Içine Çeviriler İngilizce:

  • k       

"potasyum işareti" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Potasyum, magnezyum
en Potassium, magnesium
tr Potasyum ve glukoz seviyeleri yaşayanlarla aynı
en The potassium and glucose levels are consistent with the living
tr Çünkü onun potasyum seviyesini düşünüyorsun
en Because you were concerned about his potassium levels
tr Ama aynı zamanda da aşırı potasyum alımını göstermez mi?
en But it can also mean a potassium overdose?
tr Düşük potasyum, atlamadığı ve düşmediği anlamına gelir
en Low potassium means no jump, means no trauma
tr Kurban potasyum iyodit içiriyordu.Radyasyonun etkilerine karşı kullanılan bir ilaç bu
en The victim had been taking potassium iodide... a medication to stave off the effects of radiation poisoning
tr Camlaşmış potasyum
en Vitreous potassium
tr Şimdi ona, kalbini durdurması için...... hızlı bir şekilde potasyum klorür enjekte ediyorum
en So I' il now quickly inject the potassium chloride to stop the heart
tr Tuz... potasyum asetat ki bu da sokaktaki... kar ve buzun eritilmesi için kullanıIan malzemeyle tutarlı
en Salt... potassium acetate, which is consistent with the stuff that they use to melt the snow and ice out on the streets
tr Tekrar takıp potasyum klorür verdik
en We reinserted it, started the potassium chloride
tr Fazla potasyumu geri alırsak-- Zaten sodyum bikarbonat tedavisi yaptık
en If we remove potassium-- we' re already treating with sodium bicarbonate
tr XRF cihazına göre, potasyum klorür
en Xrf indicated potassium chloride
tr Potasyum siyanür
en Potassium cyanide
tr Üç, Potasyum permanganat...... ve beş, Papua- Yeni Gine
en Three is potassium permanganate, and five is Papua New Guinea
tr Potasyum iyot nedir?
en What' s potassium iodide?
tr Sodyum Pentotal, bir tür uyuşturucu;Pancuronyum Bromid solunum sistemini felçetmek için; ve kalbi durdurmak için Potasyum Klorit
en Sodium Pentothal, an anesthetic; pancuronium bromide to paralyze the respiratory system; and potassium chloride to stop the heart
tr Hidrojen sülfat, gümüş nitrat, potasyum siyanür, iyot
en Hydrogen sulphide, silver nitrate, potassium cyanide, elemental iodine
tr Alev testinde potasyum
en In a flame test, the potassium will give off
tr Potasyumu niye düşüyor?
en Why is his potassium crashing?
tr Ve potasyum seviyen düşük, ki bu kardiyak aritmi yapabilir
en And you have a low potassium level, which could cause cardiac arrhythmia
tr İğneyle idamda, önce bir anestetik madde enjekte edilir...... böylece uykuya dalarsın, sonra felç edici bir madde verilir...... o da diyaframını ve ciğerlerini durdurur, sonra potasyum...... kalbini durdurur
en And with lethal injection, they inject an anesthetic first, which puts you to sleep, and then a paralytic, which stops your diaphragm and your lungs, and then potassium, which stops your heart
tr Potasyumklorid potasyum atomuna sahiptir
en Potassium chloride has a potassium atom
Gösterilen sayfa 1. 2939 bulundu cümleler eşleşen ifade potasyum işareti.1,87 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.