Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Potasyum, magnezyum
Potassium, magnesium
Potasyum ve glukoz seviyeleri yaşayanlarla aynı
The potassium and glucose levels are consistent with the living
Çünkü onun potasyum seviyesini düşünüyorsun
Because you were concerned about his potassium levels
Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?
But it can also mean a potassium overdose?
Düşük potasyum, atlamadığı ve düşmediği anlamına gelir
Low potassium means no jump, means no trauma
Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç bu
The victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
Camlaşmış potasyum
Vitreous potassium
Şimdi ona, kalbini durdurması için...... hızlı bir şekilde potasyum klorür enjekte ediyorum
So I' il now quickly inject the potassium chloride to stop the heart
Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlı
Salt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
Tekrar takıp potasyum klorür verdik
We reinserted it, started the potassium chloride
Fazla potasyumu geri alırsak-- Zaten sodyum bikarbonat tedavisi yaptık
If we remove potassium-- we' re already treating with sodium bicarbonate
XRF cihazına göre, potasyum klorür
Xrf indicated potassium chloride
Potasyum siyanür
Potassium cyanide
Üç, Potasyum permanganat...... ve beş, Papua- Yeni Gine
Three is potassium permanganate, and five is Papua New Guinea
Potasyum iyot nedir?
What' s potassium iodide?
Sodyum Pentotal, bir tür uyuşturucu;Pancuronyum Bromid solunum sistemini felçetmek için; ve kalbi durdurmak için Potasyum Klorit
Sodium Pentothal, an anesthetic; pancuronium bromide to paralyze the respiratory system; and potassium chloride to stop the heart
Hidrojen sülfat, gümüş nitrat, potasyum siyanür, iyot
Hydrogen sulphide, silver nitrate, potassium cyanide, elemental iodine
Alev testinde potasyum
In a flame test, the potassium will give off
Potasyumu niye düşüyor?
Why is his potassium crashing?
Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilir
And you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
İğneyle idamda, önce bir anestetik madde enjekte edilir...... böylece uykuya dalarsın, sonra felç edici bir madde verilir...... o da diyaframını ve ciğerlerini durdurur, sonra potasyum...... kalbini durdurur
And with lethal injection, they inject an anesthetic first, which puts you to sleep, and then a paralytic, which stops your diaphragm and your lungs, and then potassium, which stops your heart
Potasyumklorid potasyum atomuna sahiptir
Potassium chloride has a potassium atom
Gösterilen sayfa 1. 2939 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.1,7 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.