Içine Çeviriler İngilizce:

  • jib   
    (verb, noun   )

"yüz ifadesi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Dediklerine göre,...... İmparator' un Türklere karşı olan zaferini duyunca...... yüzünde kapı dışarı edilmiş bir köpeğin...... ifadesi varmış
en They say that when she was told of his victory over the Turks, she looked like a dog being thrown out of a window
tr Yüzünüzde kaygı ifadesi göremiyorum. *
en For somebody who' s wore out, you sure got a happy look
tr Evet, o gergin yüz ifadesi
en Yes The tense face
tr ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Aramızda gemi bordalama anlaşmaları ve Nükleer Yayılmaya Karşı Güvenlik Girişimi ortak vaatlerine bulunan ülkelerin birleşmesi, küresel ticari taşımacılık filosu dedveyt tonajının yüzde ‧ tan fazlasının bordalama, arama ve el koymaya ilişkin acil eylem kabul prosedürlerine tabi olduğu anlamına gelmektedir, " ifadesi yer aldı
en " The combination of states, with which we have boarding agreements and Proliferation Security Initiative partner commitments, means that more than ‧ per cent of the global commercial shipping fleet dead-weight tonnage is now subject to rapid action consent procedures for boarding, search and seizure, " the US State Department said
tr Bu hastalığının bir yüz ifadesi
en It- is an aspect of your illness
tr Hediyeleri aldığı andaki yüzünün ifadesi var ya!
en And just the look on her face when she got the gifts!
tr Artık, güldüğünde bile yüz ifadesi değişmiyor
en Now her expression doesn' t change even if she smiles
tr Gelada sürüsünde, çekişmeler genellikle bir yüz ifadesi ile gösterilir
en In gelada society, disputes are usually settled by just pulling a face
tr Onun o haline bakmaya yüreğim elvermiyor, olaydan önceki...... yüz ifadesi, vücudu gözümün önünden gitmiyor
en I can' t bring myself to look at what used to be his face... what used to be his body before it got burnt up
tr Cesedi bulunduğunda,Yüzünde acı ifadesi varmış
en When her body was recovered, her face showed gruesome pain
tr Adamım, tüm yüz ifadesi değişti
en Man, his whole expression changed
tr Ölü yüzünde bile dehşet ifadesi vardı
en She had been frightened to death
tr Bu da, fuhuştan yüz binlerce kişinin ekmek yediği anlamına geliyor, ” ifadesi yer alıyor
en That is to say, hundreds of thousands of people earn a living by prostitution, " the report said
tr Cidden insanların yüz ifadesindeki o küçük farklılıkları görebiliyor musun?
en You can really see those tiny of differences in a person' s expression?
tr Ben dünyaya geldiğimde,.. şaman bana bakmış, ve yüz ifadesi hemen değişmiş
en When I was born, the shaman looked at my face and had a vision
tr Üzgün bir yüz ifadesi vardı.Şimdiye kadar hiç görmediğim üzgün bir ifade
en With a very sad face, the saddest I have ever seen
tr Hazine bakanlığının bildirisinde, " Salih Kadı' nın Arnavutluk' taki şirketlerinde genel müdür olarak görev yaptı ve Kadı Grubu' nun Arnavutluk' taki yatırımlarında yüzde ‧ pay sahibi olduğu söyleniyor, " ifadesi yer aldı
en " Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the treasury department said
tr Ne haşmetli bir yüz ifadesi!
en What a powerful face!
tr IMF' den Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, " Mali disipline olan bağlılıklarından vazgeçmeyerek, yetkililer ‧ yılındaki toplam faiz dışı harcamaların onaylanan bütçeyi aşmamasını sağlayacak ve sosyal sigorta sistemindeki açığı GSYİH' nın yüzde ‧ i olan program tavanı dahilinde tutacak tedbirleri uygulayacaklardır, " ifadesi yer alıyor
en " Underscoring their commitment to fiscal discipline, the authorities will adopt measures to ensure that aggregate primary expenditures in ‧ do not exceed the approved budget and to keep the deficit in the social security system within the programme ceiling of ‧ per cent of GNP, " the IMF said in a press release Monday
tr İnsanların içinde bulunduğu durum ve gerçekleri asla gözardı etmemeliyiz. Bu yüzden de anayasaya yazacağımız maddeler, siyasi iradenin bir ifadesi olarak önem taşıyor. "
en We must never get into a position ignoring the situation the people are in and their reality; [ therefore ] it is important what we put into the constitution as an expression of political will, " he explained
tr Bata Müdürü Dragan Paykoviç belki de tevazu göstererek ifadesiz bir yüzle, " Podgorica' da o kadar da fazla ayakkabı mağazası olduğunu sanmıyorum. " dedi
en Perhaps playing coy, Bata Manager Dragan Pajkovic said with a straight face: " I do n't think there are so many shoes stores in Podgorica. "
tr Yüz ifadesi aklımdan bir türlü silinmiyor
en I can' t stop picturing the look on his face
tr Yüzünde " yok bir şey " ifadesi yok
en You don' t have a " nothing " face
Gösterilen sayfa 1. 27540 bulundu cümleler eşleşen ifade yüz ifadesi.3,278 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.