"sincaba benzer" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Hayır, o sincap değil
en Oh, that' s not a chipmunk
tr Çam kozalaklarıyla beslenen bu sincaplar da mevsimsel olarak ortaya çıkar ama depolanıp yıl boyu yenebilirler
en They thrive here on the pine cones and although these are also seasonal they can be stored and eaten throughout the year
tr Sincapların hiç biri ses yapmaz
en The bis, the squirrels... none of ' em are making any noise
tr Sanırım o bir sincap
en I think it' s a squirrel
tr Pekala, Amerikan sincapları
en All right, you Chipmunks
tr Biz de neden sincaplar sustu diye düşünüyorduk
en Look, we' re wondering why the squirrels went quiet
tr Üzümler sincaplar içindir
en Grapes are for chipmunks
tr Bir sincapla arkadaş olmuştu
en Made friends with a squirrel
tr Sincap nerede?
en Where' s the squirrel?
tr Mus ve sincabı yakalamaya çlışıyorduk. ilk çizildiğimizden beri
en Oh, Boris, what are we doing, darling?
tr Evet sincap
en Definitely a squirrel
tr Hey, Marty, fazladan bir sincap var
en Hey, Marty, we got an odd squirrel
tr Sincap nerede, Yulya?
en And where is the squirrel, Yulya?
tr Sincap sesi duyarsan bana seslen
en lf you ever need a squirrel, call me
tr Fareler, sincaplar, kargalar, akbabalar
en Rats, squirrels, crows, buzzards
tr Mesela, Sincap Günü
en Like Gopher Day
tr Kokako da sincaplarla aynı şeyleri yer: meyve, yaprak ve böcekler
en The kokako eats much the same thing as squirrels: fruit and leaves and insects
tr Bir kez bir sincapla uzun uzun konuştum
en I had a long talk with a squirrel once
tr Vitoşa' da kurt, tilki ve ayı gibi avcı hayvanların yanı sıra alageyik, tavşan ve kırmızı sincap da yaşıyor
en Wolves, foxes and bears are among the predators living in Vitosha, alongside red deer, hares and red squirrels
tr Sincabımı gören var mı?
en Have anyone seen my squirrel?
tr O tepede yeterince sincap ve tavşanı var
en He' s got enough squirrels and rabbits on that hilltop of his
Gösterilen sayfa 3. 2317 bulundu cümleler eşleşen ifade sincaba benzer.1,7 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.