Içine Çeviriler Latin:

  • quattuor   
    (Cardinal number  ) (numeral, adjective (indeclinable)   )
  • IV   

Diğer anlamları:

 
Üç ile beş arasında yer alan, Arap sayıları ile 4 olarak, Roma sayıları ile IV olarak gösterilen sayal sayı.
 
"4" rakamı.
 
Dördüncü doğal sayı (4)

Sözlük Türkçe Latin benzer ifadeler. (11)

altmış dört
sexaginta quattuor
doksan dört
nonaginta quattuor
dört yüz
quadringenti; quadringentī
elli dört
quinquaginta quattuor
kırk dört
quadraginta quattuor
on dört
quattuordecim
otuz dört
triginta quattuor
seksen dört
octoginta quattuor
yetmiş dört
septuaginta quattuor
yirmi dört
vigintiquattuor

"dört" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Senin dört köpeğin var.
la Quattuor canes habetis.
tr On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi.
la Decem, undecim, duodecim, tredecim, quattuordecim, quindecim, sedecim, septemdecim, duodeviginti, undeviginti, viginti.
tr Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
la Ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem.
tr Dört kız kardeşim yok.
la Quattuor sorores non habeo.
tr Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
la Unum, duo, tria, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem.
tr Annemin dört erkek kardeşi var.
la Mater mea quattuor fratres habet.
tr Bir köpeğin dört bacağı var.
la Canis quattor pedes habet.
tr Onlar dört yıldır evliler.
la Quattuor annos matrimonio coniuncti sunt.
tr Yirmi dört yaşındayım.
la Viginti quattuor annos nata sum.
Gösterilen sayfa 1. 14 bulundu cümleler eşleşen ifade dört.2,513 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.