Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Potasyum siyanür
en Potassium cyanide
tr Potasyum iyodit
en Potassium iodide
tr Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?
en But it can also mean a potassium overdose?
tr Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç bu
en The victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
tr Çünkü onun potasyum seviyesini düşünüyorsun
en Because you were concerned about his potassium levels
tr Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilir
en And you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
tr Sodyum Pentotal, bir tür uyuşturucu;Pancuronyum Bromid solunum sistemini felçetmek için; ve kalbi durdurmak için Potasyum Klorit
en Sodium Pentothal, an anesthetic; pancuronium bromide to paralyze the respiratory system; and potassium chloride to stop the heart
tr XRF cihazına göre, potasyum klorür
en Xrf indicated potassium chloride
tr Potasyum, magnezyum
en Potassium, magnesium
tr Potasyumu niye düşüyor?
en Why is his potassium crashing?
tr Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlı
en Salt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
tr Tekrar takıp potasyum klorür verdik
en We reinserted it, started the potassium chloride
tr Sonra Potasyum Klorür' ü daha etkili bir şeyle değiştirdim
en Then I switched the potassium chloride with something a little more... deliberate
tr Stronsiyum, magnezyum, potasyum ve sülfür
en Strontium, magnesium, potassium and sulfur
tr Şimdi orada gördüğümüz... iki potasyum kloritin... iki potasyum klorür yaptığıdır, o da bir katıdır
en Now what we saw there... was two potassium chlorate... would yield two potassium chloride, also a solid
tr İğneyle idamda, önce bir anestetik madde enjekte edilir...... böylece uykuya dalarsın, sonra felç edici bir madde verilir...... o da diyaframını ve ciğerlerini durdurur, sonra potasyum...... kalbini durdurur
en And with lethal injection, they inject an anesthetic first, which puts you to sleep, and then a paralytic, which stops your diaphragm and your lungs, and then potassium, which stops your heart
tr Rabdo potasyumu yükseltir
en Rhabdo elevates potassium
tr Sonra Potasyum Klorür' ü...... daha etkili bir şeyle değiştirdim
en Then I switched the potassium chloride for something a little more... deliberate
tr Üç, Potasyum permanganat...... ve beş, Papua- Yeni Gine
en Three is potassium permanganate, and five is Papua New Guinea
tr Potasyum düşüklüğünün nedenini bulmamız gerekiyor
en What did you really do last night?
Gösterilen sayfa 1. 3227 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.1,687 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.