Içine Çeviriler İngilizce:

  • family tree   
  • pedigree   
    (noun, adjv   )

"soy ağacı" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Bir de seni neden soy ağacıma eklemediğimi merak edersin
en And you wonder why I left you off my family tree
tr Belki de o kadın öldüğünde...Tarih öncesindeki kadın...... ait olduğun soy ağacının çizgisini değişmiştir
en Maybe in dying, a prehistoric woman deleted progeny which you belong
tr Annesinin ona Incil' den sürekli okuduğu dizinlerden bir bölüm. şu " falanca filancanın babasıydı " Bilirsiniz, soy ağacıyla ilgili olan
en By the Bible, one of those lists his mother was always reading to him.Those " begat, so and so, begat.... " You know, genealogy
tr Soyunuzun izini ulaştığı en eski noktaya kadar sürebilseydiniz...... soy ağacınızda patlayan bir yıldız bulurdunuz
en The near spacecraft even transmitted information back to earth for about two weeks while on the surface
tr Çocuklarım soy ağaçlarının yarısını kaybettiler!
en We' ve lost half our family tree!
tr Saraybosna' daki Felsefe Fakültesi' nde görevli Saraybosnalı öğretim üyesi, arkeolog ve tarihçi Enver İmamoviç, Bosnalı kraliyet ailelerinin soy ağacını geçtiğimiz günlerde tamamladı
en Sarajevo professor, archeologist and historian Enver Imamovic, from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, recently completed a genealogical tree of the Bosnian royal families
tr Soy ağacımla hiç ilgilenmedin ki
en Well, you were never exactly interested in my family tree
tr Ailesinin soy ağacını biliyorum
en I have his family tree
tr Soy ağacımız burada başlıyor
en Our family tree begins here
tr Soy ağacı araştırması için, şu doğum belgelerini, bulmam lazım
en Whether my Birth Certificate for that tree
tr Beni iyi dinle, şaibeli bir soyun hiç tahta oturmamış...... son varisi olan bu Kuzeyli kolcuya boyun eğmeyeceğim
en And I tell you now, I will not bow to this Ranger from the North...... last of a ragged house long bereft of lordship
tr Soy gazların rengini seçer
en Selects the color of the noble gases
tr Tamamen soyun
en Full monty.Bends the rules
tr Birkaç metre yakınında Corvinus' un...... soyundan gelen birisi yatıyor
en There is a descendant of Corvinus lying there...... not three feet from you
tr Araştırmanın amacına uygun olarak...... büyükbabası ve büyükannesinin soyunu bilmemiz gerekiyor
en For this inquiry, we need to establish the origin of his grandparents
tr Topluluk, onların soyunun tükendiğine karar verdi
en The collective determined that they were extinct
tr Sana Siegfried ve Ejderha' nın soyundan geldiğine dair bir belge yapayım
en I' il make you one, that' il show Siegfried and the Dragon in your family history
tr Aynı soy adlara sahipler
en She has the same last name
tr Efsane' nin sözünü ettiği kadeh kelimesi, özünde İsa' nın kanını barındırıyor...... Aslında o, İsa' nın krallığının soyunu taşıyan dişi rahminden söz etmektedir
en When the legend speaks of the chalice that held the blood of Christ...... it speaks in fact of the female womb that carried Jesus ' royal bloodline
tr Drac soyunda beş isim vardır
en There are five names in a Drac' s lineage
tr Kral soyundan olmalısın
en You must be royalty
Gösterilen sayfa 1. 2699 bulundu cümleler eşleşen ifade soy ağacı.0,792 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.