırNow what we saw there... was two potassium chlorate... would yield two potassium chloride, also a solid
İğneyle idamda, önce bir anestetik madde enjekte edilir...... böylece uykuya dalarsın, sonra felç edici bir madde verilir...... o da diyaframını ve ciğerlerini durdurur, sonra potasyum...... kalbini durdururAnd with lethal injection, they inject an anesthetic first, which puts you to sleep, and then a paralytic, which stops your diaphragm and your lungs, and then potassium, which stops your heart
Rabdo potasyumu yükseltirRhabdo elevates potassium
Sonra Potasyum Klorür' ü...... daha etkili bir şeyle değiştirdimThen I switched the potassium chloride for something a little more... deliberate
Üç, Potasyum permanganat...... ve beş, Papua- Yeni GineThree is potassium permanganate, and five is Papua New Guinea
Potasyum düşüklüğünün nedenini bulmamız gerekiyorWhat did you really do last night?
Gösterilen sayfa 1. 3227 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.0,749 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.