"sincaba benzer" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Bakın, bir sincabımız var!
en See, we have a squirrel!
tr Anne, İki ölü Sincap bulduk
en We found two dead squirrels, Mom
tr Sincap Günü için öğlen fabrikayı kapatırsam...... Pazartesi gelip, ekipmanın yerini değiştirecek misiniz?
en If I close the plant for Gopher Day at noon...... then come Monday, you' il start shifting equipment?
tr O bir sincaptı
en It' s a chipmunk
tr Bu bir Kaliforniya yer sincabı ve kendisine bir yılan derisi bulmuş
en It' s a California ground squirrel and she' s found a snake skin
tr Şimdiyse yanımda kalan bir sincap ailesi var
en Now I got a family of chipmunks staying at my place
tr Fareler, sincaplar, kargalar, akbabalar
en Rats, squirrels, crows, buzzards
tr Bekle, Sincap!
en Wait, Squirrel!
tr Belki de bir sincaptı
en Probably just a squirrel
tr Köpeklerden, sincaplardan,..... hepsinden sıkıldım...... yazdım, okudum, içtim, ben ve gözlerim hala maviyiz
en Along with my dog and my squirrel...I write. read. and smoke- I and my eyes are still blue
tr Mus ve sincap ölü, o zaman?
en Oh, it... it works all right!
tr " Elmas veya şerbet ya da silahlı bir sincap istiyorduk. "
en " We wanted diamonds or sherbet or a squirrel with a gun. "
tr Çam kozalaklarıyla beslenen bu sincaplar da mevsimsel olarak ortaya çıkar ama depolanıp yıl boyu yenebilirler
en They thrive here on the pine cones and although these are also seasonal they can be stored and eaten throughout the year
tr Küçük bir kızken bir sincabım vardı-... bilirsin, şu sırtında siyah çizgileri olan
en When I was a little girl, I had this little squirrel- you know, with black stripes on the back?- A chipmunk
tr Sanırım bir sincap görüyorum
en I think I see a little chipmunk
tr Sincap kremin var mıydı?
en You had chipmunk cream?
Gösterilen sayfa 3. 2313 bulundu cümleler eşleşen ifade sincaba benzer.0,726 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.